La Hipersensibilitat i les al·lèrgies.

Casi sempre emprem els termes al·lèrgia i hipersensibilitat com a sinònims, però no són el mateix. L’Al·lèrgia és tan sols una de les formes possibles de hipersensibilitat.

 Les al·lèrgies.

L’Al·lèrgia és una resposta exagerada de l’organisme quan entra en contacte amb determinades substàncies provinents de l’exterior.  Aquestes substàncies capaces de provocar una reacció al·lèrgica es coneixen  com a substàncies al·logèniques o al·lèrgens. L’Al·lèrgia és l’efecte perjudicial d’hipersensibilitat de l’organisme.

La substància  a la qual es té al·lèrgia  s’anomena “al·lergen”, i els símptomes provocats es defineixen com “reaccions al·lèrgiques”

  • El sistema immunitari de la persona respon produint una gran quantitat  d’anticossos, anomenats immunoglobulina E (IgE).
  • Una exposició successiva  al mateix al·lergen produirà  l’alliberació de mediadors químics, en particular histamina, que produirà els símptomes típics de la reacció al·lergica.

Hipersensibilitat.

La Hipersensibilitat és  una resposta immutaria que danya  els teixits propis del cos.

Es divideix quatre classes segons els mecanismes implicats i el curs temporal de la reacció hipersensible.

  1. La hipersensibilitat immediata o anafilàctica, sovint associada amb les al·lèrgies.
  2. Quan els anticossos s’uneixen a antígens de les cèl·lules pròpies del pacient , marcant-les per la destrucció.
  3. Els immunocomplexos, que son agrupacions d’antígens, proteïnes del complement i anticossos.
  4. Hipersensibilitat cel·lular o retardada, sol trigar entre dos i tres dies en desenvolupar-se.