Els glòbuls blancs són un conjunt de cèl·lules sanguínies que s’encarreguen de protegir el cos. El sistema immunitari lluita  contra substàncies estranyes o agents infecciosos Neixen a la medul·la òssia i al teixit limfàtic.

Els leucòcits són cèl·lules mòbils que es troben a la sang.

De leucòcits se’n troben entre 5.000 a 11.000.

Classificació

 • Granulòcits, per la presència de grànuls al citoplasma
  • Neutròfils: lluiten contra els bacteris. També poden fer fagocitosi.
  • Basòfils: Els seus enzims no permeten fer coàguls de sang.
  • Eosinòfils:  principalment lluiten contra les al·lèrgies.
  • Agranulòcits, per l’absència de grànuls al Limfocits: anticossos específics per a cada patogen.
  • Monòcit: Són el leucòcits més gran i fan la fagocitosi

Quan les anteriors no basten, els teixits infectats responen amb una intensa activitat fagocitaria i inflamatoria. Els fagòcits són els glòbuls blancs que protegeixen el cos ingerint bacteris i cèl·lules mortes o moribundes

Intervenen alguns tipus de glòbuls blancs anomenats fagòcits: com alguns neutròfils i els monòcits/macròfags.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2na fase de defensa

En què consisteix aquest procés?

En primer lloc i únic pas , els bacteris tenen que ser reconeguts  pels fagòcits i llavors els i surten com  unes extensions i aleshores els envolten i se´ls empassen.

La inflamació

La inflamació  és la forma d’afectar ,de moltes malalties. Es la resposta de defensa  que té el cos al detectar un bacteri o un virus .Quan  els detecta els aïlla ”SEPARA” i els destrueix,  també repara el teixit  o el òrgan danyat. Un dels problemes que té és que hi ha cops que també fa el procés amb agents no nocius provocant danys en teixits o òrgans sans .I també que hi ha alguns bacteris que han desenvolupat estratègies per evitar aquest procés i llavors es més difícil d’eliminar-los .

En medicina els noms de les inflamacions acaben amb el sufix–itis :faringitis, laringitis, etc…