Caràcters sexuals primaris

Els caràcters sexuals són les diferències físiques que existeixen entre els homes i les dones.

Els caràcters sexuals primaris són els òrgans reproductors: la vulva i el penis.

L’òrgan reproductor femení te diferents parts: ovaris, vulva, trompes de fal·lopi, vagina i úter.

 

 

L’òrgan reproductor masculí te diferents parts: penis, uretra, testicles, pròstata, escrot, conductes deferents.