Ovaris

Els ovaris són dos òrgans arrodonits,de la mida d’una ametlla on es produeixen els òvuls. La seva funció es fer madurar els òvuls (cèl·lules sexuals femenines) cada 28 dies aproximadament. També produeixen hormones sexuals.

Les hormones sexuals femenines són els estrògens i la progesterona. Els estrògens i la progesterona són hormones sexuals femenines.

Els òvuls són cèl·lules immòbils i grans. Quan l’òvul surt de l’ovari, passa a la trompa de fal·lopi, on es pot quedar un període curt de temps. En aquest interval serà fecundat o morirà. Si es mort em d’expulsar-lo a l’exterior.                                                                                                                      Edurne Cortizo