La immunitat artificial es pot adquirir de dues maneres: a través de sèrums o a través de vacunes.

– La vacunació consisteix en l’administració de microbis morts o aturats  que provoquen una determinada malaltia, de forma que s’aconsegueix estimular el sistema immunitari. Per tal que produeixi anticossos específics. Les vacunes són preventives i generen immunitat artificial activa.

Una vacuna és un medicament que ens dóna protecció contra futures infeccions.

VACUNES:

Vacunes més importants: Diftèria ,tètanus ,tos ferina ,hepatitis B i A ,xarampió, varicel·la, virus del papil·loma  humà.

VACUNES QUE TENIM LES PERSONES FINS ELS 11 ANYS:

NEIXEMENT

HEPATITIS B: vacuna contra la hepatitis B (VHB); idealment la primera dosis se administra en el moment del naixement però els nens que no es vacunen al néixer la poden agafar a quasi totes les edats.

1 o 2 mesos

Hepatitis B: la segona dosis es pot administrar de un a dos mesos després de la primera dosis.

2 mesos:

DTP: vacuna contra la diftèria, el tètanus y la tos ferina

6 mesos

Rota Virus: la tercera dosis de aquesta  vacuna pot ser necessària, dependent de la marca de la vacuna RV utilitzada en vacunacions prèvies.

6 a 18 meses

Hepatitis B

12 a 15 meses

Triple vírica: vacuna contra el xarampió, las paperes y la rubèola

Vacuna contra la varicel·la

12 a 23 meses

Hepatitis A: vacuna contra la hepatitis A; s’administra en dos injeccions separades per un mínim de sis mesos.

VPH: vacuna contra el virus del papil·loma humà; s’administra en dos injeccions en un període de 6 a 12 mesos.

Què és la seroteràpia?

És el tractament mèdic de algunes malalties que se cura en l’ús de serums  medicinals.

Els sèrums són curatius i generen immunitat artificial passiva.

Edurne i Claudia!!!

Gracies per la vostra atenció!!!!!