La inmunita natural és una línea defensiva que permet als éssers humans controlar els patògens que són els causants de les malalties. Hi ha molts tipus de patògens: virus, bactèries, fongs…

Hi a dos sistemes d’immunitat natural: activa i pasiva.

L’ACTIVA: és la inmunita d’un organisme referent una malaltia infecciosa després d’haver-la patit. La memòria que queda en el nostre cos després de la malaltia.

LA PASSIVA: és la inmunitat que transmet la mare al fetus durant l’embaraç o durant l’alletament.