PROTOZOUS

Què és?

Són organismes unicel·lulars (1 cel·lula) eucariotes (1 nucli) heteròtrofs (s’alimenten de bacteries, de productes organics…).

Moltes espècies viuen en animals o plantes.

Els protozous generalment són acuàtics i formen part del plàcton marí.

Es reprodueixen de manera asexual:

Gemació: Al protozou li surt com un” bulto” i es queda bastant temps amb ell, fins que es separa.

Divisió binaria: es multipliquen.

TIPUS

Hi han molts tipus i cada un té unes característiques diferents.

Els protozous patògens són els que viuen a l’interior d’altres essers.

Hi han que:

  • Es mouen
  • No es mouen, sinó que es desplasen pel moviment d’un altre ésser viu… .
  • Es mouen per flagel·lació (1 nucli amb una cua).
  • Es mouen per el ciliat (2 nuclis, 1 per menjar i l’altre per reproduir-se)
  • Es mouen per pseudòpodes (1 nucli amb uns pelets per desplasar-se)
  • Es mouen per esporozous (inmobils)
  • Es mouen per rizapodos (es mouen amb els pseudòpodes).

MALALTIES 

Hi han molts tipus de malalties i 3 d’elles són:

  • Paludisme: s’encomana per picada de mosquit Anopheles femella.

L’únic cas de contagi directe entre humans és el d’una dona embarasada que passa l’infecció al fetus.

Es pot curar si 8 i 30 dies anteriors de agafar la malaltia has tingut febre amb dolor,diarrea, decaïment i tos.

  • Parasitaries: És poden adquirir els protozous a través dels aliments o  de l’aigua contaminada.
  • Malaltia de la son: pot arribar ser mortal.

Es pot agafar per una picadura de mosca tsetsé infectada, aquesta mosca es de l’Africa.

És una malaltia tropical molt extensa.

LES MALALTIES INFECCIOSES

Quan el nostre organisme és envaït per fongs, protozous, bacteries o virus, i es reprodueixen fins un nombre capaç de causar-nos un perjudici.

CARLA MARÍ BRINGUÉ