LA LIMFA

La limfa és un líquid transparent que recorre els vasos limfàtics.

La limfa realitza tres funcions:

 1. Recollir i retornar el líquid intersticial a la sang.
 2. Defensar el cos contra els organismes patògens.
 3. Absorbir els nutrients de l’aparell digestiu i volcar-lo a les venes subclàvies.

 

VASOS LIMFÀTICS

Els vasos limfàtics condueixen la limfa a les venes. És una part del sistema limfàtic.

 

FUNCIONS SISTEMA LIMFÀTIC

El sistema limfàtic realitza tres funcions:

 1. Retornar a la sang una gran part del plasma que, a causa de la pressió, ha sortit dels capil·lars sanguinis.
 2. Transportar els greixos absorbits a l’intestí, evitant així que arribin massa concentrats al cor.
 3. Produir anticossos. Als ganglis limfàtics es generen limfòcits, els quals produeixen anticossos. Els principals ganglis limfàtics es troben al coll, aixelles i engonals.

La seva inflamació és símptoma de patir una infecció. Una limfangitis és una inflamació, generalment aguda, d’un o de diversos conductes limfàtics

 

ÒRGANS LIMFÀTICS

El sistema limfàtic és el segon sistema de circulació de l’organisme.

-Els òrgans limfàtics primaris són:

 • El tim: La principal funció del tim és oferir un espai per a la maduració de les cèl·lules T, i és vital en la protecció contra l’autoimmunitat.
 • Medul·la  òssia vermella: La podem localitzar en el teixit esponjós dels ossos plans com l’estèrnum, les vèrtebres, la pelvis i les costelles i té una funció hematopoètica.

-I els secundaris:

 • Melsa: és un òrgan de l’abdomen, la funció del qual és servir de reservori de sang.
 • Teixit limfoide associat a mucoses (MALT)Són agrupacions de teixit limfoide associat a les mucoses del tub digestiu, de les vies respiratòries
 • Ganglis limfàtics: Els ganglis limfàtics o nòduls limfàtics són components del sistema limfàtic que actuen com a filtres per a partícules estranyes.

 

 

ALEJANDRO,NEUS I KIRAN