Llista d’espera. Curs 2017-2018

Enllaç

Per a tots ensenyaments dels quals no hi ha places disponibles, obrirem llista d’espera per tal de cobrir les possibles vacants que es vagin generant durant aquest dies previs a l’inici de curs i al llarg de tot el primer trimestre.

Recordeu que d’aquells estudis que encara tinguem places disponibles us podeu matricular adreçant-vos a les nostres instal·lacions en els horaris establerts.

Podeu consultar la disponibilitat de places en l’enllaç següent: Places disponibles curs 2017-2018 i els horaris de matrícula extraordinària dels diferents ensenyaments en aquest altre enllaç: Horaris de la matrícula extraordinària.

llista esperaPer tal d’inscriur-us a la llista d’espera, ho podeu fer adreçant-vos al nostre centre o a través de l’enllaç següent:

Enllaç a la llista d’espera

 

Places disponibles curs 2017-2018

Un cop acabat el procés matrícula de les persones que han tingut plaça durant el període de preinscripció i matrícula, s’ha obert un període de matrícula extraordinària per als ensenyaments amb places vacants.

Visita dels estudiants de la Muntanya de la Sal de Cardona

Visita dels estudiants del CFA Palau de Mar a la Muntanya de la Sal de Cardona

Places disponibles (Dades actualitzades a 12 de setembre de 2017. La disponibilitat de places anirà variant a mesura que hi hagi noves matrícules i per tant, aquesta informació és orientativa)

 • Llengua catalana 1. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 2 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 2 (grup tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 3 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua castellana 2 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua anglesa 1 (grup matí). Places exhaurides.(Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 1 (grup tarda). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 2 (grup matí). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 2 (grup tarda). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 3 (grup matí). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 3.(grup tarda) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 1 Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 2 Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 3 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua francesa 3 (grup tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC inicial (matí A) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC inicial (matí B) Places exhaurides. (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC inicial (tarda) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC I (matí A) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera) 
 • Informàtica COMPETIC I (matí B) Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC I (tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC II (matí)*. Places exhaurides (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC II (tarda B)*. Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC II (tarda C)**. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC III (matí)***. Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC III (tarda A)*** Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC III (tarda B)***. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Graduat en educació secundària 1. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Graduat en educació secundària 2. Places disponibles (Matrícula oberta)

* Els grups de Competic 2 matí i tarda B s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa

** El grup de Competic 2 tarda C, s’ofereix en la modalitat de formació a distància

*** Els grups de Competic 3 s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa. En el grup COMPETIC 3 B s’ofeeixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, C8. Presentació de continguts i C4. Tractament de la informació escrita. En el grup Competic 3 C s’ofereixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (per a dispositius mòbils) C6. Tractament de la informació numèrica i C7. Tractament de les dades.

Podeu consultar els horaris de matrícula dels diferents ensenyaments en aquest enllaç.

Save

Horaris de la matrícula extraordinària

Tal com vàrem anunciar, el proper dia 12 de setembre comença el període de matrícula extraordinària, per aquells ensenyaments dels quals, un cop acabat el procés de matrícula ordinària, encara tenen places disponibles.

Un cop acabat el procés de matrícula ordinària, podreu consultar els ensenyaments dels quals disposem de plaça en aquesta pàgina web. Aquesta informació s’anirà actualitzant a mesura que es vagin tancant els diferents grups.

L’assignació de les places vacants s’assignarà per ordre d’arribada i per a formalitzar la matrícula cal portar la documentació següent:

 • DNI original i fotocòpia
 • 1 fotografia de mida carnet

Els estudiants menors d’edat hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor o tutora legal, amb el llibre de familia o la documentació alternativa.

La matrícula dels diferents ensenyaments és gratuïta, només s’haurà d’abonar una quantitat en concepte de material:

 • 30 € per als ensenyaments d’informàtica
 • 20 € per a la resta d’ensenyaments (GES, Llengua catalana, Llengua anglesa i Llengua francesa)

Horari de matrícula:

Ensenyaments de Llengua catalana

 • Dimarts dia 12 de 18 a 20 h
 • Dimecres dia 13 de 18 a 20 h
 • Dijous dia 14 de 18 a 20 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 10 h

Ensenyaments de Llengua castellana

 • Dimecres dia 13 de 9 a 11 h
 • Dijous dia 14 de 10 a 12 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 11 h

Ensenyaments de Llengua francesa

 • Dimarts dia 12 de 18 a 20 h
 • Dimecres dia 13 de 9 a 11 h
 • Dijous dia 14 de 9 a 11 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 10 h

Ensenyaments d’Informàtica

 • Dimarts dia 12 de 18 a 20 h
 • Dimecres dia 13 de 9 a 11 h i de 18 a 20 h
 • Dijous dia 14 de de 18 a 20 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 10 h

Graduat en Educació Secundària

 • Dimarts dia 12 de 15 a 17 h
 • Dimecres dia 13 de 10 a 12 h
 • Dijous dia 14 de 16 a 17 h
 • Divendres dia 15 de de 9 a 10 h

L’horari de tutoria del Graduat en Educació Secundària (GES) és:

 • Dimarts de 13 a 14 h
 • Dimarts de 18 a 19 h
Estudiants del Competic 3 del CFA Palau de Mar

Estudiants del Competic 3 del CFA Palau de Mar

Un cop acabat el període de matrícula extraordinària, a partir del dia 19 de setembre, per a matricular-vos de qualsevol ensenyaments us podeu adreçar al centre en l’horari d’informació:

 • Dimecres de 18 a 20 h
 • Dijous de 10 a 13 h

Horaris de tutorització dels alumnes del GES

Els estudiants del GES, per tal de poder obtenir els horaris del trimestres, us haureu de presentar al centre en les dates i horaris següents:

Alumnat de nova incorporació (els qui us matriculeu al centre per primera vegada)

 • Dimarts dia 12 a les 17 h: prova de nivell (duració màx: 3 hores)
 • Dimarts dia 19 de 18 a 21 h: reunió amb el tutor (per conèixer el resultat de la prova de nivell, els horaris del trimestre i el llistat de materials educatius -llibres i dossiers-)

Alumnat propi (els qui ja heu estat matriculats en el centre el curs passat)

 • Tutoria GES: dijous 14 de 17 a 20 h
Alumnes del GES del CFA Palau de Mar

Alumnes del GES del CFA Palau de Mar

Per atendre les incidències individual poseu-vos en contacte amb el tutor.

L’inici de les classes per a tot l’alumnat de GES serà el proper dimecres dia 20 de setembre.

Horaris provisionals curs 2017-2018

(Actualitzat a 4 de juliol i el 5, 6 i 7 de setembre)

Us deixem aquí els horaris provisionals del curs 2017-2018

 

 Llengua catalana 1 dilluns de 12 h a 13 h
dimecres de 12 h a 14 h
Carmelo Medina
 Llengua catalana 2 (matí) dilluns de 12 h a 14 h
dimecres de 9 h a 11 h
Verónica Monges
 Llengua catalana 2 (tarda) dimecres de 18 h a 21 h Laia Campos
 Llengua catalana 3 dimecres de 12 a 14 h
divendres de 12 a 14 h
Montserrat Piñol
 Llengua castellana 1 dilluns d’11 a 12 h
dijous de 10 a 12 h
Verónica Monges
 Llengua francesa 1 dimecres de 10 h a 13 h Josep Ma Domingo
 Llengua francesa 2 dijous de 9 h a 12 h Josep Ma Domingo
 Llengua francesa 3 (matí) dijous de 12 a 14 h
divendres de 12 a 14 h
Josep Ma Domingo
 Llengua francesa 3 (tarda) dilluns de 19 a 21 h
dimarts de 18 a 20 h
Josep Ma Domingo
 Llengua anglesa 1 (matí) dilluns de 9.30 h a 12.30 h Carmelo Medina
 Llengua anglesa 1 (tarda) dimarts de 15 a 18 h Carmelo Medina
 Llengua anglesa 2 (matí A) dimarts de 10 a 13 h Laia Campos
 Llengua anglesa 2 (matí B) divendres de 9 a 12 h Laia Campos
 Llengua anglesa 2 (tarda) dimecres de 16 a 19 h Laia Campos
 Llengua anglesa 3 (matí A) dimarts de 9 a 11 h
divendres de 9 a 11 h
M. Àngels Araújo
 Llengua anglesa 3 (matí B) dimarts de 11 a 13 h
dimecres de 9 a 11 h
M. Àngels Araújo
 Llengua anglesa 3 (tarda) dilluns de 16 a 18 h
dijous de 16 a 18 h
M. Àngels Araújo
 Competic inicial (matí A) dimecres de 9 a 10 h
dijous de 9 a 11 h
Montse Abelló
 Competic inicial (matí B) dimecres d’11 a 12 h
divendres de 10 a 12 h
Verónica Monges
 Competic inicial (tarda) dilluns de 16 a 17 h
dimarts de 15:30 a 17:30 h
Montse Abelló
 Competic 1 (matí A) dilluns de 9 a 11 h
divendres de 9 a 10 h
Verónica Monges
 Competic 1 (matí B) dimecres d’10 a 11 h
dijous d’11 a 13 h
Montse Abelló
 Competic 1 (tarda) dilluns de 17 a 18 h
dimecres de 17 a 19 h
Montserrat Piñol
 Competic II (matí)* dimarts d’11 a 13 h
divendres de 12 a 14 h
Francesc Camps
 Competic II (tarda A)** dijous de 17:30 a 19:30 h
Curs a distància: assistència voluntària
Joan Padrós
 Competic II (tarda B)* dilluns de 18 a 20 h
dimecres de 15 a 17 h
Francesc Camps
 Competic III (matí)*** dilluns de 13 a 14:30 h
dimecres de 12 a 13:30 h
Joan Padrós
 Competic III (tarda A)*** dimarts de 19:30 a 21 h
dijous de 19:30 a 21 h
Joan Padrós
 Competic III (tarda B)*** dilluns de 20 a 21 h
dimecres de 19 a 21 h
Francesc Camps
 GES I (tarda)  de dilluns a dijous (tarda) Equip de docents del GES
 GES II (tarda)  de dilluns a dijous (tarda) Equip de docents del GES

* Els grups de Competic 2 matí i tarda B s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa, essent voluntària l’assistència a les hores d’autoformació

** El grup de Competic 2 tarda B, s’ofereix en la modalitat de formació a distància

*** Els grups de Competic 3 s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa, essent voluntària l’assistència a les hores d’autoformació. Podeu consultar les competències que s’imparteixen en cada grup en l’apartat Oferta educativa. En el grup Competic 3 A s’ofereixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (per a dispositius mòbils) C6. Tractament de la informació numèrica i C7. Tractament de les dades. En el grup COMPETIC 3 B s’ofereixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, C8. Presentació de continguts i C4. Tractament de la informació escrita

Inici del període de matrícula

D’acord amb el que estableix el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2017-18, dilluns dia 4 de setembre s’iniciarà el període de matriculació de totes aquelles persones que van obtenir plaça en el procés de preinscripció i matrícula que es va iniciar el passat més de juny.

Classe d'informàtica al CFA Palau de Mar

Classe d’informàtica al CFA Palau de Mar

Us recordem que la matrícula que tindrà lloc del 4 al 8 de setembre en l’horari següent:

 • Dies 4,5, 6, i 7 de setembre:
  • Matins: de 10 a 13 h
  • Tardes: de 15 a 17 h
 • Divendres 8 de setembre:
  • Matí: de 10 a 13 h

Teniu tota la informació sobre el procés de matrícula en aquest enllaç.

Estudiar al CFA Palau de Mar

De cara a la finalització del procés de preinscripció i matrícula i de l’inici de les classes, el proper 19 de setembre volem recordar-vos les tasques que haureu de realitzar abans d’incorporar-vos el proper curs.

Alumnat propi: atés que ja vareu fer la matrícula en el període corresponent, a principis de juny, a classe amb el professor o professora corresponent, un cop publicats els horaris definitius, haureu de consultar l’horari del grup al qual esteu assignats i la data concreta d’incorporació al curs. Ho podreu fer, presencialment a les dependències del CFA Palau de Mar o consultant la nostra web.

Alumnat que van fer la preinscripció al CFA Palau de Mar durant el procés de preinscripció i matrícula i han obtingut plaça. Haureu de realitzar la matrícula del 4 al 8 de setembre en l’horari que podeu consultar en aquest enllaç. Recordem que si no es realitza la matrícula en el termini establert, la plaça vacant serà assignada a una altra persona que es trobi en llista d’espera.

matricula

Alumnat que van fer la preinscripció al CFA Palau de Mar durant el procés de preinscripció i matrícula i però que ha obtingut plaça en un altre centre. Durant el període de matrícula, de l’1 al 8 de setembre us haureu d’adreçar al centre on heu obtingut la plaça per tal de formalitzar la matrícula.

Alumnat que van fer la preinscripció en un altre centre i ha obtingut plaça en un altre centre. Haureu de realitzar la matrícula del 4 al 8 de setembre en l’horari que podeu consultar en aquest enllaç. Per a formalitzar la matrícula haureu de portar el DNI, original i fotocòpia i una fotografia de mida carnet. Recordem que si no es realitza la matrícula en el termini establert, la plaça vacant serà assignada a una altra persona que es trobi en llista d’espera.

Alumnat en llista d’espera. En cas de produir-se alguna vacant, el tutor del grups es posarà en contacte amb les persones en llista d’espera, en l’ordre establert, per tal d’oferir-li la plaça corresponent.

Canvi de grups. Aquelles persones que hagin obtingut plaça ja sigui en el procés de matrícula de l’alumnat propi o durant el procés de preinscripció i matrícula, però que per algun motiu vulguin canviar d’horari, podran fer la sol·lucitud el dia 12 de setembre de 10 a 13 h. Teniu tota la informació en aquest enllaç.

Persones que no han participat en el procés de preinscripció i matrícula. A partir del dia 12 de setembre s’obrirà un període de matrícula extraordinària per aquells ensenyaments del qual encara es disposi de places vacants. Podeu consultar les places vacants dels diferents ensenyaments i els horaris de la matrícula extraordinària en aquesta pàgina web a principis de setembre

Recordem que el centre estarà tancat amb motiu de les vacances d’estiu fins al proper 1 de setembre, data que tornarem a obrir les portes.

estrella

Aprofitem per a destijar-vos un bon estiu a tothom

Canvis de grup

Per a tot l’alumnat propi que ja us vareu matricular durant el mes de juny i per tots aquells qui heu obtingut plaça, durant el procés de preinscripció, però que per algun motiu l’horari del grup al qual us heu matriculat no us va bé, podreu sol·licitar canvi de grup durant el proper dimarts dia 12 de setembre, un cop acabat el període de matrícula ordinari i abans de l’inici del període de matrícula extraordinària.

Estudiant del GES del CFA Palau de Mar

Estudiant del GES del CFA Palau de Mar

L’horari per a sol·licitar el canvi de grup serà:

 • Dimarts dia 12 de setembre de 10 a 13 h

Un cop passada aquesta data, les possibles sol·licituds de canvis de grup s’hauran de gestionar amb el professor corresponent, un cop iniciades les classes.

La viabilitat dels canvis de grup sol·licitades, estan condicionades a la disponibilitat de places dels diferents grups

Horari de matrícula

Us recordem que el proper dia 4 de setembre s’inicia el període de matrícula de totes aquelles persones a les quals se’ls ha assignat una plaça en el procés de preinscripció i matrícula que es va iniciar el passat més de juny.

Recordem que podeu consultar la llista d’assignació de places i la llista d’espera fins al dia 21 de juliol, en horari de matí i a partir del proper dia 1 de setembre, en horari de matí i tarda, als taulers informatius del CFA Palau de Mar.

La matrícula que tindrà lloc del 4 al 8 de setembre es desenvoluparà en l’horari següent:

 • Dies 4, 5, 6 i 7  de setembre:
  • Matins: de 10 a 13 h
  • Tardes: de 15 a 17 h
 • Divendres 8 de setembre:
  • Matí: de 10 a 13 h

En el moment de matriculació s’ha d’abonar, en concepte de recursos i materials educatius, 30 € els estudiants d’informàtica i 20 € els estudiants de la resta d’ensenyaments.

Estudiants del Graduat en Educació Secundària del CFA Palau de Mar

Estudiants del Graduat en Educació Secundària del CFA Palau de Mar

Les persones que hagin presentat la preinscripció a d’altres centres d’adults, i hagin obtingut plaça al CFA Plau de Mar, hauran de portar la documentació següent:

 • DNI original i fotocòpia
 • 1 fotografia de mida carnet

A partir del del dia 12 de setembre s’obrirà una període de matrícula extraordinària per a tots aquells ensenyaments que tinguin places disponibles.

Save

Save

Publicades les llistes d’admesos i llistes d’espera

Tal i com estava previst avui s’han publicat les llistes d’admesos i  la llista d’espera, de les persones preinscrites per al curs 2017/2018.

Estudiant del CFA Palau de Mar

Us recordem que la matrícula de les persones que han tingut plaça tindrà lloc del 4 al 8 de setembre. Es publicaran els horaris de matrícular, amb anterioritat en aquesta pàgina web.