Composició del consell de Centre

Tal com estava previst, aquest dimecres dia 30 s’han realitzat les votacions per tal de triar els representants del sector alumnat del Consell de Centre.

Votacions als Consell de Centre

Votacions als Consell de Centre

Un cop escrutats els vots emesos, ha estat elegida membre del Consell de Centre, en representació del sector alumnat, la Sra. Candi de Vega de Paz.

Un cop proclamats els candidats dels diferents sectors la composició del Consell de Centre és la següent:

 • Montserrat Abelló Güell, Secretaria del Consell de Centre i del CFA Palau de Mar
 • M. Àngels Araújo Alvarez, Cap d’estudis del CFA Palau de Mar
 • Raquel Armijer Pacheco, Representant de l’Ajuntament de Barcelona
 • Asunción Bach Uria, Representant del PAS
 • Candi de Vega de Paz, Representant del sector alumnat
 • Josep Maria Domingo Tella, Representant del sector professorat
 • Carmelo Medina Martínez, Representant del sector professorat
 • Joan Padrós Rodríguez, President del Consell de Centre i director del CFA Palau de Mar
 • Josep Ramírez Fuentes, Representant del sector alumnat

La constitució del Consell de Centre renovat del CFA Palau de Mar, tal com està previst en el calendari electoral, tindrà lloc el proper divendres dia 9 de desembre.

Des de l’equip directiu del CFA Palau de Mar, volem agrair l’interès de tots aquells i totes aquelles que heu participat en les votacions i molt especialment als candidats i candidates i als membres de la mesa electoral, Marta Eugenia Moreno i Joaquim Pons.

Candidats i candidates a les eleccions al consell de centre

Per tal d’acordar els darrers detalls de les eleccions al consell de centre, avui s’ha realitzat una reunió amb els candidats dels sector alumnat, a qui podeu veure en la imatge:

Candidats del sector alumnat a les eleccions del Consell de Centre

Candidats del sector alumnat a les eleccions del Consell de Centre

De peu, d’esquerra a dreta: Joan Salguero i Agustí Tella.

Assegudes, d’esquerra a dreta: Maite Córcoles, Inma Romero, i Candi de Vega.

Finalment les votacions tindran lloc el proper dimecres dia 30 en l’horari següent:

 • Matí: de 12:00 a 14:00 h
 • Tarda: 15:45 a 18:00 h

Constitució de les meses electorals

D’acord amb el que marca el calendari electoral per a renovar dels representants del Consell de Centre, el passat 14 de novembre es van constituir les meses electorals del sector alumnat i del sector professorat

La mesa electoral del sector alumnat ha quedat formada per en Joan Padrós, president, Joaquim Pons Belmonte, secretaria, i Marta Eugenia Moreno Soto, vocal.

Constitució de la mesa electoral del sector alumnat

Constitució de la mesa electoral del sector alumnat

D’altra banda els integrants de la mesa electoral del sector professorat són Joan Padrós Rodríguez, president, Rosa Colell Sancho, secretaria, i Montserrat Abelló Güell, vocal.

Les funcions de la mesa electoral és la d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar.

El CFA Palau de Mar a la XIV Jornada de qualitat de l’ensenyament

El dijous dia 10 de novembre va tenir lloc la XIV jornada de qualitat a l’ensenyament organitzada per la Direcció General. de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament.

Durant el descans  va tenir lloc l’activitat del work-cafè, en la que participants a la jornada es distribuïen en diferents taules en cada una de les quals es tractava un tema relacionat amb l’educació.

En concret la taula dedicada a la Flipped Classroom va actuar com a coordinador de la taula, en Joan Padrós, director del CFA Palau de Mar, tasca que ja havia desenvolupat al llarg de la jornada de fa dos anys.

Enguany com a ponents de la taula sobre la Flipped Classroom van participar Toni Aguilar, director de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, centre de referència en l’ús d’aquesta modalitat d’aprenentatge i el mateix Joan Padrós, qui va explicar com s’aplica la classe inversa al CFA Palau de Mar.

Eleccions al Consell de Centre 2016

D’acord amb el que estableixen la normativa s’han convocat eleccions per tal de cobrir una plaça vacant del sector alumnat i dues del sector professorat

El consell de Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

cartell_2Per tal de dur a terme les eleccions el centre ha acordat el calendari següent:

 • Inici del procés: 7 de novembre
 • Publicació del cens electoral provisional: 9 de novembre
 • Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures: 11 de novembre
 • Inici del termini de presentació de reclamacions als cens electoral: 14 de novembre
 • Sorteig per a designar els vocals de la mesa electoral: 9 de novembre
 • Inici del període de presentació de candidatures: 14 de novembre
 • Finalització del termini per a presentar reclamacions al cens electoral: 16 de novembre
 • Constitució de la mesa electoral: 14 de novembre
 • Resolució de les reclamacions al cens electoral: 18 de novembre
  Aprovació dels censos electorals definitius: 18 de novembre
 • Finalització del termini per a la presentació de candidatures: 16 de novembre
 • Publicació de les candidatures: 18 de novembre
 • Votacions del sector alumnat: 30 de novembre, de 12 a 18 h.
 • Votacions del sector professorat: 2 de desembre, de 14 a 15 h.
 • Constitució del consell de centre renovat: 9 de desembre.

Podeu consultar la Convocatòria d’eleccions al consell de centre electoral al tauler d’anuncis del nostre centre.

Video sortida final de curs

Com cada curs, el CFA Palau de Mar va organitzar una sortida de final de curs que, en aquesta ocasió, ens va portar fins a la comarca de l’Anoia, tal com vàrem informar en aquesta notícia.

Amb motiu d’aquesta sortida, Antoni Barreda, estudiant de Competic 3 del nostre va realitzar el vídeo que aquí us deixem.

Des del CFA Palau de Mar, volem agrair a l’Antoni Barreda, la realització d’aquest reportatge, així com que ens hagi deixat mostrar-lo en la nostra pàgina web.

Visita de l’equip directiu al SIMO

Els dies 19, 20 i 21 d’octubre va tenir lloc a IFEMA, Feria de Madrid el SIMO Educación 2016, el saló de la Tecnologia Educativa.

Durant els tres dies es van presentar les novetats pel que fa a les tecnologies aplicades a l’educació a més de programar-se multitud de tallers, presentacions i conferències.

Enguany, l’equip directiu del CFA Palau de Mar, un centre amb una llarga tradició en l’ús didàctic de les tecnologies, va assistir-hi, per conèixer de primera mà les novetats en tecnologia i les noves corrents pedagògiques que estant sorgint al seu entorn.