Dies de lliure disposició 2017-2018

El passat divendres, dia 23 de juny va tenir lloc una nova reunió del Consell de Centre del CFA Palau de Mar.

La reunió va comptar, com a novetat, la participació d’Agustí Tello, estudiant de Competic 3 que s’ha incorporat al Consell com a representant del sector alumnat, en substitució d’Imma Romero. D’aquesta manera, la representació d’aquest sector queda en mans de Josep Ramírez i Agustí Tello.

Imatge d'arxiu: Reunió del Consell de Centre del CFA Palau de Mar

Imatge d’arxiu: Reunió del Consell de Centre del CFA Palau de Mar

D’altra banda, la reunió del Consell de Centre va servir per donar el vist-i-plau als dies de lliure disposició per al curs 2017-2018, que seran els següents:

 • 1r trimestre: 13 d’octubre de 2017 i 7 de desembre de 2017
 • 2n trimestre: 12 de febrer de 2018

Constitució del Consell de Centre renovat

Després del procés electoral per renovar els representants dels diferents sectors de la comunitat educativa al Consell de Centre, el passat dia 9 de desembre va tenir lloc l’acte de constitució d’aquest organ consultiu del CFA Palau de Mar.

Sessió de treball del Consell de Centre renovat

Sessió de treball del Consell de Centre renovat

Finalment, per renúncia de la persona que va treure més vots durant el procés electoral, els representats del sector alumnat són Josep Ramírez, estudiant de COMPETIC 1 i Imma Romero, estudiant de COMPETIC 2, GES i Llengua catalana. Podeu consultar la resta de components del Consell de Centre aquí.

Entre els acords que es van adoptar en aquesta sessió cal destacar, l’actualització del pressupost del centre per al curs 2016, per tal d’adaptar-lo als ingresos i despeses reals que hem tingut al llarg de l’any.

Composició del consell de Centre

Tal com estava previst, aquest dimecres dia 30 s’han realitzat les votacions per tal de triar els representants del sector alumnat del Consell de Centre.

Votacions als Consell de Centre

Votacions als Consell de Centre

Un cop escrutats els vots emesos, ha estat elegida membre del Consell de Centre, en representació del sector alumnat, la Sra. Candi de Vega de Paz.

Un cop proclamats els candidats dels diferents sectors la composició del Consell de Centre és la següent:

 • Montserrat Abelló Güell, Secretaria del Consell de Centre i del CFA Palau de Mar
 • M. Àngels Araújo Alvarez, Cap d’estudis del CFA Palau de Mar
 • Raquel Armijer Pacheco, Representant de l’Ajuntament de Barcelona
 • Asunción Bach Uria, Representant del PAS
 • Candi de Vega de Paz, Representant del sector alumnat
 • Josep Maria Domingo Tella, Representant del sector professorat
 • Carmelo Medina Martínez, Representant del sector professorat
 • Joan Padrós Rodríguez, President del Consell de Centre i director del CFA Palau de Mar
 • Josep Ramírez Fuentes, Representant del sector alumnat

La constitució del Consell de Centre renovat del CFA Palau de Mar, tal com està previst en el calendari electoral, tindrà lloc el proper divendres dia 9 de desembre.

Des de l’equip directiu del CFA Palau de Mar, volem agrair l’interès de tots aquells i totes aquelles que heu participat en les votacions i molt especialment als candidats i candidates i als membres de la mesa electoral, Marta Eugenia Moreno i Joaquim Pons.

Candidats i candidates a les eleccions al consell de centre

Per tal d’acordar els darrers detalls de les eleccions al consell de centre, avui s’ha realitzat una reunió amb els candidats dels sector alumnat, a qui podeu veure en la imatge:

Candidats del sector alumnat a les eleccions del Consell de Centre

Candidats del sector alumnat a les eleccions del Consell de Centre

De peu, d’esquerra a dreta: Joan Salguero i Agustí Tella.

Assegudes, d’esquerra a dreta: Maite Córcoles, Inma Romero, i Candi de Vega.

Finalment les votacions tindran lloc el proper dimecres dia 30 en l’horari següent:

 • Matí: de 12:00 a 14:00 h
 • Tarda: 15:45 a 18:00 h

Constitució de les meses electorals

D’acord amb el que marca el calendari electoral per a renovar dels representants del Consell de Centre, el passat 14 de novembre es van constituir les meses electorals del sector alumnat i del sector professorat

La mesa electoral del sector alumnat ha quedat formada per en Joan Padrós, president, Joaquim Pons Belmonte, secretaria, i Marta Eugenia Moreno Soto, vocal.

Constitució de la mesa electoral del sector alumnat

Constitució de la mesa electoral del sector alumnat

D’altra banda els integrants de la mesa electoral del sector professorat són Joan Padrós Rodríguez, president, Rosa Colell Sancho, secretaria, i Montserrat Abelló Güell, vocal.

Les funcions de la mesa electoral és la d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar.

Eleccions al Consell de Centre 2016

D’acord amb el que estableixen la normativa s’han convocat eleccions per tal de cobrir una plaça vacant del sector alumnat i dues del sector professorat

El consell de Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

cartell_2Per tal de dur a terme les eleccions el centre ha acordat el calendari següent:

 • Inici del procés: 7 de novembre
 • Publicació del cens electoral provisional: 9 de novembre
 • Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures: 11 de novembre
 • Inici del termini de presentació de reclamacions als cens electoral: 14 de novembre
 • Sorteig per a designar els vocals de la mesa electoral: 9 de novembre
 • Inici del període de presentació de candidatures: 14 de novembre
 • Finalització del termini per a presentar reclamacions al cens electoral: 16 de novembre
 • Constitució de la mesa electoral: 14 de novembre
 • Resolució de les reclamacions al cens electoral: 18 de novembre
  Aprovació dels censos electorals definitius: 18 de novembre
 • Finalització del termini per a la presentació de candidatures: 16 de novembre
 • Publicació de les candidatures: 18 de novembre
 • Votacions del sector alumnat: 30 de novembre, de 12 a 18 h.
 • Votacions del sector professorat: 2 de desembre, de 14 a 15 h.
 • Constitució del consell de centre renovat: 9 de desembre.

Podeu consultar la Convocatòria d’eleccions al consell de centre electoral al tauler d’anuncis del nostre centre.

Darrer dia de lliure disposició Curs 2015-2016

Us recordem que, seguint la recomanació del Consell de Centre del CFA Palau de Mar, el proper divendres dia 13 de maig, gaudirem del darrer dia de lliure disposició del curs 2015-2016.

Autor: Pablo Romeo. Llicència: CC BY 2.0

Autor: Pablo Romeo. Llicència: CC BY 2.0

Per tant, i atès que el proper dia 16 de maig, dilluns de Pasqua Granada, és festiu a la ciutat de Barcelona, el centre romandrà tancant des del divendres dia 13 fins al dilluns 16 de maig, ambdos inclosos.

Des del CFA Palau de Mar, desitgem que gaudiu d’aquests dies de descans.

Jornada de lliure disposició

Us recordem que el CFA Palau de Mar romandrà tancat el proper día 15 de febrer, amb motiu d’un dels quatre dies de lliure disposició, que les escoles han d’establir per al curs 2015-2016.
Recordem que, com ja vàrem informar i per recomanació del Consell Escolar Municipal de Barcelona, el Consell de Centre del CFA Palau de Mar va proposar traslladar la data inicialment aprovada per a gaudir del tercer dia de lliure disposició, fins el dia 15 de febrer.

Autora: catherine ¨MOSINIAK-PAILLIER. Llicència: CC BY-ND

Des de l’equip directiu del CFA Palau de Mar desitgem que gaudiu d’aquest quatre dies que el centre romandrà tancat

29 de maig, darrer dia de lliure disposició del curs 2014-15

Us recordem que el proper dia 29 de maig va ser una de les dates triades pel Consell de Centre, a proposta del Consell Escolar Municipal, com a dia de lliure disposició per al curs 2014-15, tal com vàrem informar en el seu moment.

Autor: Mark Wassell (CC BY-NC-ND 2.0)

Autor: Mark Wassell (CC BY-NC-ND 2.0)

És per aquest motiu que:

el proper divendres dia 29 de maig el centre romandrà tancat

Aprofitem per a recordar-vos que el proper 1 de juny és festiu a la ciutat de Barcelona.

Regulació de l’assignació de places

El passat 27 de febrer va tenir lloc una nova reunió ordinària del Consell de Centre del CFA Palau de Mar.

Entre els acords adoptats cal esmentar la modificació de les Normes d’organització i funcionament del CFA Palau de Mar, per tal de regular l’assignació de places de l’alumnat propi, en cas de promoció a un nivell superior o de repetició del curs al qual estan matriculats, en el cas d’aquells grups amb una demanda superior a les places disponibles.

Reunió del Consell de Centre

Reunió del Consell de Centre

Recordem que, de forma general, els estudiants que promocionin de nivell tenen prioritat sobre els repetidors, i aquests sobre l’alumnat de nova incorporació als ensenyaments en qüestió.

Respectant aquesta prioritat les places disponibles s’assignaran als estudiants que tinguin una major puntuació atenent al barem següent:

 • Estudiants que són treballadors en actiu o en atur, amb independència del lloc on visquin o treballin: 4 punts
 • Estudiants els quals no se’ls ha signat plaça en cap altre ensenyament al CFA Palau de Mar: 2 punts
 • Estudiants que resideixen i/o treballen al barri de l’Eixample de Barcelona: 1 punt
 • Estudiants que viuen i/o resideixen a la ciutat de Barcelona a un barri diferent al de l’Eixample: 0,5 punts

En cas d’empat accediran a les places disponibles els estudiants que hagin obtingut una major qualificació i, si persisteix l’empat es realitzarà un sorteig entre aquells estudiants que tinguin la mateixa puntuació i la mateixa qualificació final, per tal d’assignar les places disponibles.

En qualsevol cas, els tutors dels diferents ensenyaments, arribat el moment donaran la informació oportuna als grups i les persones afectades.

D’altra banda també cal destacar l’aprovació del tancament econòmic del CFA Palau de Mar per l’exercici 2014 i el pressupost del 2015.