Canvis de grup

Per a tot l’alumnat propi que ja us vareu matricular durant el mes de juny i per tots aquells qui heu obtingut plaça, durant el procés de preinscripció, però que per algun motiu l’horari del grup al qual us heu matriculat no us va bé, podreu sol·licitar canvi de grup durant el proper dimarts dia 12 de setembre, un cop acabat el període de matrícula ordinari i abans de l’inici del període de matrícula extraordinària.

Estudiant del GES del CFA Palau de Mar

Estudiant del GES del CFA Palau de Mar

L’horari per a sol·licitar el canvi de grup serà:

  • Dimarts dia 12 de setembre de 10 a 13 h

Un cop passada aquesta data, les possibles sol·licituds de canvis de grup s’hauran de gestionar amb el professor corresponent, un cop iniciades les classes.

La viabilitat dels canvis de grup sol·licitades, estan condicionades a la disponibilitat de places dels diferents grups