Horaris de la matrícula extraordinària

Tal com vàrem anunciar, el proper dia 12 de setembre comença el període de matrícula extraordinària, per aquells ensenyaments dels quals, un cop acabat el procés de matrícula ordinària, encara tenen places disponibles.

Un cop acabat el procés de matrícula ordinària, podreu consultar els ensenyaments dels quals disposem de plaça en aquesta pàgina web. Aquesta informació s’anirà actualitzant a mesura que es vagin tancant els diferents grups.

L’assignació de les places vacants s’assignarà per ordre d’arribada i per a formalitzar la matrícula cal portar la documentació següent:

 • DNI original i fotocòpia
 • 1 fotografia de mida carnet

Els estudiants menors d’edat hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor o tutora legal, amb el llibre de familia o la documentació alternativa.

La matrícula dels diferents ensenyaments és gratuïta, només s’haurà d’abonar una quantitat en concepte de material:

 • 30 € per als ensenyaments d’informàtica
 • 20 € per a la resta d’ensenyaments (GES, Llengua catalana, Llengua anglesa i Llengua francesa)

Horari de matrícula:

Ensenyaments de Llengua catalana

 • Dimarts dia 12 de 18 a 20 h
 • Dimecres dia 13 de 18 a 20 h
 • Dijous dia 14 de 18 a 20 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 10 h

Ensenyaments de Llengua castellana

 • Dimecres dia 13 de 9 a 11 h
 • Dijous dia 14 de 10 a 12 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 11 h

Ensenyaments de Llengua francesa

 • Dimarts dia 12 de 18 a 20 h
 • Dimecres dia 13 de 9 a 11 h
 • Dijous dia 14 de 9 a 11 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 10 h

Ensenyaments d’Informàtica

 • Dimarts dia 12 de 18 a 20 h
 • Dimecres dia 13 de 9 a 11 h i de 18 a 20 h
 • Dijous dia 14 de de 18 a 20 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 10 h

Graduat en Educació Secundària

 • Dimarts dia 12 de 15 a 17 h
 • Dimecres dia 13 de 10 a 12 h
 • Dijous dia 14 de 16 a 17 h
 • Divendres dia 15 de de 9 a 10 h

L’horari de tutoria del Graduat en Educació Secundària (GES) és:

 • Dimarts de 13 a 14 h
 • Dimarts de 18 a 19 h
Estudiants del Competic 3 del CFA Palau de Mar

Estudiants del Competic 3 del CFA Palau de Mar

Un cop acabat el període de matrícula extraordinària, a partir del dia 19 de setembre, per a matricular-vos de qualsevol ensenyaments us podeu adreçar al centre en l’horari d’informació:

 • Dimecres de 18 a 20 h
 • Dijous de 10 a 13 h