Manifest del claustre de professorat

El CFA Palau de Mar, és defineix a si mateix com un centre català, democràtic, laic i obert a la societat. En aquest marc, i davant de la situació que viu la societat catalana en l’actualitat, el claustre de professorat volem convidar a la comunitat educativa del centre a una reflexió crítica, en el marc d’una ciutadania basada en la llibertat i el respecte al drets fonamentals de les persones i dels pobles.

Les lluites per les llibertats venen des d’antic i sovint ha calgut una defensa vigorosa per fer respectar els drets de les persones, enfront lleis i normatives injustes. L’educació és i ha estat una pilar fonamental en la defensa d’aquests drets que han permès el desenvolupament de les societats, en un ambient de pau i respecte cap a les condicions de vida i la dignitat dels seus ciutadans.

Autor: Joan Sorolla. Font: Flickr. Llicència: CC BY

Autor: Joan Sorolla. Font: Flickr. Llicència: CC BY

En les darreres setmanes hem vist com algun d’aquests drets fonamentals eren vulnerats per actuacions policials i judicials que han comportat desenes de detencions: escorcolls a empreses, a mitjans de comunicació, a seus de partits polítics, a domicilis particulars, etc; multes, prohibició dels drets de reunió i manifestació i la vulneració de la llibertat d’expressió, mitjançant el tancament de webs i la coacció a periodistes i a mitjans de comunicació.

Per tot això, el claustre de professorat del CFA Palau de Mar expressa l’enèrgic rebuig a les accions repressives que s’han produït i s’estan produint en els darrers dies a Catalunya per part de determinats organismes de l’Estat Espanyol.

D’altra banda, reconeixem el dret del Poble català a determinar, lliurement, el seu futur i considerem que la millor manera per a fer-ho és mitjançant un referèndum d’autodeterminació, en el que tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país puguin expressar lliurement la seva opinió.
Claustre de professorat del CFA Palau de Mar
Barcelona, 29 de setembre de 2017

Comencem

El proper dimarts dia 19 començarem les classes del curs 2017-2018 per a tots els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar.

Aula d'autoformació del CFA Palau de Mar

Aula d’autoformació del CFA Palau de Mar

Tots aquells estudiants que no heu contactat amb el vostre professorat per a consultar els horaris dels ensenyaments als quals us heu matriculat podeu consultar-los en aquesta pàgina web o bé comunicar-vos amb el centre a través dels canals habituals.

Llista d’espera. Curs 2017-2018

Enllaç

Per a tots ensenyaments dels quals no hi ha places disponibles, obrirem llista d’espera per tal de cobrir les possibles vacants que es vagin generant durant aquest dies previs a l’inici de curs i al llarg de tot el primer trimestre.

Recordeu que d’aquells estudis que encara tinguem places disponibles us podeu matricular adreçant-vos a les nostres instal·lacions en els horaris establerts.

Podeu consultar la disponibilitat de places en l’enllaç següent: Places disponibles curs 2017-2018 i els horaris de matrícula extraordinària dels diferents ensenyaments en aquest altre enllaç: Horaris de la matrícula extraordinària.

llista esperaPer tal d’inscriur-us a la llista d’espera, ho podeu fer adreçant-vos al nostre centre o a través de l’enllaç següent:

Enllaç a la llista d’espera

 

Places disponibles curs 2017-2018

Un cop acabat el procés matrícula de les persones que han tingut plaça durant el període de preinscripció i matrícula, s’ha obert un període de matrícula extraordinària per als ensenyaments amb places vacants.

Visita dels estudiants de la Muntanya de la Sal de Cardona

Visita dels estudiants del CFA Palau de Mar a la Muntanya de la Sal de Cardona

Places disponibles (Dades actualitzades a 12 de setembre de 2017. La disponibilitat de places anirà variant a mesura que hi hagi noves matrícules i per tant, aquesta informació és orientativa)

 • Llengua catalana 1. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 2 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 2 (grup tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 3 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua castellana 2 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua anglesa 1 (grup matí). Places exhaurides.(Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 1 (grup tarda). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 2 (grup matí). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 2 (grup tarda). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 3 (grup matí). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 3.(grup tarda) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 1 Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 2 Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 3 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua francesa 3 (grup tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC inicial (matí A) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC inicial (matí B) Places exhaurides. (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC inicial (tarda) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC I (matí A) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera) 
 • Informàtica COMPETIC I (matí B) Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC I (tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC II (matí)*. Places exhaurides (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC II (tarda B)*. Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC II (tarda C)**. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC III (matí)***. Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC III (tarda A)*** Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC III (tarda B)***. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Graduat en educació secundària 1. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Graduat en educació secundària 2. Places disponibles (Matrícula oberta)

* Els grups de Competic 2 matí i tarda B s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa

** El grup de Competic 2 tarda C, s’ofereix en la modalitat de formació a distància

*** Els grups de Competic 3 s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa. En el grup COMPETIC 3 B s’ofeeixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, C8. Presentació de continguts i C4. Tractament de la informació escrita. En el grup Competic 3 C s’ofereixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (per a dispositius mòbils) C6. Tractament de la informació numèrica i C7. Tractament de les dades.

Podeu consultar els horaris de matrícula dels diferents ensenyaments en aquest enllaç.

Save

Horaris de la matrícula extraordinària

Tal com vàrem anunciar, el proper dia 12 de setembre comença el període de matrícula extraordinària, per aquells ensenyaments dels quals, un cop acabat el procés de matrícula ordinària, encara tenen places disponibles.

Un cop acabat el procés de matrícula ordinària, podreu consultar els ensenyaments dels quals disposem de plaça en aquesta pàgina web. Aquesta informació s’anirà actualitzant a mesura que es vagin tancant els diferents grups.

L’assignació de les places vacants s’assignarà per ordre d’arribada i per a formalitzar la matrícula cal portar la documentació següent:

 • DNI original i fotocòpia
 • 1 fotografia de mida carnet

Els estudiants menors d’edat hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor o tutora legal, amb el llibre de familia o la documentació alternativa.

La matrícula dels diferents ensenyaments és gratuïta, només s’haurà d’abonar una quantitat en concepte de material:

 • 30 € per als ensenyaments d’informàtica
 • 20 € per a la resta d’ensenyaments (GES, Llengua catalana, Llengua anglesa i Llengua francesa)

Horari de matrícula:

Ensenyaments de Llengua catalana

 • Dimarts dia 12 de 18 a 20 h
 • Dimecres dia 13 de 18 a 20 h
 • Dijous dia 14 de 18 a 20 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 10 h

Ensenyaments de Llengua castellana

 • Dimecres dia 13 de 9 a 11 h
 • Dijous dia 14 de 10 a 12 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 11 h

Ensenyaments de Llengua francesa

 • Dimarts dia 12 de 18 a 20 h
 • Dimecres dia 13 de 9 a 11 h
 • Dijous dia 14 de 9 a 11 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 10 h

Ensenyaments d’Informàtica

 • Dimarts dia 12 de 18 a 20 h
 • Dimecres dia 13 de 9 a 11 h i de 18 a 20 h
 • Dijous dia 14 de de 18 a 20 h
 • Divendres dia 15 de 9 a 10 h

Graduat en Educació Secundària

 • Dimarts dia 12 de 15 a 17 h
 • Dimecres dia 13 de 10 a 12 h
 • Dijous dia 14 de 16 a 17 h
 • Divendres dia 15 de de 9 a 10 h

L’horari de tutoria del Graduat en Educació Secundària (GES) és:

 • Dimarts de 13 a 14 h
 • Dimarts de 18 a 19 h
Estudiants del Competic 3 del CFA Palau de Mar

Estudiants del Competic 3 del CFA Palau de Mar

Un cop acabat el període de matrícula extraordinària, a partir del dia 19 de setembre, per a matricular-vos de qualsevol ensenyaments us podeu adreçar al centre en l’horari d’informació:

 • Dimecres de 18 a 20 h
 • Dijous de 10 a 13 h

Horaris de tutorització dels alumnes del GES

Els estudiants del GES, per tal de poder obtenir els horaris del trimestres, us haureu de presentar al centre en les dates i horaris següents:

Alumnat de nova incorporació (els qui us matriculeu al centre per primera vegada)

 • Dimarts dia 12 a les 17 h: prova de nivell (duració màx: 3 hores)
 • Dimarts dia 19 de 18 a 21 h: reunió amb el tutor (per conèixer el resultat de la prova de nivell, els horaris del trimestre i el llistat de materials educatius -llibres i dossiers-)

Alumnat propi (els qui ja heu estat matriculats en el centre el curs passat)

 • Tutoria GES: dijous 14 de 17 a 20 h
Alumnes del GES del CFA Palau de Mar

Alumnes del GES del CFA Palau de Mar

Per atendre les incidències individual poseu-vos en contacte amb el tutor.

L’inici de les classes per a tot l’alumnat de GES serà el proper dimecres dia 20 de setembre.

Horaris pels canvis de grups

Tal com vàrem anunciar, tots els estudiants que estigueu matriculats als CFA Palau de Mar pel curs 2017-2018 i vulgueu sol·licitar un canvi de grup, ho podreu fer un cop acabat el període de matrícula

L’horari per a sol·licitar el canvi de grup serà:

 • Dimarts dia 12 de setembre de 10 a 13 h

Screenshot_1

Un cop passada aquesta data, les possibles sol·licituds de canvis de grup s’hauran de gestionar amb el professor corresponent, un cop iniciades les classes.

La viabilitat dels canvis de grup sol·licitades, estan condicionades a la disponibilitat de places dels diferents grups.

Horaris provisionals curs 2017-2018

(Actualitzat a 4 de juliol i el 5, 6 i 7 de setembre)

Us deixem aquí els horaris provisionals del curs 2017-2018

 

 Llengua catalana 1 dilluns de 12 h a 13 h
dimecres de 12 h a 14 h
Carmelo Medina
 Llengua catalana 2 (matí) dilluns de 12 h a 14 h
dimecres de 9 h a 11 h
Verónica Monges
 Llengua catalana 2 (tarda) dimecres de 18 h a 21 h Laia Campos
 Llengua catalana 3 dimecres de 12 a 14 h
divendres de 12 a 14 h
Montserrat Piñol
 Llengua castellana 1 dilluns d’11 a 12 h
dijous de 10 a 12 h
Verónica Monges
 Llengua francesa 1 dimecres de 10 h a 13 h Josep Ma Domingo
 Llengua francesa 2 dijous de 9 h a 12 h Josep Ma Domingo
 Llengua francesa 3 (matí) dijous de 12 a 14 h
divendres de 12 a 14 h
Josep Ma Domingo
 Llengua francesa 3 (tarda) dilluns de 19 a 21 h
dimarts de 18 a 20 h
Josep Ma Domingo
 Llengua anglesa 1 (matí) dilluns de 9.30 h a 12.30 h Carmelo Medina
 Llengua anglesa 1 (tarda) dimarts de 15 a 18 h Carmelo Medina
 Llengua anglesa 2 (matí A) dimarts de 10 a 13 h Laia Campos
 Llengua anglesa 2 (matí B) divendres de 9 a 12 h Laia Campos
 Llengua anglesa 2 (tarda) dimecres de 16 a 19 h Laia Campos
 Llengua anglesa 3 (matí A) dimarts de 9 a 11 h
divendres de 9 a 11 h
M. Àngels Araújo
 Llengua anglesa 3 (matí B) dimarts de 11 a 13 h
dimecres de 9 a 11 h
M. Àngels Araújo
 Llengua anglesa 3 (tarda) dilluns de 16 a 18 h
dijous de 16 a 18 h
M. Àngels Araújo
 Competic inicial (matí A) dimecres de 9 a 10 h
dijous de 9 a 11 h
Montse Abelló
 Competic inicial (matí B) dimecres d’11 a 12 h
divendres de 10 a 12 h
Verónica Monges
 Competic inicial (tarda) dilluns de 16 a 17 h
dimarts de 15:30 a 17:30 h
Montse Abelló
 Competic 1 (matí A) dilluns de 9 a 11 h
divendres de 9 a 10 h
Verónica Monges
 Competic 1 (matí B) dimecres d’10 a 11 h
dijous d’11 a 13 h
Montse Abelló
 Competic 1 (tarda) dilluns de 17 a 18 h
dimecres de 17 a 19 h
Montserrat Piñol
 Competic II (matí)* dimarts d’11 a 13 h
divendres de 12 a 14 h
Francesc Camps
 Competic II (tarda A)** dijous de 17:30 a 19:30 h
Curs a distància: assistència voluntària
Joan Padrós
 Competic II (tarda B)* dilluns de 18 a 20 h
dimecres de 15 a 17 h
Francesc Camps
 Competic III (matí)*** dilluns de 13 a 14:30 h
dimecres de 12 a 13:30 h
Joan Padrós
 Competic III (tarda A)*** dimarts de 19:30 a 21 h
dijous de 19:30 a 21 h
Joan Padrós
 Competic III (tarda B)*** dilluns de 20 a 21 h
dimecres de 19 a 21 h
Francesc Camps
 GES I (tarda)  de dilluns a dijous (tarda) Equip de docents del GES
 GES II (tarda)  de dilluns a dijous (tarda) Equip de docents del GES

* Els grups de Competic 2 matí i tarda B s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa, essent voluntària l’assistència a les hores d’autoformació

** El grup de Competic 2 tarda B, s’ofereix en la modalitat de formació a distància

*** Els grups de Competic 3 s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa, essent voluntària l’assistència a les hores d’autoformació. Podeu consultar les competències que s’imparteixen en cada grup en l’apartat Oferta educativa. En el grup Competic 3 A s’ofereixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (per a dispositius mòbils) C6. Tractament de la informació numèrica i C7. Tractament de les dades. En el grup COMPETIC 3 B s’ofereixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, C8. Presentació de continguts i C4. Tractament de la informació escrita

Inici del període de matrícula

D’acord amb el que estableix el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2017-18, dilluns dia 4 de setembre s’iniciarà el període de matriculació de totes aquelles persones que van obtenir plaça en el procés de preinscripció i matrícula que es va iniciar el passat més de juny.

Classe d'informàtica al CFA Palau de Mar

Classe d’informàtica al CFA Palau de Mar

Us recordem que la matrícula que tindrà lloc del 4 al 8 de setembre en l’horari següent:

 • Dies 4,5, 6, i 7 de setembre:
  • Matins: de 10 a 13 h
  • Tardes: de 15 a 17 h
 • Divendres 8 de setembre:
  • Matí: de 10 a 13 h

Teniu tota la informació sobre el procés de matrícula en aquest enllaç.