Inici del període de preinscripció i matrícula de l’alumnat de nova incorporació

Tal com vàrem anunciar fa uns dies, el proper dilluns 20 de juny s’obrirà el període de preinscripció i matrícula per a l’alumnat de nova incorporació

Els horaris de preinscripció dels diferents ensenyaments són els que segueixen:

Informàtica:

Dilluns dia 20 De 10 h a 12 h
Dimecres dia 22 De 10 h a 13 h De 16 h a 20 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 10 a 13 h De 16 h a 20 h
Dimarts dia 28 De 10 a 13 h De 16 h a 20 h

 

Llengua anglesa:

Dilluns dia 20 De 17 h a 19 h
Dimecres dia 22 De 10 h a 13 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 16 h a 19 h
Dimarts dia 28 De 10 a 13 h

 

Llengua francesa:

Dilluns dia 20 De 18 h a 19 h
Dimecres dia 22 De 10 h a 13 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 16 h a 19 h
Dimarts dia 28 De 16 h a 19 h

 

Llengua catalana:

Dilluns dia 20 De 10 h a 11 h De 16 h a 19 h
Dimecres dia 22 De 10 h a 13 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 10 h a 13 h
Dimarts dia 28 De 16 h a 19 h

 

GES (Graduat en educació secundària):

Dilluns dia 20 De 10 h a 13 h De 17 h a 20 h
Dimarts dia 21 De 10 h a 13 h
Dimecres dia 22 De 16 h a 20 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 10 h a 13 h
Dimarts dia 28 De 10 h a 13 h

 


En el moment de realitzar la preinscripció els diferents tutors realitzaran una entrevista prèvia per determinar els coneixements de la persona que realitza la preinscripció i ubicar-la al nivell més adequat, qui, si s’escau, haurà de realitzar una prova de nivell.

Cal tenir en compte que:

 • En el supòsit de voler inscriure’s en més d’un ensenyament, s’haurà de fer en un únic imprès, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Només es pot presentar la sol·licitud de preinscripció en un centre, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Si en algun dels ensenyaments hi ha més demanda que oferta, el Departament d’ Ensenyament procedirà a adjudicar les places mitjançant un sorteig.

Els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar pel curs 2016-17 són gratuïts, si bé durant el procés de matrícula, un cop adjudicades les places, haureu de fer efectiu el pagament en concepte de despeses i manteniment de materials educatius, que el Consell de Centre va establir en:

 • 30 € estudiants dels ensenyaments d’informàtica (COMPETIC)
 • 20 € estudiants de la resta d’ensenyaments.

Recordeu que la documentació que haureu de portar per a fer efectiva la matrícula és:

 • Una fotografia de mida carnet
 • DNI: Original i fotocòpia

El CFA Palau de Mar no disposa de servei de copisteria.

Podeu consultar els horaris dels diferents ensenyaments i dels diferents grups en aquest enllaç i el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2016-2017 en aquest enllaç.

Publicació de l’oferta de places (Places vacants)

D’acord amb el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2016-17, aquesta setmana s’ha publicat l’oferta de places vacants del CFA Palau de Mar, un cop ha conclòs el període de matrícula de l’alumnat propi.

Podeu consultar les places disponibles a l’enllaç següent:

Places disponibles curs 2016-2017

Horaris provisionals curs 2016-2017

Us deixem aquí els horaris provisionals del curs 2016-2017

Recordeu que els horaris definitius no estaran disponibles fins a principis del curs vinent

 Llengua catalana 1  dilluns de 12 h a 13 h i dijous d’10 h a 12 h
 Llengua catalana 2 (matí)  dilluns de 12 h a 14 h i dimecres de 9 h a 11 h
 Llengua catalana 2 (tarda)  dimarts de 18 h a 20 h i dijous 18 h a 20 h
 Llengua catalana 3 (matí)  dijous d’11 h a 13 h i divendres de 10 a 12 h
 Llengua catalana 3 (tarda)  dimarts de 19 h a 21 h i dijous de 19 h a 21 h
 Llengua francesa 1  dimecres de 10 h a 13 h
 Llengua francesa 2 (matí)  dijous de 9 h a 12 h
 Llengua francesa 2 (tarda)  dilluns de 15 h a 18 h
 Llengua francesa 3  dilluns de 19 h a 21 h i dimarts 18 h a 20 h
 Llengua anglesa 1 (matí)  dilluns de 9.30 h a 12.30 h
 Llengua anglesa 1 (tarda)  dimecres de 15.30 h a 18.30 h
 Llengua anglesa 2 (matí)  dimecres de 9 h a 12 h
 Llengua anglesa 2 (tarda)  dilluns de 16.30 h a 19.30 h
 Llengua anglesa 3 (matí)  dimarts de 9 h a 11 h i divendres de 9 h a 11 h
 Llengua anglesa 3 (tarda)  dilluns de 15 h a 17 h i dijous de 16 h a 18 h
 Competic inicial (matí A)  dimecres de 9 h a 10 h i dijous de 11 h a 13 h
 Competic inicial (matí B)  dimecres de 10 h a 12 h i divendres de 10 h a 11 h
 Competic inicial (tarda C)  dilluns de 15 h a 16 h i dimarts de 15 h a 17 h
 Competic inicial (tarda D)  dilluns de 16 h a 18 h i dimarts de 17 h a 18 h
 Competic I (matí) A  dilluns de 9 h a 11 h i divendres de 9 h a 10 h
 Competic I (matí) B  dimarts de 12 h a 14 h i dijous de 10 h a 11 h
 Competic I (tarda)  dilluns de 18 h a 19 h i dimecres de 16 h a 18 h
 Competic II matí  dilluns de 11 h a 13 h i divendres d’11 h a 13 h
 Competic II tarda  dilluns de 19 h a 21 h i dimecres de 19 h a 21 h
 Competic III (matí)  dilluns de 13 h a 14.30 h i dimecres de 12 h a 13:30 h
 Competic III (tarda) A  dimarts de 18 h a 19.30 h i dijous de 18 h a 19.30 h
 Competic III (tarda) B  dimarts de 19.30 h a 21 h i dijous de 19.30 h a 21 h
 GES I (tarda)  de dilluns a dijous (tarda)
 GES II (tarda)  de dilluns a dijous (tarda)

 

Sessió informativa. Curs 2015-2016

El proper dilluns dia 13 de juny, a les 17 hores, el CFA Palau de Mar ha organitzat una sessió informativa en la qual es presentaran els trets més característics del centre, l’oferta formativa per al curs 2016-2017 i el procés de preinscripció i matrícula.

Estudiants de GES 2 del CFA Palau de Mar

Estudiants de GES 2 del CFA Palau de Mar

Aquesta sessió està adreçada tant als estudiants del CFA Palau de Mar que vulguin cursar uns estudis diferents als que han fet durant el curs 2015-2016 com a aquelles persones que, sense ser alumnes del centre, estan pensant en matricular-se en alguns dels ensenyaments que ofereix el CFA Palau de Mar, de cara al proper curs.

Us recordem que fa uns dies, vàrem publicar el calendari de preinscripció i matrícula i l’oferta formativa del CFA Palau de Mar per al curs 2016-2017.

Sol·licitud de continuïtat / matrícula de l’alumnat propi

Segons el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2016-17, establert pel Departament d’Ensenyament, la setmana del 6 al 10 de juny tindrà lloc el procés de matrícula de l’alumnat propi.

Tal com s’ha realitzat en els darrers cursos, la matrícula es farà en horari de classe, d’acord amb els horaris i les instruccions que us proporcionarà el vostre tutor o tutora.

IMG_3123Recordeu que la documentació que haureu de portar per a fer efectiva la matrícula és:

 • Una fotografia de mida carnet (actualitzada)
 • DNI: Original i fotocòpia

Per tal de facilitar les tasques de gestió administrativa de la documentació preguem que lliureu les fotocòpies en un únic full.

Igualment, durant el procés de matrícula haureu de fer efectiu el pagament en concepte de despeses i manteniment de materials educatius, que el Consell de Centre va establir en:

 • 30 € estudiants dels ensenyaments d’informàtica (COMPETIC)
 • 20 € estudiants de la resta d’ensenyaments.