Termini de presentació de les beques dels estudis postobligatoris

El proper dia 30 de setembre acaba del termini de presentació de les sol·licituds per a optar a una de les beques regulades per la Resolució 8548 de 28 de juliol de 2014, de la Secretaria d’Educació, Formació professional i universitats, per la que es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2014-2015, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Estudiants del CAM

Estudiants del CAM del curs 2013-2014

Recordem que de tota l’oferta formativa que s’ofereix al CFA Palau de Mar, únicament poden sol·licitar aquestes beques els estudiant del curs específic d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).

En el cas de complir els requisits que estableix la resolució, cal complimentar el formulari de sol·licitud accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament corresponent a l’adreça https//sede.educacion.gob.es a l’apartat Trámites i servicios. Un cop emplenada i presentada la sol·licitud, l’aplicació genera un document que cal imprimir i conservar.

Atès que un cop tramitada la beca el CFA Palau de Mar ha de certificar la matriculació del curs acadèmic 2014-2015, cal que porteu al centre la documentació que s’especifica en aquest document.

Teniu tota la informació en la Resolució publicada al BOE a la qual podeu accedir des d’aquest enllaç.

Comencem!

El proper dilluns dia 22 començarem les classes del curs 2014-2015 per a tots els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar.

Tots aquells estudiants que no heu contactat amb el vostre professorat per a consultar els horaris dels ensenyaments als quals us heu matriculat podeu consultar-los en aquesta pàgina web o bé comunicar-vos amb el centre a través dels canals habituals.

Estudiant CAM

Estudiant del CAM del CFA Palau de Mar

Molt bon curs a tothom!

Reunió informativa estudiants de CAM

Es convoca a tot a l’alumnat del curs específic d’accés a cicles formatius de grau mitjà a una reunió informativa prèvia a l’inicia de les classes.

Sortida amb els estudiants del CAM al museu de Ciències naturals

Sortida amb els estudiants del CAM al museu de Ciències naturals el curs 2013-14

Aquesta reunió tindrà lloc a les instal·lacions del CFA Palau de Mar el proper dilluns dia 22 de setembre a les 16 h

Acords Consell de Centre

El passat divendres dia 5 de setembre va tenir lloc la primera reunió del Consell de Centre del curs 2014-2015.

Reunió del consell de centre

Reunió del consell de centre

En aquesta reunió es van prendre, entre d’altres, les decisions següents:

Aprovació de la programació general anual

Aquest document que guia les activitats del centre durant el curs inclou el calendari escolar i per tant els dies de lliure disposició (dies festius a proposta del centre).

Les dates fixades com a dies de lliure disposició per al curs 2014-2015 han estat:

 • 31 d’octubre de 2014
 • 16 de febrer de 2015
 • 22 de maig de 2014

Modificació de la normativa d’organització i funcionament de Centre (NOFC)

A proposta de l’equip directiu el consell de centre va aprovar una modificació de les NOFC per tal que les baixes per absentisme puguin ser comunicades a les persones afectades per correu electrònic.

“En cas de baixa per absentisme continuat no justificat a partir del curs 2014-15 i segons els documents per a l’organització i la gestió dels centres, aquest procediment pot incloure la notificació via correu electrònic o bé també mitjançant una relació que es publicarà al tauler d’anuncis del centre.”

Podeu consultar la versió actualitzada de les NOFC fent clic en aquest enllaç

Matrícula extraordinària

Un cop acabat el procés de preinscripció i matrícula i atès que encara hi ha alguns ensenyaments amb places vacants, a partir dels proper dia 10 de setembre obrirem un període de matrícula extraordinària.

matricula_extraordinaria

Estudiant del CFA Palau de Mar a l’aula d’autoformació

Places disponibles (Dades actualitzades a les 12:24 del 17 de setembre)

 • Llengua catalana 1. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 2. Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua catalana 3 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 3 (grup tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua castellana 2. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua anglesa 1. Places exhaurides.
 • Llengua anglesa 2 (grup matí). Places exhaurides.
 • Llengua anglesa 2 (grup tarda). Places exhaurides.
 • Llengua anglesa 3. Places exhaurides.
 • Llengua francesa 1. Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 2. Places exhaurides.
 • Informàtica COMPETIC inicial (matí A). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC inicial (matí B). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC inicial (matí C). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC inicial (tarda). Places exhaurides.
 • Informàtica COMPETIC I (matí A). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC I (matí B). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC I (tarda). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC II (matí). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC II (tarda). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC III. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Accés a Cicles formatius de Grau Mig (CAM). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Graduat en educació secundària 1. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Graduat en educació secundària 2. Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
Tothom qui vulgui matricular-se d’alguns dels ensenyaments pels quals encara queden places disponibles caldrà que us presenteu al centre en l’horari indicat pels ensenyaments que desitgeu cursar, amb la documentació següent:
 • DNI (original i fotocòpia)
 • Targeta sanitària (original i fotocòpia)
 • Fotografia de mida carnet
 • Expedient acadèmic (únicament per matricular-se del Graduat en Educació Secundària)

En el moment de matriculació s’ha d’abonar, en concepte de material, 25 € els estudiants d’informàtica i 15 € els estudiants de la resta d’ensenyaments (excepte l’alumnat del CAM que es regeix pels preus públics establerts per aquests ensenyaments)

Horari de matrícula:

Ensenyaments de Llengua catalana

 • Dimecres dia 10 de 10 a 13 h.
 • Divendres dia 12 de 10 a 12 h
 • Dilluns dia 15 de 10 a 13 h i de 17 a 19 h.
 • Dimecres dia 17 de 10 a 13 h.
 • Divendres dia 19 de 10 a 12 h

Ensenyaments de Llengua castellana

 • Dimecres dia 10 de 10 a 13 h.
 • Divendres dia 12 de 10 a 12 h
 • Dilluns dia 15 de 10 a 13 h.
 • Dimecres dia 17 de 10 a 13 h.
 • Divendres dia 19 de 10 a 12 h

Ensenyaments de Llengua francesa

 • Dimecres dia 10 de 10 a 13 h.
 • Divendres dia 12 de 10 a 12 h
 • Dimarts dia 16 de 10 a 13 h.
 • Dimecres dia 17 de 10 a 13 h.
 • Divendres dia 19 de 10 a 12 h

Ensenyaments d’Informàtica

 • Dimecres dia 10 de 10 a 13 h
 • Divendres dia 12 de 10 a 12 h
 • Dilluns dia 15 de 10 a 13 h
 • Dimecres dia 17 de 10 a 13 h
 • Divendres dia 19 de 10 a 12 h

Graduat en Educació Secundària (GES)

 • Dimecres dia 10 de 15 a 16 h.
 • Dilluns dia 15 de 20 a 21 h.
 • Dimarts dia 16 de 10 a 11 h.
 • Dimecres dia 17 de 15 a 16 h.

Curs d’accés a Cicles formatius de grau mitjà (CAM)

 • Dimecres dia 10 de 10 a 13 h.
 • Divendres dia 12 de 10 a 12 h.
 • Dilluns dia 15 de 10 a 12 h.
 • Dimecres dia 17 de 10 a 13 h.
 • Divendres dia 19 de 10 a 12 h.
A partir del dia 22 de setembre us podeu adreçar al centre en l’horari d’informació:
 • Dimecres de 15 a 20 h
 • Dijous de 10 a 13 h

Aprovació del projecte educatiu de centre

El passat 20 de juny el Consell de Centre del CFA Palau de Mar va aprovar el projecte educatiu de centre.

D’acord amb el que estableix la normativa el projecte educatiu de centre es el document “on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha d’impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

Portada del pPECPodeu accedir a ell fent clic a la imatge anterior o fent clic a aquest enllaç.

 Alhora també es va aprovar el projecte lingüístic, document que “forma part del projecte educatiu de centre i concreta com es fa l’ensenyament de les diferents llengües al centre i com s’utilitzen.” Podeu accedir a aquest document fent clic en aquest enllaç.

Horaris grups curs 2014-2015

Us deixem els horaris definitus dels grups dels diferents ensenyaments que s’impartiran al CFA Palau de Mar durant el curs 2014-2015.

Grup
Horari
Llengua catalana 1
dilluns 11 a 12 h
divendres 12 a 14 h
Llengua catalana 2
dimarts 18 a 20 h
dijous 18 a 20 h
Llengua castellana 2
dimecres 12 a 14 h
divendres 11 a 13 h
Llengua catalana 3 (matí)
dimarts de 9 a 11 h
dijous de 10 a 12 h
Llengua catalana 3 (tarda)
dilluns 19 a 21 h
dimecres 19 a 21 h
Llengua francesa 1
divendres
de 10 a 13 h
Llengua francesa 2
dimarts de 15 a 16 h
dijous 15 a 17 h

Llengua anglesa 1

dimarts de
9:30 a 12:30 h
Llengua anglesa 2 (matí)
dimecres de 9 a 12 h
Llengua anglesa 2 (tarda)
dilluns de
15:30 a 18:30 h
Llengua anglesa 3 (matí)
dimarts de 12 a 15 h
Informàtica Competic inicial (matí A)

dimecres d’11 a 12 h
dijous d’11 a 13 h

Informàtica Competic inicial (matí B)

dimecres de 12 a 14 h
divendres d’11 a 12 h

Informàtica Competic inicial (matí C)
dimarts de 9 a 10 h
dijous 9 a 11 h
Informàtica Competic inicial (tarda)
dilluns de 18 a 19 h
dimarts 17 a 19 h
Informàtica Competic I (matí A)
dilluns de 9 a 11 h
divendres de 9 a 10 h
Informàtica Competic I (matí B)
dimarts 12 a 14 h
divendres 10 a 11 h
Informàtica Competic I (tarda)
dilluns 19 a 21 h
dimecres 18 a 19 h
Informàtica Competic II (matí)
dilluns 12 a 14 h
divendres 12 a 14 h
Informàtica Competic II (tarda)
dimarts 19 a 21 h
dijous 19 a 21 h
Informàtica Competic III
dilluns 11 a 12 h
dimecres 9 a 11 h
Curs d’Accés als cicles formatius de grau mig (CAM)
dilluns de 15 a 20 h
dimarts de 15 a 21 h
dimecres 16 a 18:30 h
dijous 15 a 20 h
Graduat d’Educació Secundària I

dilluns, dimarts i dimecres tarda

Graduat d’Educació Secundària II
dilluns, dimarts, dimecres i dijous tarda

 

Matrícula curs 2014-2015

Us recordem que totes aquelles persones que es van preinscriure durant el més de juny i que se’ls ha assignat alguna de les places sol·licitades hauran de formalitzar la matrícula del 2 al 8 de setembre en el següent horari:

 • Matins: Del dimarts 2 al divendres 5 de 10 a 13 h
 • Tardes: Del dimarts 2 al dijous 4 i dilluns 8 de 15 a 17 h

Recordeu que teniu disponibles als plafons informatius del CFA Palau de Mar les llistes de l’alumnat que ha obtingut plaça en algun dels ensenyaments als que us vàreu inscriure.

Llista d'admesos 14-15Podeu consultar la llista d’admesos per al curs 2014-15 en pdf fent clic a la imatge anterior i la llista d’espera fent clic en aquest enllaç.

En el moment de matriculació s’ha d’abonar, en concepte de material, 25 € els estudiants d’informàtica i 15 € els estudiants de la resta d’ensenyaments (excepte l’alumnat del CAM que es regeix pels preus públics establerts per aquests ensenyaments)

Les persones que hagin presentat la preinscripció a d’altres centres d’adults i hagin estat acceptats al CFA Palau de Mar hauran de portar la següent documentació per a formalitzar la matrícula:

 • DNI original i fotocòpia
 • Targeta sanitària original i fotocòpia
 • 1 fotografia de mida carnet

A partir del dia 10 s’obrirà un període de matrícula extraordinària per aquells ensenyaments dels quals encara hi hagi places vacants, en la qual tindran preferència les persones preinscrites que no van obtenir plaça.