Composició del consell de Centre

Tal com estava previst, aquest dimecres dia 30 s’han realitzat les votacions per tal de triar els representants del sector alumnat del Consell de Centre.

Votacions als Consell de Centre

Votacions als Consell de Centre

Un cop escrutats els vots emesos, ha estat elegida membre del Consell de Centre, en representació del sector alumnat, la Sra. Candi de Vega de Paz.

Un cop proclamats els candidats dels diferents sectors la composició del Consell de Centre és la següent:

 • Montserrat Abelló Güell, Secretaria del Consell de Centre i del CFA Palau de Mar
 • M. Àngels Araújo Alvarez, Cap d’estudis del CFA Palau de Mar
 • Raquel Armijer Pacheco, Representant de l’Ajuntament de Barcelona
 • Asunción Bach Uria, Representant del PAS
 • Candi de Vega de Paz, Representant del sector alumnat
 • Josep Maria Domingo Tella, Representant del sector professorat
 • Carmelo Medina Martínez, Representant del sector professorat
 • Joan Padrós Rodríguez, President del Consell de Centre i director del CFA Palau de Mar
 • Josep Ramírez Fuentes, Representant del sector alumnat

La constitució del Consell de Centre renovat del CFA Palau de Mar, tal com està previst en el calendari electoral, tindrà lloc el proper divendres dia 9 de desembre.

Des de l’equip directiu del CFA Palau de Mar, volem agrair l’interès de tots aquells i totes aquelles que heu participat en les votacions i molt especialment als candidats i candidates i als membres de la mesa electoral, Marta Eugenia Moreno i Joaquim Pons.

Candidats i candidates a les eleccions al consell de centre

Per tal d’acordar els darrers detalls de les eleccions al consell de centre, avui s’ha realitzat una reunió amb els candidats dels sector alumnat, a qui podeu veure en la imatge:

Candidats del sector alumnat a les eleccions del Consell de Centre

Candidats del sector alumnat a les eleccions del Consell de Centre

De peu, d’esquerra a dreta: Joan Salguero i Agustí Tella.

Assegudes, d’esquerra a dreta: Maite Córcoles, Inma Romero, i Candi de Vega.

Finalment les votacions tindran lloc el proper dimecres dia 30 en l’horari següent:

 • Matí: de 12:00 a 14:00 h
 • Tarda: 15:45 a 18:00 h

Constitució de les meses electorals

D’acord amb el que marca el calendari electoral per a renovar dels representants del Consell de Centre, el passat 14 de novembre es van constituir les meses electorals del sector alumnat i del sector professorat

La mesa electoral del sector alumnat ha quedat formada per en Joan Padrós, president, Joaquim Pons Belmonte, secretaria, i Marta Eugenia Moreno Soto, vocal.

Constitució de la mesa electoral del sector alumnat

Constitució de la mesa electoral del sector alumnat

D’altra banda els integrants de la mesa electoral del sector professorat són Joan Padrós Rodríguez, president, Rosa Colell Sancho, secretaria, i Montserrat Abelló Güell, vocal.

Les funcions de la mesa electoral és la d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar.

Eleccions al Consell de Centre 2016

D’acord amb el que estableixen la normativa s’han convocat eleccions per tal de cobrir una plaça vacant del sector alumnat i dues del sector professorat

El consell de Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

cartell_2Per tal de dur a terme les eleccions el centre ha acordat el calendari següent:

 • Inici del procés: 7 de novembre
 • Publicació del cens electoral provisional: 9 de novembre
 • Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures: 11 de novembre
 • Inici del termini de presentació de reclamacions als cens electoral: 14 de novembre
 • Sorteig per a designar els vocals de la mesa electoral: 9 de novembre
 • Inici del període de presentació de candidatures: 14 de novembre
 • Finalització del termini per a presentar reclamacions al cens electoral: 16 de novembre
 • Constitució de la mesa electoral: 14 de novembre
 • Resolució de les reclamacions al cens electoral: 18 de novembre
  Aprovació dels censos electorals definitius: 18 de novembre
 • Finalització del termini per a la presentació de candidatures: 16 de novembre
 • Publicació de les candidatures: 18 de novembre
 • Votacions del sector alumnat: 30 de novembre, de 12 a 18 h.
 • Votacions del sector professorat: 2 de desembre, de 14 a 15 h.
 • Constitució del consell de centre renovat: 9 de desembre.

Podeu consultar la Convocatòria d’eleccions al consell de centre electoral al tauler d’anuncis del nostre centre.

Constitució del Consell de Centre renovat

Després del procés electoral per renovar els representants dels diferents sectors de la comunitat educativa al Consell de Centre, el passat dia 5 de desembre va tenir lloc la reunió de constitució d’aquest òrgan de govern del CFA Palau de Mar.

Reunió de constitució del Consell de Centre renovat

Reunió de constitució del Consell de Centre renovat

Entre els acords que es van adoptar cal destacar:

 • Modificar la data del 3r dia de lliure disposició, atenent la recomanació del Consell Escolar Municipal de Barcelona, que proposa el canvi de la data inicialment fixada pel 22 de maig per la del 29 de maig.
 • Modificar les Normes de funcionament i organització del Centre (NOFC), per tal de regular el dret de vaga dels estudiants. Podeu consultar les NOFC del CFA Palau de Mar en aquest document en aquest enllaç.
 • Obrir un període de reflexió per tal d’elaborar els criteris d’assignació de places dels estudiants que promocionen a un curs superior o que repeteixen curs, en cas d’una major demanda que el nombre de places disponibles. Aquests criteris substituiran el sistema de sorteig que s’havia utilitzat en cursos precedents.

Resultat eleccions consell de centre

Tal com estava previst, aquest dilluns dia 24 s’han realitzat les votacions per tal de triar els representants del sector alumnat del consell de centre.

Votacions de les eleccions dels representants del consell de centre

Votacions de les eleccions dels representants del consell de centre

Un cop escrutats els vots emesos, s’han proclamat representants dels estudiants i les estudiants al consell de centre del CFA Palau de Mar, les candidates següents:

 • Maria Lluïsa Tadeo Montoliu
 • Maria del Roser Guiñón Roset

La constitució del consell de centre renovat del CFA Palau de Mar, tal com està previst en el calendari electoral tindrà lloc el proper divendres dia 5 de desembre.

Recompte de votacions

Recompte de votacions

Des de l’equip directiu del CFA Palau de Mar, volem agrair l’interès de tots aquells i totes aquelles que heu participat en les votacions i molt especialment als candidats i candidates i als membres de la mesa electoral, la Gloria Colina i la Maria Lluïsa Tadeo.

Candidats i candidates a les eleccions al consell de centre

Amb l’objectiu d’acordar els darrers detalls de les eleccions al consell de centre, avui s’ha realitzat una reunió amb els candidats dels sector alumnat, a qui podeu veure en la imatge

Candidats del sector alumnat a les eleccions al consell de centre

Candidats del sector alumnat a les eleccions al consell de centre

De peu, d’esquerra a dreta: Joan López, Josep Ramírez, Santy Plo i Joan Puig.

Assegudes, d’esquerra a dreta: Roser Guiñón, Magda Martínez, Maria Lluïsa Tadeo i Trini Martínez.

Finalment les votacions tindran lloc el proper dilluns dia 24 en l’horari següent:

 • Matí: de 12:00 a 14:15 h
 • Tarda: 15:45 a 18:00 h

Proclamació de candidatures. Eleccions consell de centre

Atenent a les sol·licituds presentades i d’acord amb la normativa vigent i les normes d’organització i funcionament de centre del CFA Palau de Mar, han estat proclamades candidates a les eleccions al consell de centre 2014, sector alumnat, les persones següents:

 • Guiñón Roset, Maria del Roser
 • López Miró, Joan
 • Martínez Moreso, Marga
 • Martínez Moreso, Trini
 • Plo Segura, Santiago
 • Puig i Montraveta, Joan
 • Ramírez Fuentes, Josep
 • Tadeo Montoliu, Maria Lluïsa

Des de l’equip directiu del CFA Palau de Mar volem agrair la predisposició dels candidats i de les persones que estan participant activament en l’organització de les eleccions al consell de centre 2014

eleccions_2013

Votacions eleccions 2013

Recordeu que les votacions tindran lloc el proper:

dilluns dia 24 de novembre

Animeu-vos a participar!

Constitució de la mesa electoral sector alumnat

D’acord amb el que marca el calendari electoral per a renovar dels representants del Consell de Centre, avui s’ha constituït la mesa electoral del sector alumnat.

mesa_electoral

Constitució de la mesa electoral del sector alumnat

La mesa electoral del sector alumnat ha quedat formada per en Joan Padrós, president, Maria Lluïsa Tadeo, secretaria, i Gloria Colina, vocal.

Les funcions de la mesa electoral és la d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar.

Eleccions al Consell de Centre

D’acord amb el que estableixen la normativa s’han de convocar eleccions per tal de cobrir quatre places vacants en el sector alumnat.

consellescolarEl consell de Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Convocatòria d'eleccions al consell escolar 2014

Convocatòria d’eleccions al consell escolar 2014

Per tal de dur a terme les eleccions el centre ha acordat el calendari següent

  • Inici del procés: 3 de novembre
  • Publicació del cens electoral provisional: 5 de novembre
  • Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures: 5 de novembre
  • Inici del termini de presentació de reclamacions als cens electoral: 7 de novembre
  • Sorteig per a designar els vocals de la mesa electoral: 7 de novembre
  • Inici del període de presentació de candidatures: 7 de novembre
  • Finalització del termini per a presentar reclamacions al cens electoral: 11 de novembre
  • Constitució de la mesa electoral: 12 de novembre
  • Resolució de les reclamacions al cens electoral: 12 de novembre
  • Aprovació dels censos electorals definitius: 12 de novembre
  • Finalització del termini per a la presentació de candidatures: 14 de novembre
  • Publicació de les candidatures: 17 de novembre
  • Votacions del sector alumnat: 24 de novembre, de 12 a 18 h.
  • Constitució del consell de centre renovat: 5 de desembre.

Podeu consultar la Convocatòria d’eleccions al consell de centre electoral al tauler d’anuncis del nostre centre.