Places disponibles curs 2017-2018

Un cop acabat el procés matrícula de les persones que han tingut plaça durant el període de preinscripció i matrícula, s’ha obert un període de matrícula extraordinària per als ensenyaments amb places vacants.

Visita dels estudiants de la Muntanya de la Sal de Cardona

Visita dels estudiants del CFA Palau de Mar a la Muntanya de la Sal de Cardona

Places disponibles (Dades actualitzades a 12 de setembre de 2017. La disponibilitat de places anirà variant a mesura que hi hagi noves matrícules i per tant, aquesta informació és orientativa)

 • Llengua catalana 1. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 2 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 2 (grup tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua catalana 3 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua castellana 2 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua anglesa 1 (grup matí). Places exhaurides.(Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 1 (grup tarda). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 2 (grup matí). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 2 (grup tarda). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 3 (grup matí). Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua anglesa 3.(grup tarda) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 1 Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 2 Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Llengua francesa 3 (grup matí). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Llengua francesa 3 (grup tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC inicial (matí A) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC inicial (matí B) Places exhaurides. (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC inicial (tarda) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC I (matí A) Places exhaurides. (Oberta llista d’espera) 
 • Informàtica COMPETIC I (matí B) Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC I (tarda). Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC II (matí)*. Places exhaurides (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC II (tarda B)*. Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC II (tarda C)**. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Informàtica COMPETIC III (matí)***. Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC III (tarda A)*** Places exhaurides. (Oberta llista d’espera)
 • Informàtica COMPETIC III (tarda B)***. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Graduat en educació secundària 1. Places disponibles (Matrícula oberta)
 • Graduat en educació secundària 2. Places disponibles (Matrícula oberta)

* Els grups de Competic 2 matí i tarda B s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa

** El grup de Competic 2 tarda C, s’ofereix en la modalitat de formació a distància

*** Els grups de Competic 3 s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa. En el grup COMPETIC 3 B s’ofeeixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, C8. Presentació de continguts i C4. Tractament de la informació escrita. En el grup Competic 3 C s’ofereixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (per a dispositius mòbils) C6. Tractament de la informació numèrica i C7. Tractament de les dades.

Podeu consultar els horaris de matrícula dels diferents ensenyaments en aquest enllaç.

Save