Vídeo en record de Sabela Labraña

L’ex-estudiant del CFA Palau de Mar Benito Alba ha volgut recollir en un vídeo, les imatges que va captar en diferents actes organitzats pel nostre centre, en els quals va participar l’alumne, juntament amb la professora Sabela Labraña.

Aprofitem per comunicar-vos que en Benito Alba participa en a  XVI Mostra fotogràfica FotoClot 2017, una exposició col·lectiva que es pot visitar fins al 7 de juliol a l’Ateneu del Clot (Carrer de Muntanya, 16 bis)

fotoclot2017

Des del CFA Palau de Mar volem agrair a Benito Alba que ens hagi cedit el muntatge de vídeo per poder-lo mostrar a la nostra pàgina web.

Entrevista al director del CFA Palau de Mar

Amb motiu del seu nomenament com a Soci d’honor de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia, tal com ja vàrem anunciar, el director del CFA Palau de Mar, en Joan Padrós, va ser entrevistat per Espiral Habla, el canal de podcast de l’associació.

Al llarg de l’entrevista, parla de l’associació que va presidir, del moment de canvi que estant vivint els centres educatius i de la formació de persones adultes.

Us deixem aquí el podcast amb l’entrevista:

Dies de lliure disposició 2017-2018

El passat divendres, dia 23 de juny va tenir lloc una nova reunió del Consell de Centre del CFA Palau de Mar.

La reunió va comptar, com a novetat, la participació d’Agustí Tello, estudiant de Competic 3 que s’ha incorporat al Consell com a representant del sector alumnat, en substitució d’Imma Romero. D’aquesta manera, la representació d’aquest sector queda en mans de Josep Ramírez i Agustí Tello.

Imatge d'arxiu: Reunió del Consell de Centre del CFA Palau de Mar

Imatge d’arxiu: Reunió del Consell de Centre del CFA Palau de Mar

D’altra banda, la reunió del Consell de Centre va servir per donar el vist-i-plau als dies de lliure disposició per al curs 2017-2018, que seran els següents:

 • 1r trimestre: 13 d’octubre de 2017 i 7 de desembre de 2017
 • 2n trimestre: 12 de febrer de 2018

Inici del període de preinscripció pel curs 2017-2018

Tal com vàrem anunciar fa uns dies, avui, dilluns 19 de juny s’ha obert el període de preinscripció i matrícula per a l’alumnat de nova incorporació

Recordeu que podeu trobar els horaris de preinscripció dels diferents ensenyaments en aquest enllaç.

En el moment de realitzar la preinscripció els diferents tutors realitzaran una entrevista prèvia per determinar els coneixements de la persona que realitza la preinscripció i ubicar-la al nivell més adequat, qui, si s’escau, haurà de realitzar una prova de nivell. És per això que us demanem que vingueu amb temps suficient per a poder desenvolupart aquest procés d’una forma ordenada i efectiva.

Estudiant del CFA Palau de Mar

Estudiant del CFA Palau de Mar

L’orientació i l’assessorament i la ubicació d’un futur estudiant en el nivell adequat és un element clau per assolir l’éxit en els estudis i és un procés que requereix temps.

En el moment de fer la preinscripció, cal tenir en compte que:

 • En el supòsit de voler inscriure’s en més d’un ensenyament, s’haurà de fer en un únic imprès, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Només es pot presentar la sol·licitud de preinscripció en un centre, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Si en algun dels ensenyaments hi ha més demanda que oferta, el Departament d’Ensenyament procedirà a adjudicar les places mitjançant un sorteig.

Els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar pel curs 2017-18 són gratuïts, si bé durant el procés de matrícula, un cop adjudicades les places, haureu de fer efectiu el pagament en concepte de despeses i manteniment de materials educatius, que el Consell de Centre va establir en:

 • 30 € estudiants dels ensenyaments d’informàtica (COMPETIC)
 • 20 € estudiants de la resta d’ensenyaments.

Recordeu que la documentació que haureu de portar, per a fer efectiva la preinscripció és:

 • Una fotografia de mida carnet
 • DNI: Original i fotocòpia

El CFA Palau de Mar no disposa de servei de copisteria.

Podeu consultar el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 en aquest enllaç.

Competic 2 a distància

El CFA Palau de Mar oferirà el proper curs, un grup de COMPETIC 2 en la modalitat de formació a distància.

El curs s’impartirà a través de l’aula virtual del centre i serå totalment telemàtic, tot i que els estudiants tindran a la seva disposició l’aula d’informàtica durant dues hores a la setmana i podran utilitzar l’aula d’autoformació, quan estigui oberta, com la resta de l’alumnat del CFA Palau de Mar.

Igualment els estudiants que ho creguin convenient, podran assistir al centre els dimarts de 17:30 h a 19:30 h per a rebre assessorament personalitzat i resoldre dubtes amb el professorat del curs.

Per a poder obtenir la certificació corresponent, què és equivalent l’ACTIC mitjà, els estudiants, tal com estableix la normativa, hauran de realitzar un projecte d’avaluació presencial, d’una durada de 12 hores, que es realitzarà els darrers tres divendres de maig, entre les 16:00 h i les 20:00 h.

Per poder oferir aquest grup s’ha modificat l’oferta formativa del CFA Palau de Mar, suprimint un grup de COMPETIC inicial.

Podeu trobar més informació sobre els ensenyaments de COMPETIC i de la resta de d’ensenyaments que s’imparteixen al centre, a l’apartat oferta formativa d’aquest web.

Publicació de l’oferta de places pel curs 2017-2018 (Places vacants)

D’acord amb el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2017-18, avui  s’ha publicat l’oferta de places vacants del CFA Palau de Mar, un cop ha conclòs el període de matrícula de l’alumnat propi.

Ensenyament Places totals Places vacants
Ll. catalana 1 matí 25 24
Ll. catalana 2 matí 25 9
Ll. catalana 2 tarda 25 21
Ll. catalana 3 matí 25 4
Ll. castellana 1 matí 25 25
Competic inicial matí 25 14
Competic inicial tarda 25 17
Competic 1 matí 50 16
Competic 1 tarda 25 10
Competic 2 matí 25 1
Competic 2 tarda 50 36
Competic 3 matí 25 5
Competic 3 tarda 50 18
 Ll. anglesa 1 matí 25 16
 Ll. anglesa 1 tarda 25 18
Ll. anglesa 2 matí 50 39
Ll. anglesa 2 tarda 25 7
Ll. anglesa 3 matí 50 29
Ll. anglesa 3 tarda 25 10
Ll. francesa 1 matí 25 19
Ll. francesa 2 matí 25 4
Ll. francesa 3 tarda 25 9
Ll. francesa 3 matí 25 18
GES 1 35 35
GES 2 35 23

Horaris de preinscripció curs 2017/2018

Actualitzat a 15 de juny de 2017

Tal com vàrem anunciar fa uns dies, des del proper dilluns 19 fins al dimarts 27 de juny estarà obert el període de preinscripció i matrícula per a l’alumnat de nova incorporació.

Es per aquest motiu que hem elaborat un vídeo de presentació del centre

Els horaris de preinscripció dels diferents ensenyaments són els que segueixen:

Informàtica:

Dilluns dia 19 De 9 h a 11 h  De 15 h a 19 h
Dimarts dia 20 De 9 h a 11 h De 16 h a 19 h
Dijous dia 22 De 9 h a 12 h  De 16 h a 19 h
Divendres dia 23 De 9 a 12 h
Dilluns dia 26 De 9 a 12 h De 16 h a 19 h
Dimarts dia 27 De 9 a 12 h De 16 h a 19 h

Llengua anglesa:

Dilluns dia 19  De 18 h a 19 h
Dimarts dia 20 De 10 h a 13 h
Dijous dia 22  De 16 h a 19 h
Divendres dia 23 De 9 a 12 h
Dilluns dia 26 De 16 h a 19 h
Dimarts dia 27 De 9 a 12 h

Llengua francesa:

Dilluns dia 19  De 17 h a 19 h
Dimarts dia 20 De 16 h a 17 h
Dijous dia 22  De 11 h a 13 h
Divendres dia 23  De 9 h a 12 h
Dilluns dia 26 De 16 h a 19 h
Dimarts dia 27 De 16 h a 19 h

Llengua catalana/Llengua castellana:

Dilluns dia 19  De 10 a 11 h
Dimarts dia 20 De 17 a 18 h
De 19 a 21 h
Dijous dia 22  De 11 h a 13 h  De 18 h a 20 h
Divendres dia 23  De 9 h a 12 h
Dilluns dia 26   De 9 h a 12 h De 18 h a 19 h
Dimarts dia 27 De 17 h a 20 h

GES (Graduat en educació secundària):

Dilluns dia 19 De 13 a 14 h
Dimarts dia 20
Dijous dia 22 De 10 h a 13 h
Divendres dia 23 De 9 h a 12 h
Dilluns dia 26 De 9 h a 12 h
Dimarts dia 27 De 16 h a 19 h

En el moment de realitzar la preinscripció els diferents tutors realitzaran una entrevista prèvia per determinar els coneixements de la persona que realitza la preinscripció i ubicar-la al nivell més adequat, qui, si s’escau, haurà de realitzar una prova de nivell.

Cal tenir en compte que:

 • En el supòsit de voler inscriure’s en més d’un ensenyament, s’haurà de fer en un únic imprès, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Només es pot presentar la sol·licitud de preinscripció en un centre, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Si en algun dels ensenyaments hi ha més demanda que oferta, el Departament d’ Ensenyament procedirà a adjudicar les places mitjançant un sorteig.

Els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar pel curs 2017-18 són gratuïts, si bé durant el procés de matrícula, un cop adjudicades les places, haureu de fer efectiu el pagament en concepte de despeses i manteniment de materials educatius, que el Consell de Centre va establir en:

 • 30 € estudiants dels ensenyaments d’informàtica (COMPETIC)
 • 20 € estudiants de la resta d’ensenyaments.

Recordeu que la documentació que haureu de portar per a fer efectiva la matrícula és:

 • Una fotografia de mida carnet
 • DNI: Original i fotocòpia

El CFA Palau de Mar no disposa de servei de copisteria.

Podeu consultar l’oferta formativa del CFA Palau de Mar per al curs 2017-2018 en aquest enllaç i el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 en aquest enllaç.

Vídeo: “Manteniment i seguretat dels ordinadors”

Aquest curs, el CFA Palau de Mar ha elaborat un vídeo didàctic sobre el Manteniment i la seguretat dels ordinadors, adreçat als estudiants d’informàtica del centre, tot i que el seu contingut és de gran interès per a qualsevol usuari d’ordinadors, ja siguin portàtils o de sobretaula.

El video ha estat elaborat mitjançant un format d’entrevista a Sergio Pereyra, tècnic informàtic, que col·labora amb el CFA Palau de Mar, en el manteniment i actualització dels ordinadors  del centre.

El CFA Palau de Mar vol donar les gràcies a en Sergio Pereyra, per a prestar-se a aquesta col·laboració, en l’elaboració d’un material de gran utilitat per als estudiants d’informàtica.del centre.

Visita al CFA Palau de Mar d’una delegació de directors suec

El passat 4 d’abril el Departament d’Educació va organitzar una sessió de treball, a petició de la fundació Internationella Skolorma Barcelona, per a un grup de directores i directors de centres de formació de persones adultes.

En el marc d’aquesta sessió els directors i directores van visitar diferents centres de formació de persones adultes, entre els quals el CFA Palau de Mar.

Durant la visita, els responsables del centres de formació de persones adultes de Suècia, van conèixer el projecte educatiu del nostre centre i van poder visitar les instal·lacions en les quals s’estaven desenvolupant diverses activitats didàctiques.

Busquem un professor o professora de Secundària Comunicació

Tal com vàrem anunciar ara fa uns dies, el proper curs el CFA Palau de Mar ampliarà la seva plantilla de docents amb mitja plaça més de secundària de l’Àmbit de la comunicació (SCO).

Estudiants del CFA Palau de Mar

Estudiants del CFA Palau de Mar

Es per això que estem cercant un docent, funcionari interí o substitut, que compleixi els requisits següents:

Mínim de 12 mesos de servei a la borsa

Tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès.

A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:

Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, ha d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, ha d’acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Les persones interessades es poden adreçar al Director o a la Cap d’estudis del centre per telèfon (93 229 21 30) o per correu electrònic (cfapalaudemar@xtec.cat).