Horaris provisionals curs 2017-2018

(Actualitzat a 4 de juliol i el 5, 6 i 7 de setembre)

Us deixem aquí els horaris provisionals del curs 2017-2018

 

 Llengua catalana 1 dilluns de 12 h a 13 h
dimecres de 12 h a 14 h
Carmelo Medina
 Llengua catalana 2 (matí) dilluns de 12 h a 14 h
dimecres de 9 h a 11 h
Verónica Monges
 Llengua catalana 2 (tarda) dimecres de 18 h a 21 h Laia Campos
 Llengua catalana 3 dimecres de 12 a 14 h
divendres de 12 a 14 h
Montserrat Piñol
 Llengua castellana 1 dilluns d’11 a 12 h
dijous de 10 a 12 h
Verónica Monges
 Llengua francesa 1 dimecres de 10 h a 13 h Josep Ma Domingo
 Llengua francesa 2 dijous de 9 h a 12 h Josep Ma Domingo
 Llengua francesa 3 (matí) dijous de 12 a 14 h
divendres de 12 a 14 h
Josep Ma Domingo
 Llengua francesa 3 (tarda) dilluns de 19 a 21 h
dimarts de 18 a 20 h
Josep Ma Domingo
 Llengua anglesa 1 (matí) dilluns de 9.30 h a 12.30 h Carmelo Medina
 Llengua anglesa 1 (tarda) dimarts de 15 a 18 h Carmelo Medina
 Llengua anglesa 2 (matí A) dimarts de 10 a 13 h Laia Campos
 Llengua anglesa 2 (matí B) divendres de 9 a 12 h Laia Campos
 Llengua anglesa 2 (tarda) dimecres de 16 a 19 h Laia Campos
 Llengua anglesa 3 (matí A) dimarts de 9 a 11 h
divendres de 9 a 11 h
M. Àngels Araújo
 Llengua anglesa 3 (matí B) dimarts de 11 a 13 h
dimecres de 9 a 11 h
M. Àngels Araújo
 Llengua anglesa 3 (tarda) dilluns de 16 a 18 h
dijous de 16 a 18 h
M. Àngels Araújo
 Competic inicial (matí A) dimecres de 9 a 10 h
dijous de 9 a 11 h
Montse Abelló
 Competic inicial (matí B) dimecres d’11 a 12 h
divendres de 10 a 12 h
Verónica Monges
 Competic inicial (tarda) dilluns de 16 a 17 h
dimarts de 15:30 a 17:30 h
Montse Abelló
 Competic 1 (matí A) dilluns de 9 a 11 h
divendres de 9 a 10 h
Verónica Monges
 Competic 1 (matí B) dimecres d’10 a 11 h
dijous d’11 a 13 h
Montse Abelló
 Competic 1 (tarda) dilluns de 17 a 18 h
dimecres de 17 a 19 h
Montserrat Piñol
 Competic II (matí)* dimarts d’11 a 13 h
divendres de 12 a 14 h
Francesc Camps
 Competic II (tarda A)** dijous de 17:30 a 19:30 h
Curs a distància: assistència voluntària
Joan Padrós
 Competic II (tarda B)* dilluns de 18 a 20 h
dimecres de 15 a 17 h
Francesc Camps
 Competic III (matí)*** dilluns de 13 a 14:30 h
dimecres de 12 a 13:30 h
Joan Padrós
 Competic III (tarda A)*** dimarts de 19:30 a 21 h
dijous de 19:30 a 21 h
Joan Padrós
 Competic III (tarda B)*** dilluns de 20 a 21 h
dimecres de 19 a 21 h
Francesc Camps
 GES I (tarda)  de dilluns a dijous (tarda) Equip de docents del GES
 GES II (tarda)  de dilluns a dijous (tarda) Equip de docents del GES

* Els grups de Competic 2 matí i tarda B s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa, essent voluntària l’assistència a les hores d’autoformació

** El grup de Competic 2 tarda B, s’ofereix en la modalitat de formació a distància

*** Els grups de Competic 3 s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa, essent voluntària l’assistència a les hores d’autoformació. Podeu consultar les competències que s’imparteixen en cada grup en l’apartat Oferta educativa. En el grup Competic 3 A s’ofereixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (per a dispositius mòbils) C6. Tractament de la informació numèrica i C7. Tractament de les dades. En el grup COMPETIC 3 B s’ofereixen les competències C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, C8. Presentació de continguts i C4. Tractament de la informació escrita

Horari de secretaria

Us informem que la setmana del 17 a 21 de juliol, de forma excepcional, l’horari d’atenció de la secretaria del centre serà de dilluns a divendres, de 10 a 11 h.

Panell informatiu

D’altra banda, el centre romandrà tancat per vacances del 24 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos.

Horaris curs 2016-17

Us deixem els horaris dels grups dels diferents ensenyaments que s’impartiran al CFA Palau de Mar durant el curs 2016-2017

Grup
Horari
Llengua catalana 1
dilluns de 12 a 13 h
dijous de 10 a 12 h
Llengua catalana 2 (matí)
dilluns de 12 a 14 h
dimecres de 9 a 11 h
Llengua catalana 2 (tarda)
dimarts de 18 a 20 h
dijous de 18 a 20 h
Llengua catalana 3 (matí)
dijous de 11 a 13 h
divendres de 10 a 12 h
Llengua catalana 3 (tarda)
dimarts de 19 a 21 h
dijous de 19 a 21 h
Llengua francesa 1
dimecres de 10 a 13 h
Llengua francesa 2 (matí)
dijous de 9 a 12 h
Llengua francesa 2 (tarda)
dilluns de 15 a 18 h
Llengua francesa 3
dilluns de 19 a 21 h
dimarts de 18 a 20 h
Llengua anglesa 1 (matí)
dilluns de 9:30 a 12:30 h
Llengua anglesa 1 (tarda)
dimecres de 15:30 a 18:30 h
Llengua anglesa 2 (matí)
dimecres de 9 a 12 h
Llengua anglesa 2 (tarda)
dilluns de 16:30 a 19:30 h
Llengua anglesa 3 (matí)
dimarts de 9 a 11 h
divendres de 9 a 11 h
Llengua anglesa 3 (tarda)
dilluns de 15 a 17 h
dijous de 16 a 18 h
Competic inicial (matí A)
dimecres de 9 a 10 h
dijous de 11 a 13 h
Competic inicial (matí B)
dimecres de 10 a 12 h
divendres de 10 a 11 h
Competic inicial (tarda C)
dilluns de 15 a 16 h
dimarts de 15 a 17 h
Competic inicial (tarda D)
dilluns de 16 a 18 h
dimarts de 17 a 18 h
Competic I (matí A) dilluns de 9 a 11 h
divendres de  9 a 10 h

Competic I (matí B)

dimarts de 12 a 14 h
dijous de 10 a 11 h
Competic I (tarda)
dilluns de 18 a 19 h
dimecres de 16 a 18 h
Competic II (matí)
dilluns d’11 a 13 h
divendres d’11 a 13 h
Competic II (tarda)
dilluns de 19 a 21 h
dimecres de 19 a 21 h
Competic III (matí)
dilluns de 13 a 14:30 h
dimecres de 12 a 13:30 h
Competic III (tarda A)
dimarts de 18 a 19:30 h
dijous de 18 a 19:30 h
Competic III (tarda B)
dimarts de 19:30 a 21 h
dijous de 19:30 a 21 h
Graduat d’Educació Secundària I
De dilluns a dijous (tarda)
Graduat d’Educació Secundària II
De dilluns a dijous (tarda)

Horaris curs 2015-16

Us deixem els horaris Provisionals* dels grups dels diferents ensenyaments que s’impartiran al CFA Palau de Mar durant el curs 2015-2016

Grup
Horari
Llengua catalana 1
dilluns 11 a 12 h
divendres 12 a 14 h
Llengua catalana 2 (matí)
dilluns 12 a 14 h
dimecres 9 a 11 h
Llengua catalana 2 (tarda)
dimarts 18 a 20 h
dijous 18 a 20 h
Llengua catalana 3 (matí)
dimarts 9 a 11 h
dijous 10 a 12 h
Llengua catalana 3 (tarda)
dilluns de 19 a 21 h
dimecres 18 a 20 h
Llengua francesa 1
dimarts 15 a 18 h
Llengua francesa 2
dilluns 15 a 18 h
Llengua anglesa 1
dimarts 9:30 a 12:30h
Llengua anglesa 2 (matí)
dimecres 9 a 12 h
Llengua anglesa 2 (tarda)
dilluns 15:30 a 18:30 h
Llengua anglesa 3
dijous 15 a 18 h
Competic inicial (matí A)
dimecres 10 a 11 h
dijous 11 a 13 h
Competic inicial (matí B)
dimecres 11 a 13 h
divendres 11 a 12 h
Competic inicial (tarda C)
dilluns 15 a 16 h
dimecres 15 a 17 h
Competic inicial (tarda D)
dilluns 17 a 19 h
dimarts 17 a 18 h
Competic I (matí A) dilluns 9 a 11 h
divendres 9 a 10 h

Competic I (matí B)

dimarts 12 a 14 h
divendres 10 a 11 h
Competic I (tarda)
dilluns 19 a 21 h
dimecres 17 a 18 h
Competic II (matí)
dilluns 12 a 14 h
divendres 12 a 14 h
Competic II (tarda)
dimarts 18 a 20 h
dijous 16 a 18 h
Competic III
dimarts 20 a 21 h
dijous 19 a 21 h
Graduat d’Educació Secundària I
De dilluns a dijous (tarda)
Graduat d’Educació Secundària II (matí) Dilluns, dimarts, dijous i divendres
Graduat d’Educació Secundària II (tarda)
De dilluns a dijous

Dades actualitzades a les 15:45 del 15 de setembre

Preinscripció d’alumnat nou

El proper divendres dia 22 comença el període de preinscripció per al curs 2015-16, que s’allargarà fins el dia 29 de juny, tret dels ensenyaments de llengua catalana, per als quals s’obrirà un període de preinscripció i matrícula al més de setembre. Podeu consultar els horaris de matriculació a la imatge següent.

Aquests horaris estan subjectes a canvis per les necessitats del centre. Qualsevol canvi es comunicarà a través d'aquesta pàgina web

Aquests horaris estan subjectes a canvis per les necessitats del centre. Qualsevol canvi es comunicarà a través d’aquesta pàgina web

En el moment de realitzar la preinscripció els diferents tutors realitzaran una entrevista prèvia per determinar els coneixements de la persona que realitza la preinscripció i ubicar-la al nivell més adequat, qui, si s’escau, haurà de realitzar una prova de nivell.

Cal tenir en compte que:

  • En el supòsit de voler inscriure’s en més d’un ensenyament, s’haurà de fer en un únic imprès, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
  • Només es pot presentar la sol·licitud de preinscripció en un centre, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
  • Si en algun dels ensenyaments hi ha més demanda que oferta, el Departament d’ Ensenyament procedirà a adjudicar les places mitjançant un sorteig.

Els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar pel curs 2015-16 són gratuïts, si bé durant el procés de matrícula, un cop adjudicades les places, haureu de fer efectiu el pagament en concepte de despeses i manteniment de materials educatius, que el Consell de Centre va establir en:

  • 25 € estudiants dels ensenyaments d’informàtica (COMPETIC)
  • 15 € estudiants de la resta d’ensenyaments.

Recordeu que la documentació que haureu de portar per a fer efectiva la matrícula és:

  • Una fotografia de mida carnet
  • DNI: Original i fotocòpia
  • Targeta sanitària: Original i fotocòpia

El CFA Palau de Mar no disposa de servei de copisteria

Comencem!

El proper dilluns dia 22 començarem les classes del curs 2014-2015 per a tots els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar.

Tots aquells estudiants que no heu contactat amb el vostre professorat per a consultar els horaris dels ensenyaments als quals us heu matriculat podeu consultar-los en aquesta pàgina web o bé comunicar-vos amb el centre a través dels canals habituals.

Estudiant CAM

Estudiant del CAM del CFA Palau de Mar

Molt bon curs a tothom!

Horaris grups curs 2014-2015

Us deixem els horaris definitus dels grups dels diferents ensenyaments que s’impartiran al CFA Palau de Mar durant el curs 2014-2015.

Grup
Horari
Llengua catalana 1
dilluns 11 a 12 h
divendres 12 a 14 h
Llengua catalana 2
dimarts 18 a 20 h
dijous 18 a 20 h
Llengua castellana 2
dimecres 12 a 14 h
divendres 11 a 13 h
Llengua catalana 3 (matí)
dimarts de 9 a 11 h
dijous de 10 a 12 h
Llengua catalana 3 (tarda)
dilluns 19 a 21 h
dimecres 19 a 21 h
Llengua francesa 1
divendres
de 10 a 13 h
Llengua francesa 2
dimarts de 15 a 16 h
dijous 15 a 17 h

Llengua anglesa 1

dimarts de
9:30 a 12:30 h
Llengua anglesa 2 (matí)
dimecres de 9 a 12 h
Llengua anglesa 2 (tarda)
dilluns de
15:30 a 18:30 h
Llengua anglesa 3 (matí)
dimarts de 12 a 15 h
Informàtica Competic inicial (matí A)

dimecres d’11 a 12 h
dijous d’11 a 13 h

Informàtica Competic inicial (matí B)

dimecres de 12 a 14 h
divendres d’11 a 12 h

Informàtica Competic inicial (matí C)
dimarts de 9 a 10 h
dijous 9 a 11 h
Informàtica Competic inicial (tarda)
dilluns de 18 a 19 h
dimarts 17 a 19 h
Informàtica Competic I (matí A)
dilluns de 9 a 11 h
divendres de 9 a 10 h
Informàtica Competic I (matí B)
dimarts 12 a 14 h
divendres 10 a 11 h
Informàtica Competic I (tarda)
dilluns 19 a 21 h
dimecres 18 a 19 h
Informàtica Competic II (matí)
dilluns 12 a 14 h
divendres 12 a 14 h
Informàtica Competic II (tarda)
dimarts 19 a 21 h
dijous 19 a 21 h
Informàtica Competic III
dilluns 11 a 12 h
dimecres 9 a 11 h
Curs d’Accés als cicles formatius de grau mig (CAM)
dilluns de 15 a 20 h
dimarts de 15 a 21 h
dimecres 16 a 18:30 h
dijous 15 a 20 h
Graduat d’Educació Secundària I

dilluns, dimarts i dimecres tarda

Graduat d’Educació Secundària II
dilluns, dimarts, dimecres i dijous tarda