Personatges que han canviat el món

Objectius del projecte:

 • Conèixer les persones que han canviat la nostra societat
 • Aprendre a fer cerques a internet
 • Sintetitzar continguts i conceptes en imatges
 • Aprendre tècniques per elaborar un collage

Cada grup d’alumnes tria un personatge que cregui que ha fet una aportació important a la nostra societat.

Busca la seva biografia i les seves aportacions i la resumeix en un visual thinking.

S’elabora un collage de cada personatge.

 

Mètode: aprenentatge actiu

En aquest projecte centrat en l’Edat Mitjana hem treballat seguint una metodologia de treball cooperatiu de manera que els alumnes que els alumnes havien d’adoptar diferents rols i fer la seva planificació del treball amb un calendari per tal d’assolir les tasques fixades.

Els grups de treball eren heterogenis de manera que els alumnes s’ajudaven els uns als altres a crear uns productes finals (escut heràldic, bestiari, cartell de la pesta negra, recepta medieval, mercat medieval, propaganda medieval) seguint la metodologia centrada en tasques. El fet de mostrar uns productes finals també a l’exposició fa que els alumnes vegin que van assolint els objectius i dóna un sentit a tot el projecte i fomenta l’autoestima.

Hem intentat realitzar activitats en què els alumnes puguin desenvolupar les diferents habilitats cognitives, per tal d’arribar a un coneixement d’ordre superior amb la creació dels productes finals seguint la piràmide revisada de Bloom, 2001. D’aquesta manera els alumnes havien de predir, imaginar, inventar i crear els seus producte finals per tal d’assolir els objectius plantejats.

Com preparem una bicicletada?

Es fan sis grups de quatre persones cadascún.

Els equips o grups són:

 1. Exploradors
 2. Prevenció i salut
 3. Jocs
 4. Gestió
 5. Periodistes
 6. Mecànics

Els alumnes fan la demanda sobre quin grup volen pertànyer o la funció que volen fer.

El mestre prèviament, sense que ho sàpiguen els alumnes, ha donat un valor en funció de les habilitats i motivacions de cada alumne. Després ha fet els grups pertinents de manera que siguin heterogenis (un alumne amb rendiment alt, un amb rendiment baix i dos amb un rendiment normal) intentant respectar al màxim les preferències dels alumnes.

Com que molts d’aquests equips necessitaven ordinador per a fer les seves tasques, es va demanar al coordinador d’informàtica que hi haguessin sis portàtils disponibles amb accés a internet durant aquestes sessions.

ENS POSEM EN MARXA PER GRUPS

Es defineixen els rols de treball dels membres del  grup. Primer s’explica col·lectivament cada rol i les seves responsabilitats. Després cada grup consensua quin nen o nena és el responsable de cada càrrec. Cada grup té un registre general i cada nen té un carnet amb el seu rol i responsabilitats corresponents.

Les àrees que treballem

La major part del projecte es fa amb la tutora, treballem tant la llengua catalana com la castellana i fem recerca:

 • biografia actors i actrius
 • responem preguntes sobre el cinema
 • aprenem sobre els diferents rols que hi ha en la gravació d’una pel·lícula
 • escrivim guió
 • decidim aspectes sobre maquillatge, vestuari, decorat….

Amb la mestra de música treballen les bandes sosnores i els compositors més coneguts a través d’un joc i un pòster que ells han fet.

A anglès es treballa la importància del món del cinema sobretot a EEUU, i el vocabulari que fem servir del cinema que molta part ens arriba de l’anglès.

A Educació Física fan unes sessions de dramatització, exercicis que ens aniran molt bé als actors.

A plàstica fan els dissenys dels cartells de promoció de la pel·lícula.

 

 

 

Les 3 H: Hort, Hivernacle i Hotel d’insectes.

El  títol pel projecte; H&H&H (la que no sona). 

Ens vam trobar els 50 infants de P5 i els mestres van comentar les conclusions a les que havien arribat després de la conversa del darrer dia i els van proposar el repte de descobrir les 3 H.

Les tres H, perquè?  La conversa va donar molt de joc. Finalment els vam conduir fins a on volíem arribar : Hort, Hotel d’insectes i Hivernacle, aquesta seria la nostra proposta dels punts a desenvolupar en el nostre projecte. La nostra idea era crear un projecte que necessités de les altres parts per tirar endavant.

A partir d’aquesta proposta , els nens es van dividir en 3 equips de treball. Abans d’escollir en quina proposta es volien especialitzar, es van definir molt bé la tasca i les funcions de cada grup.

Una nova metodologia

La finalitat de qualsevol projecte a l’aula és organitzar el treball per aconseguir que els alumnes siguin els protagonistes i fer-los responsables del seu propi aprenentatge.
Hem donat l’oportunitat de triar als nostres alumnes quins serien els temes més interessants a tractar o quins dels treballats anteriorment els han deixat amb ganes de saber-ne més. Després de parlar i fer pluja d’idees van considerar oportú treballar de manera més exhaustiva els invents.

Després d’uns dies de reflexió tothom va apuntar en un paper quines activitats o temes serien interessants a tractar durant el projecte. Finalment van sortir un total de 15 activitats amb temàtica molt diferent on tindríem oportunitat d’aprendre moltes coses, per exemple, el descobriment de la roba i com va canviar les nostres vides, el paper de la dona com a inventora, els transports (invenció de la roda o el cotxe), etc.

Per començar a estructurar una mica el tema, s’ha creat un mural gegant a classe on tots els alumnes poden observar sempre que ho considerin oportú quines són les curiositats respecte al tema, quines coses ja sabien i quines estan aprenent de noves. Així cada vegada que treballem el projecte recordem en quin punt estem i fins on volem arribar.

També han decidit entre tots com volen treballar el projecte, estan acostumats a treballar de manera molt individual, per aquest motiu han decidit que la majoria de tasques siguin en grup, ja que d’aquesta manera poden millorar aspectes com la negociació, valors de respecte, solidaritat i democràcia. Amb aquestes premisses sempre presents, han decidit entre tots els nens i nenes, quines activitats realitzaran i quina és l’organització més adient per portar-les a terme. De les 15 activitats que s’han plantejat de manera inicial s’ha organitzat al grup de la següent manera:

Distribució 25 alumnes per realitzar activitats del projecte “Els invents”

Com ho farem?

No dediquem un horari exclusiu a projecte. En principi hi dediquem les sessions que podem segons la setmana i les diferents circumstàncies. (Ara per exemple estem amb St. Jordi…)

Ho fem en diferents hores, com que no tenim un horari marcat tant poden ser hores de Medi, com de català, de música…

En principi en aquest projecte hi intervenim la tutora, la mestra de música i la d’anglès.

A les hores amb la tutora treballem tant de forma individual, com en parelles o en petits grups. S’han fet diferents grups segons interessos, els que volien ser càmeres, els especialistes en fotografia, efectes de so, guionistes, maquillatge i vestuari…En aquest cas els grups són heterogenis ja que els han fet ells segons els seus interessos, es faran experts en un tema. De tota manera tots farem d’actors. També treballen en parelles o individualment responent preguntes que ens vam plantejar sobre el cinema. Les parelles també són heterogènies per tal que es puguin ajudar.

Les activitats les dissenyem entre tots i decidim què volem fer. De tant en tant fem una aturada per anar posant coses en comú, com hem de continuar i poder resoldre dubtes. En principi farem una autoavaluació seguint una rúbrica senzilla que hem consensuat. També es farà coavaluació per tal de veure com ho han fet els diferents grups que s’han especialitzat en un aspecte concret. I entre tots avaluarem el producte final que és la pel·lícula.