Avaluació projecte H&H&H

Durant tot el procés s’ha anat reflexionant amb els nens sobre el treball que anaven portant a terme.
En molts dels casos hem hagut d’anar buscant solucions a dificultats o situacions amb les que no comptaven.
El fet de reflexionar i trobar solucions als diferents reptes ha estat una part important d’aquesta avaluació formativa.
L’avaluació final s’ha fet de forma explícita a l’hora de portar a terme “La veu dels alumnes” . En aquesta avaluació els alumnes havien d’explicar als altres tot el procés del que havien fet i quines situacions havien viscut a l’hora de portar-lo a terme.
El grup d’alumnes de l’hort va fer una valoració insitu, van anar a l’hort i entre ells van analitzar el resultat de tot el seu treball.

Com ho farem?

No dediquem un horari exclusiu a projecte. En principi hi dediquem les sessions que podem segons la setmana i les diferents circumstàncies. (Ara per exemple estem amb St. Jordi…)

Ho fem en diferents hores, com que no tenim un horari marcat tant poden ser hores de Medi, com de català, de música…

En principi en aquest projecte hi intervenim la tutora, la mestra de música i la d’anglès.

A les hores amb la tutora treballem tant de forma individual, com en parelles o en petits grups. S’han fet diferents grups segons interessos, els que volien ser càmeres, els especialistes en fotografia, efectes de so, guionistes, maquillatge i vestuari…En aquest cas els grups són heterogenis ja que els han fet ells segons els seus interessos, es faran experts en un tema. De tota manera tots farem d’actors. També treballen en parelles o individualment responent preguntes que ens vam plantejar sobre el cinema. Les parelles també són heterogènies per tal que es puguin ajudar.

Les activitats les dissenyem entre tots i decidim què volem fer. De tant en tant fem una aturada per anar posant coses en comú, com hem de continuar i poder resoldre dubtes. En principi farem una autoavaluació seguint una rúbrica senzilla que hem consensuat. També es farà coavaluació per tal de veure com ho han fet els diferents grups que s’han especialitzat en un aspecte concret. I entre tots avaluarem el producte final que és la pel·lícula.