AVALUACIÓ

A partir d’aquesta experiència, hem fet una reflexió de l’equip impulsor i hem creat unes bases d’orientació sobre com fer un projecte a infantil i primària per tal de tenir un punt de partida i una guia per implementar-los al curs vinent.

A més, per tal de fer-ho extensiu al claustre, partirem de les entrades del blog per anar explicant què hem fet i consensuar la base d’orientació que hem creat. Alhora, es compartiran experiències d’altres cursos relacionades amb projectes.

AVALUACIÓ

Es va elaborar una prova competencial on els nens havien d’imaginar que despertaven a l’època prehistòrica i havien d’explicar què farien durant aquell dia.

També es va portar a terme una valoració individual de cada alumne on explicaven com s’havien sentit, què havien après, quines dificultats havien trobat,

L’ESTRENA!

Per grups d’investigació, es van anar gravant les diferents intervencions de cada nen i nena. Com a escenari, vam utilitzar la cova que vam construir a l’escola. Posteriorment, els mestres vam fer l’edició del documental.

Es va fer una estrena especial on els nens van poder veure el seu documental tots junts. Per tal de donar-ho a conèixer a les famílies, cada nen va elaborar un tiquet de cinema on explicava on trobar a la xarxa aquest documental. Us afegim el link a continuació per a qui vulgui veure-ho:

http://migmartipol.blogspot.com/2018/03/reportatge-la-prehistoria.html

D’altra banda, per fer-lo extensiu a la resta de companys d’altres cursos, es van fer uns cartells publicitaris que es van penjar per l’escola explicant on trobar el documental.

 

Preparació del documental

Els alumnes van assajar a la classe la seva intervenció del documental. Entre tots ells, van anar guiant-se i orientant-se sobre com ho feien, s’anaven regulant entre ells (en funció de la durada del temps, el to de veu, la fluïdesa del diàleg…).

També va sorgir la proposta de confeccionar el micròfon per la gravació del documental. El disseny va ser triat entre les propostes dels mateixos alumnes. Finalment, el micròfon va ser creat amb un ós per a que fos més proper al tema tractat.

Continuem descobrint, anem a la cova!

Vam proposar als alumnes fer una sortida a les coves prehistòriques de l’Espluga de Francolí. La sortida va ser molt adequada perquè vam poder experimentar la sensació d’estar en una cova de veritat. A més, va servir per confirmar allò que havien anat aprenent i descobrir idees noves. Allà ens vam posar en la pell d’un prehistòric fent pintures rupestres dins la mateixa cova i construint una cabana, experimentant amb condicions similars d’aquell moment, com ara la il·luminació.

Experimentem

Paralel·lament a la recerca d’informació, es van anar portant a terme activitats proposades pels mestres:

Primer vam investigar amb quins ingredients naturals pintaven a la prehistòria. Vam demanar material a les famílies, vam experimentar amb aquest material intentant fer la barreja i producció. Vam descobrir que els prehistòrics sabien molt més que nosaltres!

Tot i això, les barreges no acabaven de sortir com nosaltres havíem pensat. També vam provar de pintar esquitxant amb canyes, com els prehistòrics, però va resultar bastant difícil.

Una altra activitat va ser experimentar les pintures rupestres. Després de l’experiència de l’activitat anterior, vam decidir fer-ho amb tempera, utilitzant els colors típics de la prehistòria (vermell, marró i negre). Després d’experimentar, els mestres vam construir una cova a l’escola amb paper de mural on els alumnes van dibuixar el seu element prehistòric.

Busquem respostes

Cada grup de treball fa recerca per contestar les preguntes que ha de respondre amb la consigna que cada pregunta ha d’anar en un full diferent. Es fa una posada en comú de les preguntes que hem trobat respostes i es plantegen les preguntes de les quals no han trobat respostes. D’aquesta manera els grups es poden ajudar entre ells dient-li als seus companys on han vist o llegit informació sobre la pregunta no contestada. Així es van resoldre gairebé totes les preguntes.

Les que no van trobar de manera autònoma les vam cercar col·lectivament a l’ordinador de l’aula.

ENS POSEM EN MARXA PER GRUPS

Es defineixen els rols de treball dels membres del  grup. Primer s’explica col·lectivament cada rol i les seves responsabilitats. Després cada grup consensua quin nen o nena és el responsable de cada càrrec. Cada grup té un registre general i cada nen té un carnet amb el seu rol i responsabilitats corresponents.