Avaluació projecte H&H&H

Durant tot el procés s’ha anat reflexionant amb els nens sobre el treball que anaven portant a terme.
En molts dels casos hem hagut d’anar buscant solucions a dificultats o situacions amb les que no comptaven.
El fet de reflexionar i trobar solucions als diferents reptes ha estat una part important d’aquesta avaluació formativa.
L’avaluació final s’ha fet de forma explícita a l’hora de portar a terme “La veu dels alumnes” . En aquesta avaluació els alumnes havien d’explicar als altres tot el procés del que havien fet i quines situacions havien viscut a l’hora de portar-lo a terme.
El grup d’alumnes de l’hort va fer una valoració insitu, van anar a l’hort i entre ells van analitzar el resultat de tot el seu treball.

Equip de l’hotel d’insectes: Construïm!

Després d’investigar, fer maquetes i prendre mides toca construir realment el nostre hotel d’insectes:

Sortim a l’hort 2 cops al dia per veure el transcurs del sol i, així, esbrinar quina és la zona més òptima per col·locar l’hotel.
Llegim unes instruccions on apareix “un plànol” i diferents mesures i comencem a construir l’hotel real tot seguint les instruccions.
Retallem els cartells dels habitants de l’hotel.
Tractem la fusta amb vernís.
Fem la llista dels elements de la natura que necessitem per l’hotel.
Anem a la muntanya.
Omplim l’hotel amb els elements necessaris per acollir als insectes i finalitzem l’hotel.

Equip hotel d’insectes: Disseny

Dissenyem en petits grups un plànol de com ens agradaria que fos l’hotel. Ho compartim amb els companys. Mirem imatges reals d’internet i comprovem les semblances i diferencies entre els nostres dissenys.

Realitzem entre tots una maqueta de l’hotel d’insectes tenint en compte diferents exemples proposats i ens adonem de la importància de les mides tant de l’espai disponible a l’hort com de la nostra maqueta.

Equip de l’hotel d’insectes: Investiguem sobre els insectes.

Què sabem dels insectes? Què són? Com són? On els trobem? Fem hipòtesis i busquem informació ( llibres, biblioteques i internet)
Amb la informació trobada comprovem les hipòtesis. I arribem a diferents conclusions:

* Tots els insectes tenen dues antenes i sis potes.
* Viuen a la muntanya
* Alguns volen, altres no…

Llegim una petita història, que ens parla dels insectes que són beneficiosos per l’hort i per què.
Anem a l’hort a buscar alguns d’aquests insectes.
Ara ja sabem què necessitem !!! Necessitem un hotel d’insectes al nostre hort per a que els insectes vulguin quedar-se i ajudar-nos a tenir cura del nostre hort.

Les 3 H: Hort, Hivernacle i Hotel d’insectes.

El  títol pel projecte; H&H&H (la que no sona). 

Ens vam trobar els 50 infants de P5 i els mestres van comentar les conclusions a les que havien arribat després de la conversa del darrer dia i els van proposar el repte de descobrir les 3 H.

Les tres H, perquè?  La conversa va donar molt de joc. Finalment els vam conduir fins a on volíem arribar : Hort, Hotel d’insectes i Hivernacle, aquesta seria la nostra proposta dels punts a desenvolupar en el nostre projecte. La nostra idea era crear un projecte que necessités de les altres parts per tirar endavant.

A partir d’aquesta proposta , els nens es van dividir en 3 equips de treball. Abans d’escollir en quina proposta es volien especialitzar, es van definir molt bé la tasca i les funcions de cada grup.

Conversa inicial: Què sabem? Cap a on anem?

Després d’haver acordat quin seria el nostre projecte ho tenim tots clar : Volem fer un hort!

I per fer un hort ens plantegem: què necessitem? Quines coses hem de tenir en compte?

Vam fer una conversa inicial per començar a organitzar-nos i  veure el que ja sabien dels horts i quins interessos i expectatives.

A partir de  la conversa vam veure quins eren els coneixements previs que tenien els infants i els mestres en vam prendre molt bona nota.

Amb tota aquesta informació els mestres vam fer un buidatge de la transcripció que ens va ajudar a visualitzar els 3 pilars importants del nostre projecte: Les 3 H.

L’hort a P5, el punt de partida.

El projecte de l’hort  a P5 (Vermells) neix de la proposta d’un dels alumnes, en el moment de conversa a la rotllana,  va proposar el tema a la resta del grup. De seguida  es van  motivar i engrescar amb la idea. El grup dels Vermells va tenir la necessitat de  compartir i fer partíceps del projecte a l’altre grup de P5. Tot va anar rodat, els nens i nenes dels Liles de seguida es van sumar a la proposta.

L’ HORT incentiva l’estudi i el coneixement d’hortalisses, plantes aromàtiques i treball de camp. L’hort és un petit espai on els alumnes poden observar i explorar les característiques dels diversos elements que formen part d’aquest ecosistema. Experimentar, provocar canvis, registrar les seves conseqüències i observar el procés de creixement de les plantes així com els animals que viuen amb aquestes.

L’equip impulsor de l’Escola La Sínia

Aquest curs, un grup de mestres de l’escola ens hem embrancat en una nova aventura. Teníem ganes d’aprofundir i descobrir noves oportunitats en l’avaluació dels projectes que portem a terme a les nostres aules.

No estem sols, comptem amb el recolzament del nostre claustre i formem part d’una xarxa d’escoles i instituts que volen treballar amb els projectes com a eina d’aprenentatge: La Xarxa de Competències Bàsiques .

La nostra escola treballa per projectes des de l’inici i això fa que el nostre punt de partida sigui diferent del de molts altres centres de la Xarxa de CB. . Hem establert un temps de reflexió pedagògica en els claustres on els mestres de tots els cicles hi som presents. Tenim clar que l’escola es construeix avançant de forma global des de P3 fins a 6è i en els claustres tothom té veu.

L’equip impulsor el formem mestres de tots els cicles de l’escola. Tenim la mirada centrada en tres grans objectius que es complementen:

Compartir les pràctiques pedagògiques amb docents de diferents nivells per enriquir el treball per projectes.

Diversificar els productes finals dels projectes .

I implicar a les famílies en els procés d’avaluació dels projectes.

En aquest bloc volem compartir amb vosaltres aquest camí, il·lustrant un projecte i compartint reflexions. Benvinguts a la nostra petita finestra a l’exterior.

Si us quedeu amb ganes de veure’n més, sempre podeu viatjar fins a la nostra web de centre i navegar pels apartats de nivells o projectes de centre.