Lonardo da Vinci, inventor i pintor

El passat 5 d’abril vam treballar la figura de Leonardo da Vinci amb els alumnes de la classe de tercer per veure que no només va ser un gran pintor sinó que també fou un inventor dels més pioners.

Hem projectat un Power Point on es parla de la seva figura i dels invents més rellevants que va crear per, tot seguit, realitzar una petita fitxa de manera individual. En ella hi ha un text referent al personatge i un seguit de preguntes de comprensió: Quin any va néixer? Quines eren les seves professions reconegudes? Esmentar alguns dels invents que va dissenyar. Penses que Leonardo va viure en una època adequada a les seves idees? Un cop realitzada individualment hem fet una posada en comú reflexionant sobre totes i cada una de les qüestions que han anat sorgint.

Per acabar, i de manera grupal, s’ha investigat i treballat sobre un invent. Hem repartit un full Din-A3 i han hagut d’imaginar quina seria l’evolució d’aq1uell invent en el futur, fent un dibuix del mateix i tenint ben present la finalitat que tindria, quins factors s’haurien actualitzat, quin materials s’haurien de fer servir i quin problema solucionaria.