El dia de la bicicletada

El divendres 15 de juny, tots els alumnes del cicle superior de l’escola Nadal, es van reunir al pati a les 9.00 hores del matí, tots molt il·lusionats i preparats amb la seva bicicleta, el material dels jocs que realitzarien posteriorment i la ruta i la farmaciola a punt.

Uns quants alumnes no portaven bicicleta, ja que per causes diverses, no dominaven la bici o no en tenien, van fer una ruta alternativa caminant, perquè la ruta en bicicleta era massa llarga per fer-la a peu.

Aproximadament sobre les 9.30 hores, quan la polícia va arribar i  els mestres havíem revisat les bicicletes perquè estiguessin a punt, que tothom portés casc, aigua, crema solar..vam sortir de l’escola i ens vam dirigir cap al camí del riu, vam vorejar-lo fins a Sant Joan Despí i des d’allà ens vam dirigir cap al parc de Torreblanca.

Un cop vam arribar al parc, ens vam ajuntar amb tots els companys que havien fet la ruta alternativa caminant i tots plegats vam esmorzar.

Posteriorment els alumnes de sisè van preparar uns jocs que van situar per tot el parc: fet i amagar, cursa lenta en bicicleta, circuit tècnic i mataconills. Vam estar una estona jugant i cap a les 12.30 hores els que anaven caminant van començar a anar cap a l’escola i els que anaven en bicicleta vam esperar una estoneta.

Quan tots estaven preparats van tornar a agafar les bicicletes i pel mig del poble vam anar directes cap a l’escola. Vam arribar sobre les 13.00 hores, juntament amb els que anaven caminant.

DESCOBRIM LA RUTA

El grup d’exploradors i jocs vam anar un matí de divendres per fer l’exploració prèvia i recollir les dades necessàries del terreny, i així adequar les diferents activitats.

Vam valorar que la llargada i dificultat del  recorregut era l’adient. Al parc vam mirar els diferents espais on es podien ubicar els jocs, la zona de pícnic i les àrees de descans. Es va fer necessària la reubicació d’algun joc, la revisió de l’itinerari de tornada i la necessitat de que la policia local ens acompanyés en les zones de circulació urbana.

Visita a la ràdio

El grup de periodistes de 6è van visitar la Ràdio Sant Feliu.

Els va rebre el locutor i van gravar una secció d’un programa radiofònic. Els hi van preguntar com estaven organitzant l’activitat, on hi aniríen i quines expectatives teníen.

Posteriorment a l’escola es va reproduïr per megafonia el programa i tota la comunitat educativa va poder gaudir i aprendre de l’experiència.

http://enacast.com/sharer/?type=podcast&radio=radiosantfeliu&program=elmirall&podcast_id=radiosantfeliu_podcast_4509&s=2361&ref=tw.Afegeix

Avaluació ” la Bicicletada”

L’avaluació del projecte s’ha fet dia a dia a través d’un diari de sessió. L’objectiu era que de manera col·lectiva detallessin què havien fet en aquella hora, com havien avançat la feina i què quedava pendent. Cada un dels grups assumia la responsabilitat d’explicar al grup de periodistes què havien fet, i aquest grup en última instància ho escrivien en el diari.

Per a què quedés un registre oral, un membre en representació del  grup al que pertanyia, també es gravava en vídeo explicant com havien treballat en aquella sessió.

El mestre també ha anat avaluant de manera continua sessió a sessió. Els 10 primers minuts abans de començar el projecte setmanal, es feia una retroacció a cada grup per tal que tingués present allò que havia de corregir i allò que havia de prioritzar en aquella hora.

Ha estat una manera d’avaluar molt productiva ja que ha permès a l’alumne saber en què estava fallant abans d’iniciar la tasca i poder encetar aquella hora de projecte amb els objectius molt més clars.

Com preparem una bicicletada?

Es fan sis grups de quatre persones cadascún.

Els equips o grups són:

  1. Exploradors
  2. Prevenció i salut
  3. Jocs
  4. Gestió
  5. Periodistes
  6. Mecànics

Els alumnes fan la demanda sobre quin grup volen pertànyer o la funció que volen fer.

El mestre prèviament, sense que ho sàpiguen els alumnes, ha donat un valor en funció de les habilitats i motivacions de cada alumne. Després ha fet els grups pertinents de manera que siguin heterogenis (un alumne amb rendiment alt, un amb rendiment baix i dos amb un rendiment normal) intentant respectar al màxim les preferències dels alumnes.

Com que molts d’aquests equips necessitaven ordinador per a fer les seves tasques, es va demanar al coordinador d’informàtica que hi haguessin sis portàtils disponibles amb accés a internet durant aquestes sessions.

COM ORGANITZEM LA BICICLETADA

A les diferents sessions cada equip ha anat treballant la seva tasca específica amb la supervisió d’un mestre;

EXPLORADORS: S’encarreguen d’organitzar la ruta mitjançant diferents eines: google maps, visita virtual del recorregut, ruta prèvia amb bicicleta, etc…

PREVENCIÓ I SALUT: La seva tasca està vinculada amb l’alimentació adient per a l’activitat i la preparació de la farmaciola.

JOCS: Planificació dels jocs i, visitat el parc, estableixen els jocs més adequats a l’orografia del terreny per fer una gimcana engrescadora per a tots.

GESTIÓ: Organitzen les tasques burocràtiques necessàries per a la realització de La Bicicletada: carta a la policia local, circular informativa a les famílies, buidatge de l’enquesta dels mecànics…

PERIODISTES: Recull de les diferents accions mitjançant articles foto-periodístics i entrevistes a representats dels diferents grups i sessions. Van ser els encarregats d’anar a la ràdio local per explicar l’experiència.

MECÀNICS: Van realitzar una enquesta a tots els alumnes sobre l’estat de les seves bicis, i suggeririen consells mecànics específics.

 

 

Comencem: planificació del projecte

Des de fa uns anys és tradició que a finals de curs l’escola organitza una Bicicletada que consisteix en una ruta pel poble pels alumnes de cinquè i sisè, amb un itinerari prèviament planificat i amb l’objectiu de posar en valor els hàbits saludables i l’activitat física.

Aquest any, des de l’escola es va proposar als alumnes de sisè ser els organitzadors d’aquesta activitat.

Primerament es va fer un brainstorming en el que els alumnes havíen de dir quins creien que eren els passos necessaris per organitzar l’activitat. Algunes de les idees que van sorgir van ser:

– Pensar la ruta

–  Avisar a les famílies

– Muntar jocs pel final de l’itinerari

Seguidament, l’escola es va organitzar per tal que una hora a la setmana hi hagués dos mestres a l’aula per treballar el projecte.

Ens presentem

Hola a tots i a totes!

Som l’Escola Nadal de Sant Feliu de Llobregat i aquest és el primer any que ens endinsem a la Xarxa de Competències Bàsiques.

Nosaltres ja havíem fet amb l’alumnat alguns treballs per projectes en anys anterior, però el fet d’estar en aquesta xarxa, en contacte amb altres escoles amb les mateixes inquietuds i formant-nos contínuament ens ajuda a estar a l’última en aquest àmbit i fa que volguem innovar en cada nou projecte que ens plantegem a partir d’ara.

Aquest curs, hem inicial un projecte a 6è. que es diu “Muntem la Bicicletada”.