HO PORTEM A LA PRÀCTICA

La pregunta inicial només té una possible solució, en aquest cas la creació d’un museu.

La informació sobre cada autor  és proporcionada per les mestres, però també es demana la col·laboració de les famílies per aportar més informació. Es treballa la vida de l’autor i les seves obres. També el funcionament d’un museu amb les seves normes i característiques.

A nivell de mestres, ens coordinem dins del grup de Xarxa, després aquesta informació es traspassa a la coordinació de l’escola per tal que arribi a tot el claustre.

Dies abans de obertura del museu repartirem publicitat a les famílies per convidar-les a visitar el museu. Aquest informació serà transmesa per la ràdio de l’escola.

Una vegada arribin al museu, es trobaran amb el cartell d’entrada, amb la taquilla i els tríptics informatius. Llavors hauran de decidir quines sales voldran visitar en primer lloc. L’espai escollit per dur a terme el museu és la planta baixa de l’escola on hi ha el gimnàs. La sala de psicomotricitat i els vestuaris.

ESTEM EN MARXA DOCENTS I ALUMNES!

Escola Àngela Bransuela

A partir de la proposta inicial analitzem:

 1. Com són els racons de joc simbòlic actual a les nostres aules?
 2. Fem connexions entre el que tenim a les aules i els oficis reals.
 3. Ens preguntem de quins oficis ens agradaria tenir racons

Aquests serien els coneixements previs a partir dels quals generarem expectatives de millora.

La part de documentació girarà al voltant de la informació que tenen els alumnes dels oficis de la seva mare i el seu pare. Cada alumne farà una exposició oral a la resta de companys per explicar els oficis dels seus pares. Les famílies col·laboren en la presentació.

Els alumnes es pregunten quin oficis els agradaria tenir i fem indagació a través de sortides, visites de professionals al centre i de les seves exposicions.

 

Implementació

Arrenquem motors…

El nostre projecte s’emmarca a la segona franja del matí durant una setmana, és a dir, amb un total de 21 hores lectives. El projecte s’inicia amb una presentació per part dels tutors o membres de l’equip impulsor als alumnes, una explicació de com s’organitzarà la feina al llarg del que duri el projecte, es llegeixen els criteris d’avaluació i es fa una comprovació que tots disposen de les eines digitals necessàries digitals per poder començar el treball, es reparteixen els rols que desenvoluparà cadascú en el treball cooperatiu i ja poden començar a treballar.

Tota la informació per anar fent les activitats és extreta d’Internet guiada per unes petites pautes del dossier de treball dels alumnes. Hi ha diverses tasques del projecte que treballen coneixements que s’han treballat prèviament a les assignatures implicades, altres que s’estan treballant en aquell dies a les hores que precís moment per tal de poder ajustar al currículum del curs. Cada grup té una còpia dels seus documents a la seva carpeta de Google Drive i poden anar desant qualsevol material addicional que vagin necessiten al llarg del treball.

Se’ls demana fer un diari d’aprentatge per omplir diàriament on reflexionen sobre les habilitats que han practicat, què han après, què ha funcionat bé o malament en el seu grup i què poden fer individualment per millorar-ho al dia següent. També se’ls demana una autoavaluació com a grup del seu treball diari per després poder fer mitjana amb la valoració dels docents que van passant per l’aula.

 

 

De les tasques individuals al teixit sistèmic II

Acció a l’aula Les Cinc Sènies

Aprendre de manera globalitzada permet els alumnes explorar totes les fases del cicle d’aprenentatge i fer tot un procés que parteix de les seves creències previes fins arribar a la incorporació de nous coneixements i l’aplicació dels mateixos en diferents contexts. Durant aquest procés, és important que l’alumne arribi a construir interconnexions a mesura que el projecte avança per tal de veure que al final, tot els aspectes treballats al llarg de la indagació connecten i donen sentit a allò que s’està construint.

El següent mural mostra un moment del projecte “Et mous” que il·lustra aquest paràgraf.

Biagrec, Implementació

Les Olimpíades es portaran a terme entre el 14 i el 20 de juny, setmana en que els alumnes es dedicaran exclusivament a treballar per organitzar els Jocs.

Ens plantegem tres dies on les comissions desenvoluparan totes les tasques que requereix la seva comissió, i que tindran detallades en un dossier amb orientacions i exemples que els poden inspirar.

D’altra banda, creiem oportú fer un dia d’assaig general (19/6/2018) a les pistes d’atletisme per fer les semifinals de les proves esportives entre els diferents atletes i així permetre un treball matemàtic sobre prendre les mesures de temps/distància i fer mitjanes i eliminatòries. També hem valorat la utilitat per les diferents comissions per fer-se seu l’espai, adaptar les propostes a les infraestructures i donar seguretat pel dia de la celebració.

El dimecres 20 de juny celebrarem les Olimpíades Gregues i els alumnes exposaran el seu producte final i tot el seu esforç al llarg d’aquests dies.

L’organització diària temporal es distribuirà en tres franges horàries:

 1. Primera hora on es reuniran per comissions i planificaran el treball a fer aquell dia. També serà el moment que representants de la comissió d’organització passaran per les diferents comissions a recollir en quin punt es troben i que els hi manca per fer.
 2. Les dues hores següents en les que es treballarà per comissions.
 3. La darrers franja d’una hora, en la que la primera part seguiran treballant per comissions i la darrera mitja hora tornaran amb el seu grup classe i els portaveus de cada equip base compartiran què han fet al llarg de la jornada. En aquest espai també es farà la autoavaluació i la coavaluació en els equips base.

Ens hi posem!

A partir d’una pregunta o un repte plantejat, hem anat investigant la seva resolució, tot aprenent nous conceptes, sobretot matemàtics. Us deixem un breu resum dels  continguts treballats als diferents projectes que han sorgit.

P3. La festa de P3

Els alumnes de P3 volien organitzar una festa i convidar als companys de P4 i P5. Van realitzar llistes de convidats i vam calcular les quantitats per berenar i anar a comprar.

P4. Fem de cuiners

Els alumnes de P4 volien cuinar I fer un berenar. Van triar una recepta de cuina I van calcular els ingredients I les quantitats.

P5. Què és necessita per fer la sortida a l’Aquarium?

Els alumnes han treballat el calendari per saber quants dies faltaven per la sortida, la correspondència numèrica d’alumnes i acompanyants, gràfica del temps per saber què havien de portar i els euros necessaris per l’entrada i l’autocar.

1r. Qui triga més a arribar a l’escola?

Els alumnes van treballar, amb el mapa del barri, les distàncies de casa a l’escola i els itineraris per a descobrir pels diferents carrers per on poden passar i arribar al mateix punt. També van treballar les hores, descobrint qui es lleva més hora. Amb analitzar qui ve a peu, amb cotxe, moto o autobús per descobrir el temps que es triga a recórrer una distància determinada.

2n. Quin joc es pot fer amb el número 12?

Els alumnes van inventar-se diferents jocs amb el numero 12 com a protagonista. Després de presentar-los i de jugar-hi, van treballar el text instructiu per a explicar les normes del joc als altres companys de l’escola.

3r. Perquè les clavegueres són rodones?

Els alumnes van manipular amb diferents figures geomètriques per descobrir la resposta. Sortint al carrer van adonar-se que n’hi ha moltíssimes. Van visionar un vídeo que els va ajudar a sintetitzar tot el que van aprendre.

4rt. Quin itinerari hem de fer per arribar al museu de les matemàtiques.

Els alumnes han treballat els carrers i els possibles itineraris a un determinat punt, la longitud i la distància entre punts, el plànol i l’orientació, l’àrea i el perímetre.

5è. Què ens proporciona més energia, un plàtan o una beguda energètica?

Els alumnes han aprés a llegir les taules nutricionals dels aliments i el valor nutricional del plàtan i d’una beguda energètica. També han descobert els tipus de sucre que trobem i que la sacarosa és el més perjudicial. Per sintetitzar el què han aprés han fet un vídeo “La Poderada”

Com ens organitzem per presentar els continguts de manera coordinada?

Reflexió docent a Les Cinc Sénies

”Per mi la part més interessant d’aquest procés és la manera com ens hem organitzat tots els professors i professores per muntar la seqüència d’activitats de la creació de la pregunta d’indagació. Hem hagut de buscar els moments i els espais per trobar-nos, parlar i crear junts i, sobretot, hem creat unes activitats que van més enllà dels continguts propis de la nostra matèria i busquen assolir els objectius del projecte; sortim de la nostra àrea de confort per trobar-nos amb els companys i treballar els objectius del projecte, no els propis.” Eulàlia Serrano

Quin instrument ens va ajudar a presentar els continguts de manera coordinada? L’SCOBA. Vam crear  un scoba integrat per a tot el projecte, que recollia els objectius finalistes de cada matèria i que dóna cohesió i coherència a tot el projecte (competència paraigües). A partir d’aquell moment vam començar a entendre què volia dir treballar al servei del bé del projecte.

Implementació (El Musical)

 • A Partir de la celebració de santa Cecília a l’escola de les AIGÜES , preguntem els alumnes que és un teatre, qui surt, què fan…
 • Activitat sorpresa: exposició de diferents objectes entre els que es trobaven alguns que feien música o soroll i altres d’ús divers. En finalitzar fèiem una posada en comú de l’experiència viscuda: conversant  sobre el resultat dels objectes més votats i la relació d’aquests objectes amb teatre musical.
 • Visualització de diferents fragments de musicals i elecció d’un. Vam projectar 4 fragments de diferents musicals i després de parlar sobre ells , els alumnes van escollir el musical de Somriures i llàgrimes.
 • Conversa sobre què necessitem per fer un musical: oficis i atrezzo que intervenen en l’obra (maquilladors, vestuari, actors, músics…).
 • Activitat de maquillatge lliure. Vam demanar la col·laboració de les famílies perquè portessin maquillatge de casa. Va ser una activitat lliure, on cada alumne maquillava a un altre company com volia. La finalitat era veure el grau d’imaginació i creativitat de cadascú d’ells.
 • El vestuari va ser un dels aspectes importants en la pluja d’idees dels alumnes a l’hora de fer una representació. A través d’una circular,elaborada a partir de les aportacions dels alumnes, vam demanar que portessin diferents peces de roba dels pares, d’algun altre familiar, disfressa… També va ser una activitat lliure on van gaudir de disfressar-se. A continuació vam organitzar un passarel·la de models.
 • Activitat de música. Vam visitar l’aula de música per experimentar tocant diferents instruments musicals. L’especialista de música va organitzar una orquestra improvitzada.
 • Paral·lelament a totes les activitats descrites, es va visionant diferents fragments de la pel·lícula Somriures i llàgrimes. Centrant-nos en la part de la cançó que ells representaran, buscant i despertat l’ interès i la motivació dels alumnes.
 • Segona sessió de maquillatge: a partir d’uns models donats cal que maquillin els companys. D’aquesta manera s’adonen el vincle entre el maquillatge i el personatge de les obres musicals.
 • Segona sessió de vestuari: es treballa la motricitat fina i el tacte fent llaços amb diferents cintes i cordes de diferents colors, mides i textures. El llaç es treballa com a complement del vestuari que els alumnes duran en la representació del seu musical.
 • Preparació del vestuari. Es demana la col·laboració de les famílies per tal que tots els alumnes vinguin vestits de blanc.
 • En assemblea es decideixen els escenaris de l’obra. El mestres del grup impulsor de xarxes els elabora.
 • La nostra escola col·labora fent activitats compartides amb l’escola de les Aigües i concretament aquest curs hem fet un treball conjunt anomenat “Tot un art”. Dins d’aquest projecte es treballa la representació teatral i la mestra de música de l’escola, assabentada del nostre projecte musical, decideix col·laborar realitzant uns racons musicals. Es van agrupar els alumnes en petits grups que passaven per 7 racons. Entre ells destacar:
 • Tocar el piano mentre els companys es relaxaven tot escoltant-lo.
 • Pals musicals que reproduïen les 7 notes musicals.
 • Un on es treballava la col·locació de les notes per colors dins dels pentagrama.
 • Un òrgan a l’ordinador on es podia tocar lliurement.
 • Un per tocar diferents partitures relacionant els colors de les notes de a partitura, amb campanes de diferents colors segons les notes.
 • Tauletes amb diferents teclats de piano.
 • Multisensorial que barrejava la llum amb les notes musicals. Amb una batuta els alumnes tocaven diferents ampolles il·luminades amb diferents colors, dins d’un ambient de foscor i relaxació.

 

 • Assaigs diversos del fragment musical com a producte final.
 • Comunicació i presentació del producte final a partir de les diferents actuacions:
  • Als companys/es de cicle infantil: dos representants de cada classe passen per les aules convidant als seus companys.
  • A l’escola d’E.E. Les Aigües: les tutores coordinen la trobada. Es fa com a tancament d’un seguit d’activitats que s’han fet conjuntament les dues escoles entre elles el “Tot un art”.
  • A les famílies: se’ls comunica a través d’un Whatsapp el dia i hora de l’espectacle, al qual estan convidades. Prèviament els alumnes ho han comunicat a les seves famílies oralment. Tindrà lloc el 13 de juny a les 10h del matí a la sala d’actes de l’escola.

 

 • Representació del Musical a les famílies.

 

 

 

Implementació

 • Inici del projecte: 15 de gener del 2018
 • Activitats del projecte: distribuïdes entre els mesos de gener, febrer i març.
 • Dies 9 i 12 de març: aturada de les classes d’horari habitual i dedicació plena al projecte per acabar el producte final  i preparar la presentació davant del tribunal de professors.
 • Dia 12: les últimes hores es dediquen a fer l’exposició i un cop acabades totes es fa una reflexió i Feed Back en grup sobre la feina feta i els treballs exposats.
 • Dia 16 d’abril: aturada de les classes d’horari habitual per preparar la Campanya de Sensibilització que durant a terme als alumnes de 1r d’ESO
 • Dia 23 d’abril: Campanya de Sensibilització: distribució en diferents aules de tots els tallers preparats per l’alumnat i exposició dels productes finals a l’institut.