Ells també volen dir la seva

El darrer dia del projecte i un cop escoltades les presentacions, els alumnes de 3r també han volgut dir la seva i aquestes són algunes de les idees que ens han expressat i que compartim aquí per si us poden ser d’ajuda encara que siguin molt generals.

 

 

  • L’organització dels projectes ha sigut bona en general, però en algunes ocasions hem detectat manca de comunicació entre professors.
  • No tot el professorat estava informat del contingut del treball.
  • Algunes activitats eren poc entenedores o et redirigien a webs difícils d’entendre.
  • Hem après moltíssim. Treball i temes molt interessants.
  • Ha generat un debat molt viu i no se’ns feia avorrit el treball.
  • Molt bona experiència a la presentació oral.
  • Hem trobat que el producte final ens permetia ser molt creatius.
  • Creiem que necessiten més temps (més de dos dies) per poder crear un anunci ben fet.
  • Ens ha fet desconnectar de les classes normals.

 

 

Avaluació

En realitat potser no serem a temps de recollir les evidències de què han après durant el projecte doncs per poder comprovar-ho convé plantejar-los tornar-los a avaluar uns mesos més tard, així que ara només podem plasmar les activitats en sí, el seu treball com a equip i un molt interessant i variat producte final. Enguany hem volgut fer una avaluació molt variada dividida en dues parts ben clares: la nota del grup i la nota individual.

 

Individualment els alumnes han omplert un diari d’aprenentatge amb reflexions diàries sobre els seus aprenentatges, treball en grup i punts a millorar, així com també se’ls ha valorat la l’exposició del seu producte final. En aquest darrer punt els alumnes han coavaluat als seus companys alhora que els docents també ho han fet.

 

 

En canvi com a grup els hem demanat un seguiment del seu treball diari per part dels diferents docents que han passat per l’aula cada dia, com una coavaluació del seu propi grup. S’han tingut en compte les activitats específiques de les matèries implicades i l’estructura general del projecte doncs pretendre avaluar-ho absolutament tot seria pecar d’ingenus. L’eina CoRubrics ha estat per nosaltres una gran aliada.


Val a dir que hagués agradat fer als alumnes i retorn molt més exhaustiu que el que hem pogut fer, així que ja tenim feina per al dia en que repetim aquest mateix projecte.

 

Aquí teniu el nostre anunci

Com ja s’ha esmentat a l’apartat “Planificació” el títol del nostre projecte és “Què et venen?” i pretenia donar unes eines bàsiques sobre publicitat als nostres alumnes i que a partir d’aquí ells fossin capaços de dissenyar un anunci original en forma de vídeo, d’audio o bé un anunci estàtic. Ells decidien on s’havia de publicar aquest anunci (TV, Internet, tanca publicitària, diari, etc…) Per tant, sí, podem dir-ho alt i clar que el repte era un producte real.

Hem volgut enfocar el treball tal que treballessin les assignatures de matemàtiques (estadística), les llengües catalana i anglesa ens els textos elaborats, l’educació visual i plàstica en el producte final en sí. Ells han exposat els seus anuncis als companys del grup-classe i als professors que els escoltaven i posteriorment tots els professors que han volgut han pogut veure els anuncis en línia malgrat no hagin escoltat les presentacions. Potser el següent pas serà que les famílies puguin gaudir de les creacions dels seus fills… Ens ho apuntem per al proper cop.

 

Arrenquem motors…

El nostre projecte s’emmarca a la segona franja del matí durant una setmana, és a dir, amb un total de 21 hores lectives. El projecte s’inicia amb una presentació per part dels tutors o membres de l’equip impulsor als alumnes, una explicació de com s’organitzarà la feina al llarg del que duri el projecte, es llegeixen els criteris d’avaluació i es fa una comprovació que tots disposen de les eines digitals necessàries digitals per poder començar el treball, es reparteixen els rols que desenvoluparà cadascú en el treball cooperatiu i ja poden començar a treballar.

Tota la informació per anar fent les activitats és extreta d’Internet guiada per unes petites pautes del dossier de treball dels alumnes. Hi ha diverses tasques del projecte que treballen coneixements que s’han treballat prèviament a les assignatures implicades, altres que s’estan treballant en aquell dies a les hores que precís moment per tal de poder ajustar al currículum del curs. Cada grup té una còpia dels seus documents a la seva carpeta de Google Drive i poden anar desant qualsevol material addicional que vagin necessiten al llarg del treball.

Se’ls demana fer un diari d’aprentatge per omplir diàriament on reflexionen sobre les habilitats que han practicat, què han après, què ha funcionat bé o malament en el seu grup i què poden fer individualment per millorar-ho al dia següent. També se’ls demana una autoavaluació com a grup del seu treball diari per després poder fer mitjana amb la valoració dels docents que van passant per l’aula.

 

 

Que complicada és la logística a secundària!

Donat que el nostre centre treballa amb llibres digitals i que tots els alumnes de 1r a 3r d’ESO tenen tauletes tàctils i una adreça electrònica (Google Apps for Education) hem volgut potenciar les aplicacions que ens faciliten per organitzar tota la feina dels alumnes i hem creat un Google Site on els alumnes tenien el guió del projecte, els enllaços per poder les avaluacions, un Classroom per assignar tasques en un moment concret i fer recordatoris, i els documents de les activitats que havien d’anar fent dins d’una carpeta compartida del Drive al qual només hi podien accedir els alumnes de cada subgrup i que els professors podien visualitzar en tot moment. Els alumnes mateixos ja han buscat aplicacions específiques per fer algunes tasques segons les necessitats de cada etapa del projecte.

 

També hem volgut aprofitar l’eina CoRubrics per fer l’avaluació, coavaluació i autoavaluació del treball diari en grups, de les presentacions del producte final i d’altres tasques encomanades. Ja que el proper curs tots haurem d’avaluar per rúbriques, potser que ens hi anem acostumant, oi?

 

Els grups els han format els tutors de cada grup buscant equilibrar les habilitats i capacitats dels membres de cada grup de 4 o 5 alumnes. Ells mateixos s’han repartit les tasques per tal de treballar cooperativament i la temporització ve donada pel professorat que ha dissenyat les tasques però es pot adaptar segons com es vagi desenvolupant la tasca. Els alumnes parteixen d’unes tasques per treballar algunes aspectes generals sobre publicitat i es pretén que hi hagi debat sobre les idees que van trobant a mida que van fent recerca i que puguin arribar a un consens al final de la sessió.

 

No és una logística gens fàcil però esperem que ens funcioni bé.

La més difícil de totes les preguntes

La més difícil de totes les preguntes sempre és: per on comencem? Per això, dins del nostre equip impulsor vam estar informant-nos dels tipus de projectes que es poden fer i a partir d’aquí i després d’una bona estona de debat, vam decidir que enguany els temes dels projectes sortissin de les inquietuds dels alumnes, a diferència del curs anterior, que vam triar nosaltres els temes i al final ens van quedar uns treballs massa pautats, que semblaven més aviat treballs de síntesi i no pas treball per projectes.

 

Bé, després d’aquesta reflexió vam enquestar els alumnes i per fortuna van sortir temes comuns a tots els grups i el que més es repetia a 3r d’ESO, que és el projecte que ens ocupa, era el de la publicitat, però enfocada des de diversos punts de vista. Què millor que tenir diverses vessants per estudiar d’aquest tema que hagin sigut els propis alumnes qui n’hagin proposat alguns d’ells. Evidentment hi ha moltíssims punts de vista des des quals es pot estudiar la publicitat i el que hem fet no és més que donar-li forma a alguns d’ells per tal encabir-los en 21 h de feina i que sigui un treball el màxim de transversal possible. Al final hem treballat d’una forma o d’una altra la llengua catalana, la llengua anglesa, les matemàtiques, l’educació visual i plàstica, l’ètica i la tecnologia.

 

Potser resultarà irònic però el títol del projecte és de les darreres coses que vam triar, just abans de comunicar-lo als alumnes: Què et venen?

Un equip impulsor ampliat i amb les piles carregades

Enguany l’equip impulsor que participa a la XCB ha estat ampliat, o potser hauríem de dir renovat? Ja sabeu com funciona això que els claustres dels centres canvien cada any amb les adjudicacions, substitucions, etc. Som 12 professors i professores de llengües, ciències naturals, ciències socials, tecnologia i matemàtiques.

 

La qüestió és que l’equip impulsor d’enguany té membres participants de l’any passat i també força membres nous amb ganes de treballar i provar aquesta experiència del treball per projectes en el nostre centre. Alguns ja tenen experiència prèvia i, sobretot, moltes ganes de de fer debat pedagògic. Esperem no perdre’ns en el debat, sinó conduir-lo per aconseguir un bon disseny de projectes adients per als nostres alumnes.

 

Aquest curs ens hem plantejat fer un treball per projectes de curta durada a 1r, 2n i 3r d’ESO, però en aquest bloc només parlarem del de 3r, tot i que segur que aniran sortint experiències i dificultats dels altres nivells que també podrem compartir aquí si poden ser d’utilitat.