COM POSEM TOT EN MARXA?

 

El nostre projecte s’ha implementat en tres fases:

  • Fase de constitució de la cooperativa:

L’alumnat, guiat per les tutores i les pautes del projecte CUEME ha realitzat una sèrie de gestions pròpies del món de l’empresa: Elecció del nom i del  logotip de la cooperativa.  Redacció dels Estatuts. Fitxa de registre, i obtenció del CIF, decisió del Capital Inicial, elecció de l’ONG a la qual es donaran part dels beneficis obtinguts, i decisió del percentatge de la donació.

El tipus d’agrupament de l’alumnat en aquesta fase ha estat, predominantment, l’assemblea.

  • Fase de producció:

En aquesta etapa els nens i nens han dissenyat i presentat, individualment o en petit grup, els Prototips.  Per acabar de decidir quins prototips es confeccionaran pel mercat es va realitzar un estudi de mercat mitjançant enquestes a tota la comunitat educativa. Un cop decidits els productes es fa la compra de material necessari.

Seguidament es destina una setmana a la producció dels diferents articles, a l’etiquetatge i a l’envasat. 

En aquesta fase es combinen i alternen diversos tipus d’organització de l’alumnat: Assemblees, equips base, equips d’expert, parelles i treball individual.

  • Fase de venda:

El moment culminant és el dia de la venda, prèviament es dissenya i prepara la paradeta, s’assagen diàlegs propis del comerç i es demana el permís d’ocupació de la via pública

.

Un cop finalitzada la venda es fa el recompte  dels diners obtinguts a la venda. Es fa el descompte de l’import destinat  a l’ONG i del retorn del capital inicial aportat per l’alumnat i amb els beneficis es decideix l’activat lúdica a realitzar pels membres de la cooperativa.

En aquesta fase es combinen i alternen diversos tipus d’organització de l’alumnat: Assemblees, equips base, equips d’expert.

En totes les fases es demana la col·laboració de les famílies i, cada una pot aportar aquells coneixements i habilitats necessaris en cada moment.

Ens avaluem

L’avaluació ha estat present al llarg de tot el projecte i han participat tots els membres que intervenien (alumnes i professorat implicat).

Per una part, s’avalua el treball en equip (CAAC) a partir del quadern de l’equip i el diari de sessions.Durant tot el procés, es va fent el seguiment del projecte i els alumnes es fan conscients del seu propi aprenentatge. L’autoavaluació i coavaluació també hi són presents.

Algunes de les eines que s’han utilitzat són les rúbriques, els qüestionaris, proves individuals globalitzades i diverses bases d’orientació.

L’emprenedoria és un projecte que es va renovant i millorant any rere any a través de la reflexió sobre la pràctica docent.

 

El Mercat

Finalment, després de tota la feina feta, arriba el moment de vendre els nostres productes a les parades. El mercat de cooperatives es situava al Parc Central i coincidia amb el període de la Fira. En aquest emplaçament es va dur a terme la venda dels productes amb una gran afluència de públic, tant de la comunitat escolar com d’altra gent que es trobava a les immediacions.  La col·laboració de les famílies i la implicació de l’alumnat són clau per a l’èxit del mercat: posada de la parada, gestió i recollida del material. L’alumnat es distribueix en torns de 20 minuts per realitzar les tasques pròpies de la parada.

Un cop finalitzada la tasca, ens trobem en procés de fer el recompte del capital obtingut. Ens falta fer els càlculs per tal de recuperar el capital inicial, i amb la resta, fer la donació a la ONG (Fundació Maresme i SPAM) que van acordar als estatuts i l’activitat lúdica.

Com treballem?

Seguint la línia metodològica de l’escola Camí del Mig (Programa Cooperar per Aprendre i Aprendre per Cooperar) l’aprenentatge cooperatiu té un paper fonamental al llarg de tot el projecte, els alumnes s’organitzen en equips base i en equips d’experts (departaments).

Totes les decisions de la cooperativa es prenen en assemblees de socis.La prèvia redacció dels estatuts facilita l’autoregulació de l’alumnat.

El seguiment del procés es fa a partir de l’organigrama que ve donat pel programa CUEME . Els socis organitzen les tasques de la cooperativa a través de l’Scrum, que els permet treballar de forma autònoma.

 

 

Com ho fem nosaltres?

Seguint les directrius que marca la Diputació sobre el projecte Cueme:

  • Fase de constitució,
  • Fase de producció,
  • Fase de venda,

A l’escola Camí del Mig l’adaptem a les característiques de l’Aprenentatge cooperatiu i altres tècniques  de treball que li donen un caire personalitzat.

COM ENS ORGANITZEM:

Per departaments: Equip Directiu / Comunicació , Informàtica / Fotografia, Màrqueting / Material i Comptabilitat. A cadascun d’ells hi ha un membre de cada Equip Base, que ha estat escollit en funció de les seves habilitats i interessos.

L’Scrum: és una eina empresarial que ajuda a organitzar les tasques de cada departament de manera més autònoma. És un espai dins l’aula dividit en tres columnes: per fer, en procés i fet. Aquí cada departament enganxa els seus  post-its, d’un color determinat, amb les activitats a realitzar i els van canviant de columna depenent de l’evolució de la tasca.

Assemblees: és un espai de reflexió i decisió, els socis i sòcies poden opinar i reflexionar sobre el tema que s’ha de tractar. Estan dirigides per l’equip directiu. L’objectiu és arribar a una decisió final mitjançant el vot o el consens.

Estatuts: són les normes que necessita una cooperativa per funcionar i aquestes estan escrites i pactades en assemblea per tots els socis i sòcies.

Famílies: estan presents en les tres fases del procés: oferint formació, ajudant en la fabricació o donant suport logístic el dia de la venda gràcies a la dinàmica cooperativa: les pàgines grogues, on els familiars escriuen a l’inici del projecte les seves habilitats, disponibilitat i contacte, per tal que els socis i sòcies les tinguin recollides a la classe i puguin utilitzar aquest recurs de forma autònoma.

 

 

L’Emprenedoria al Camí del Mig

A l’escola Camí del Mig portem quatre anys realitzant el projecte d’Emprenedoria (CUEME). Aquest projecte ve donat per la Diputació de Barcelona i el seu objectiu és que els alumnes de cicle superior creïn i gestionin una cooperativa treballant diferents habilitats i coneixements que els ajudaran a desenvolupar les competències bàsiques pròpies de l’etapa. D’aquesta manera, els alumnes esdevenen socis i sòcies amb el propòsit de conèixer el funcionament d’una cooperativa per dins i vendre productes artesanals que han elaborat.

A la nostra escola desenvolupem aquest projecte a cinquè de primària i integrem l’aprenentatge cooperatiu, que és un dels trets identitaris del nostre centre. Des de fa anys apliquem el programa CA/AC i des del curs passat formem part de la Xarxa Khelidôn.

Si mirem amb perspectiva, ens adonem que el projecte ha anat creixent cada curs, s’ha anat enriquint i ens l’hem fet nostre incorporant el treball globalitzat i l’aprenentatge cooperatiu.

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de Mataró que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.