Avaluació (El Musical)

S’ha fet una avaluació continua de tot el procés des de la tria del musical fins la seva representació final davant les famílies.

La recollida d’informació s’ha fet a partir de l’observació directa de les diferents activitats i valorant l’aprenentatge dels alumnes, al llarg de tot el projecte.

Ha estat un aprenentatge vivencial, real i cooperatiu per part de tots els alumnes.

La relació entre ells ha estat exemplar ajudant-se uns als altres i col·laborant en tot moment.

Implementació (El Musical)

 • A Partir de la celebració de santa Cecília a l’escola de les AIGÜES , preguntem els alumnes que és un teatre, qui surt, què fan…
 • Activitat sorpresa: exposició de diferents objectes entre els que es trobaven alguns que feien música o soroll i altres d’ús divers. En finalitzar fèiem una posada en comú de l’experiència viscuda: conversant  sobre el resultat dels objectes més votats i la relació d’aquests objectes amb teatre musical.
 • Visualització de diferents fragments de musicals i elecció d’un. Vam projectar 4 fragments de diferents musicals i després de parlar sobre ells , els alumnes van escollir el musical de Somriures i llàgrimes.
 • Conversa sobre què necessitem per fer un musical: oficis i atrezzo que intervenen en l’obra (maquilladors, vestuari, actors, músics…).
 • Activitat de maquillatge lliure. Vam demanar la col·laboració de les famílies perquè portessin maquillatge de casa. Va ser una activitat lliure, on cada alumne maquillava a un altre company com volia. La finalitat era veure el grau d’imaginació i creativitat de cadascú d’ells.
 • El vestuari va ser un dels aspectes importants en la pluja d’idees dels alumnes a l’hora de fer una representació. A través d’una circular,elaborada a partir de les aportacions dels alumnes, vam demanar que portessin diferents peces de roba dels pares, d’algun altre familiar, disfressa… També va ser una activitat lliure on van gaudir de disfressar-se. A continuació vam organitzar un passarel·la de models.
 • Activitat de música. Vam visitar l’aula de música per experimentar tocant diferents instruments musicals. L’especialista de música va organitzar una orquestra improvitzada.
 • Paral·lelament a totes les activitats descrites, es va visionant diferents fragments de la pel·lícula Somriures i llàgrimes. Centrant-nos en la part de la cançó que ells representaran, buscant i despertat l’ interès i la motivació dels alumnes.
 • Segona sessió de maquillatge: a partir d’uns models donats cal que maquillin els companys. D’aquesta manera s’adonen el vincle entre el maquillatge i el personatge de les obres musicals.
 • Segona sessió de vestuari: es treballa la motricitat fina i el tacte fent llaços amb diferents cintes i cordes de diferents colors, mides i textures. El llaç es treballa com a complement del vestuari que els alumnes duran en la representació del seu musical.
 • Preparació del vestuari. Es demana la col·laboració de les famílies per tal que tots els alumnes vinguin vestits de blanc.
 • En assemblea es decideixen els escenaris de l’obra. El mestres del grup impulsor de xarxes els elabora.
 • La nostra escola col·labora fent activitats compartides amb l’escola de les Aigües i concretament aquest curs hem fet un treball conjunt anomenat “Tot un art”. Dins d’aquest projecte es treballa la representació teatral i la mestra de música de l’escola, assabentada del nostre projecte musical, decideix col·laborar realitzant uns racons musicals. Es van agrupar els alumnes en petits grups que passaven per 7 racons. Entre ells destacar:
 • Tocar el piano mentre els companys es relaxaven tot escoltant-lo.
 • Pals musicals que reproduïen les 7 notes musicals.
 • Un on es treballava la col·locació de les notes per colors dins dels pentagrama.
 • Un òrgan a l’ordinador on es podia tocar lliurement.
 • Un per tocar diferents partitures relacionant els colors de les notes de a partitura, amb campanes de diferents colors segons les notes.
 • Tauletes amb diferents teclats de piano.
 • Multisensorial que barrejava la llum amb les notes musicals. Amb una batuta els alumnes tocaven diferents ampolles il·luminades amb diferents colors, dins d’un ambient de foscor i relaxació.

 

 • Assaigs diversos del fragment musical com a producte final.
 • Comunicació i presentació del producte final a partir de les diferents actuacions:
  • Als companys/es de cicle infantil: dos representants de cada classe passen per les aules convidant als seus companys.
  • A l’escola d’E.E. Les Aigües: les tutores coordinen la trobada. Es fa com a tancament d’un seguit d’activitats que s’han fet conjuntament les dues escoles entre elles el “Tot un art”.
  • A les famílies: se’ls comunica a través d’un Whatsapp el dia i hora de l’espectacle, al qual estan convidades. Prèviament els alumnes ho han comunicat a les seves famílies oralment. Tindrà lloc el 13 de juny a les 10h del matí a la sala d’actes de l’escola.

 

 • Representació del Musical a les famílies.

 

 

 

Metologia (El Musical)

La metodologia utilitzada ha estat molt motivadora, ja que  partint dels interessos dels alumnes hem anat dissenyant les activitats fins arribar al producte final. En tot moment hem volgut que fos un projecte vivencial, engrescador i experimental pels alumnes.

Hem utilitzat diferents tipus d’agrupament per treballar el nostre projecte:

 • Pluja d’idees en gran grup.
 • Treball per taules i en petits grups.
 • Treball per parelles.
 • Assaig en gran grup.

S’han utilitzat diferents espais de treball segons l’activitat a realitzar:

 • A l’aula canviant la distribució  segons l’ofici a practicar.
 • A l’aula de música, on es va fer amb l’especialista, una descoberta de diferents instruments i experimentació musical.
 • Visita a l’escola d’EE per treballar uns racons musicals.
 • A la sala d’actes on s’ha assajat i practicat el musical.

Planificació (El Musical)

El nostre projecte rep el nom de EL MUSICAL , és un projecte que sorgeix a partir  del tema de l’any de l’escola , que és el teatre; i després de la visita a l’escola d’EE Les Aigües on vam veure un espectacle musical per Sta. Cecília.

Inicialment ens reunim per parlar del projecte escollit pels alumnes i ens repartim les diferents  tasques. Ens trobem per parlar de les feines que s’hauran de fer, i fem una primera planificació flexible que s’anirà modificant, si cal, al llarg del projecte.

Els objectius que en proposem són:

 • Fomentar el treball cooperatiu per afavorir l’aprenentatge a l’aula a través del desenvolupament de conductes i actituds de col·laboració.
 • Reconèixer les diferències entre una obra de teatre i un teatre musical.
 • Conèixer els oficis que intervenen en un teatre musical i  vivenciar-los.
 • Participar com actors i actrius en el Musical .
 • Reflexionar i valorar el projecte.

 

 

 

 

 

Qui som

Som una escola catalana d’Educació Infantil i Primària creada al 1983 i situada al barri de Cerdanyola, de la ciutat de Mataró. El nostre centre destaca per tenir unes instal·lacions d’un entorn natural privilegiat i amb una conservació perfecte, per una renovació profunda del nostre projecte curricular de centre, per un pla d’acció tutorial que ens serveix per atendre totes les necessitats de la relació entre alumnes-famílies i mestres i per un treball d’inclusió complert amb un pla de treball de fa més de 20 anys amb l’escola d’educació especial de Les Aigües.

L’equip impulsor està format per 14 mestres, representants dels diferents cicles, dels quals dues d’elles són les coordinadores del grup. Les nostres sessions les dediquem a treballar els diferents projectes de centre i a debatre sobre millores pedagògiques i organitzatives del propi centre.

Com equip, aquest curs ens hem decidit a presentar dos projectes, cadascú d’ells amb unes característiques molt diferents, però amb una riquesa de pràctiques, metodologies i dinàmiques a l’aula que ens han enriquit professionalment. Aquests projectes es titulen “El musical: Somriures i llàgrimes” realitzat per l’alumnat de P5 per preparar un musical a l’escola i “CUEME” un projecte d’emprenedoria realitzat per l’alumnat de 5è.

En definitiva, la varietat de propostes d’idees, d’organització, de reunions, de decisions, etc., ens ha permès fer una procés de millora de cara el treball futur de la xarxa dins del centre.

 

La veu dels alumnes (CUEME)

“M’agradaria fer un altre projecte com aquest perquè ha sigut molt “guay” i divertit. Hem treballat molt en grup”

“L’any que ve vull repetir aquesta experiència, perquè si de gran vull fer això, el CUEME em servirà molt, perquè he après com funciona una empresa, i també he aprés que treballant en equip s’aconsegueixen moltes més coses que treballant sol”.

“Un projecte fantàstic que ens ha ajudat a cohesionar-nos com a grup”

“He après a no tenir vergonya, a comunicar-e millor amb la gent i també a sentir-me com els que venen al carrer”

“Una experiència única i increïble, que m’agradaria repetir a 6è”

“És un projecte genial que recomanaria a tothom”

“He après a treballar en equip, a no tenir vergonya a l’hora de parlar amb altres persones i el més important, respectar les idees dels companys.”

“Aquest curs ens hem convertit en petits empresaris!”

Avaluació (CUEME)

S’ha fet una avaluació contínua i global de tot el procés a partir de molta informació que s’ha anat recollint de diverses maneres: observacions directes dels mestres, alguna activitat tipus control dins de l’àmbit matemàtic, expressions escrites, exposicions orals, treballs plàstics, preguntes orals durant el procés, etc.

Al finalitzar el projecte es va fer la sessió de cloenda on es van recollir les diferents experiències viscudes pels alumnes, així com, les seves valoracions de com havien viscut tot el procés. Partint de les seves aportacions, el proper curs, els alumnes tutoritzaran la implementació d’aquest projecte en les noves aules de 5è, aportant la seva experiència.

Un cop feta la sessió de cloenda, els mestres implicats, es van reunir per contrastar les informacions obtingudes de cada classe, on es va destacar l’aprenentatge significatiu real i cooperatiu en els alumnes.

Implementació (CUEME)

Adjuntem una graella amb la implementació del projecte.

1r. TRIMESTRE

 

19 de setembre Jornada de posada en marxa pel curs 2014-2015 (Diputació de Barcelona).
17, 18 i 19 d’octubre Curs de formació per la cap d’estudis (Jordana), secretària (Carme) i tutora de 5è (Laura) a l’escola industrial de Barcelona, a càrrec de la Diputació de Barcelona i l’empresa Valnalón d’Astúries
16 d’octubre Presentació del projecte al Consell Escolar del centre, acceptació i vist-i-plau per part dels seus membres.
27 d’octubre – Elecció del tipus d’empresa.

S’explica les diferències entre una societat anònima i societat cooperativa i s’escull mitjançant votació quin tipus d’empresa es vol formar. Els resultats van ser: societat cooperativa  i societat anònima. Per tant, es va decidir que la forma jurídica de l’empresa de 5è  seria “Una societat cooperativa”.

30 d’octubre

 

Per grups parlem de les avantatges i inconvenients de treballar en grup. I com podem solucionar els inconvenients. Avantatges: es treballa millor perquè som més per opinar, ens repartim la feina i treballem més ràpid, ens ajudem els uns als altres, coneixem moltes opinions, i això ens és molt útil, podem debatre, podem  ser democràtics! Podem votar! I podem compartir (experiències, opinions, material, idees, fracàs). Inconvenients: poden haver baralles, voler manar sobre els altres, no treballar, no col·laborar, fer el que no toca, distreure’s, jugar, no escoltar, no respectar el torn de paraula, no acceptar les opinions dels altres i deixar de costat algun company.

Tot seguit, presentem els departaments i les funcions de la cooperativa.

31 d’octubre -Elecció del Consell Rector, Secretari, Tresorer/a.

Ø  Llistat de les qualitats que han de tenir els representants de la cooperativa.

Ø  Candidatura i elecció per votació.

Ø  Organitzar els departaments.

 

Setmana del 6 al 10 de novembre -Pintar el títol del racó d’emprenedoria que disposem a l’aula.

-Organitzar aquest racó amb els documents que disposem (actes, notícies, etc).

– Preparar un carpesà per guardar tota la informació.

Setmana del 13 al 17 de novembre -Qualitats que ha de reunir el nom de la cooperativa.

-Elecció del nom de la cooperativa. (5è A: 25 Stars, 5è B: Working hands).

– Acord de l’aportació de capital inicial (3€).

-Acord del model de registre de socis.

17 de Novembre – Visita per part de la tècnica de l’Ajuntament Montserrat Lamata per explicar als dos grups de cinquè el projecte d’emprenedoria.

– Elaboració d’un logotip per part de cada soci/a segons el que vam parlar a la sessió anterior. (color, fons, expressió corporativa, eslògan, etc.).

 

22 de Novembre Presentació del projecte a les famílies del centre.

Presentació dels logotips i elecció per votació.

-Proposta de càrrecs i departaments de la cooperativa. Fer una foto de cada departament.

– El departament d’informàtica penja les fotos al bloc.

24 de Novembre Trobada de cooperatives al cafè del Mar.

Alguns representant de cada cooperativa van anar al Cafè del Mar a presentar el seu projecte.

Setmana del 4 al 15 de desembre Elaboració de la documentació:

-Acta de constitució.

-Estatuts de la cooperativa (diverses sessions).

-Completar de manera individual la fitxa de registre de socis (dades personals, fotografia i signatura).

– Triem la ONG. (25 stars: SPAM) i (Working hands: Haribala)

18 de desembre -Creació del compte de correu gmail de la cooperativa.

Cooperativa25stars@gmail.com

Cooperativaworkinghands@gmail.com

-Els socis/es del Departament d’informàtica aprenen a penjar notícies i imatges al blog.

6 de desembre – Proposta de càrrecs i departaments de la cooperativa. Fer una foto de cada departament.

– El departament d’informàtica penja les fotos al blog.

De l’11 fins al 15 de desembre: aportació del capital inicial. Registre en el llibre de comptes (EXCEL) i entrega del carnet de soci.

– Explicació per part de la mestra d’unes pautes pel disseny del prototip i de la seva fitxa tècnica.

Dilluns 20 de desembre – Enviem els documents necessaris per poder demanar la sol·licitud del NIF (26-11-14)

 • Instància genèrica per sol·licitar el NIF.
 • Original i fotocòpia dels estatuts.
 • Original i fotocòpia de l’acta de constitució.
 • Fitxa de registre dels socis amb la inversió econòmica inicial.
Vacances de Nadal: elaboració d’un prototip per part de cada soci/a segons el que vam parlar a la sessió anterior.

 

2n. TRIMESTRE

 

Setmana del 8 al 12 de Gener -Anàlisi dels prototips a partir d’uns criteris establerts.

-Presentació dels prototips i exposició oral (nom, utilitat, material, etc).

-Elecció i votació dels prototips per elaborar a la cooperativa.

25 stars: 8 prototips

Working hands: 7 prototips.

25 de Gener Visita Haribala (ONG triada per la cooperativa working hands) –no es van presentar.
26 de Gener Visita Spam (ONG triada per la cooperativa 25 stars)
Setmana de 29 al 2 de febrer Ens separem per departaments:

Mitjans de comunicació, encarregats de fer el documents necessaris per demanar el material reciclat a l’escola.

Preparar el cartell i les caixes per recollir el material que es preveu que necessitarem per la producció dels productes (capsetes de llaminadures, taps de suro, pinces, xapes…). Punt de recollida: cada classe (col·laboració de tota l’escola).

Comptabilitat: encarregats de començar a fer un pressupost del material que necessitem comprar per fer els prototips.

Informàtica: s’encarrega del bloc.

Publicitat i disseny: Emplenar documentació per sol·licitar el NIF (model 036). Amb l’ajuda de la mestra.

Setmana de 5 al 9 de Febrer La tresorera amb ajuda de la mestra crea un document per controlar els comptes (llibre comptable)

La resta de socis:

– fem un llistat de noms per gossos i gats, que ens van demanar la nostra ONG.

– Comencem a pensar com volem que sigui l’enquesta d’estudi de mercat.

13 de Febrer Visita Silvia Gasca, assessora ajuntament de Mataró.

Ens ajuda emplenar el model 036 i ens fa l’entrega del NIF.

14 de Febrer Trobada “Formació CUEME” assisteixen les dues tutores més la secretària.
Setmana del 9 al 23 de Febrer Estudi de mercat / Activitat 1: Comencem a preparar en petits grups l’estudi de mercat.

Estudi de mercat / Activitat 2: Disseny de l’enquesta (aportacions individuals).

Realització d’enquesta a la sortida de l’escola i familiars.

5 de març Assemblea urgent. Al cap de setmana, han entrat a robar a l’escola i s’han emportat el capital inicial de les dues classes.

Fem una assemblea, per buscar solucions aquest problema.

Entre tots els socis, decidim muntar una paradeta amb berenar durant dues setmanes i vendre-ho.

9 de març Reunió amb els responsables de “Biabanca”, banca ètica. Assisteixen els responsables de comptabilitat.
Setmana del 12  al 16 de març Buidatge de les dades de l’estudi de mercat. Anàlisi i propostes de millora.

Refer els prototips malmesos per poder presentar-los a cafè de mar.

Fer les fitxes de cada prototip amb la informació d’aquell producte (nom, edat recomanada, material, per a què serveix i instruccions d’ús).

 

16 de març Trobada i presentació prototips a Café de Mar.
21 de març Votació i elecció de l’eslògan de la cooperativa

25 stars: “ Comparteix alegria i gaudeix de la nostra cooperativa!

Working hands: “Nosaltres produïm, entre tots col·laborem i a molta gent ajudarem”

 

3r. TRIMESTRE

 

Setmana del 3 al 6 d’abril -El tresorer controla i revisa la comptabilitat de la cooperativa.
6 d’abril Presentació ONG cooperativa working hands

Sonrisas de Bombay

9 i 10 d’ abril Ràdio Mataró. 18.00h  Representant dels alumnes

Ràdio Peluts.  12.00h    Representant: mitjans de comunicació

Setmana de 9 al 13 d’abril Comprem el material necessari per fer la producció. Desprès de comprar preus, decidim comprar-ho per Amazon.
 

Setmana del 16 al 20 d’abril. (Amb l’ajuda de les famílies)

PRODUCCIÓ DELS PRODUCTES (s’organitzen 5 tallers i cada un compta amb un encarregat/da que és qui va dissenyar inicialment el treball manual).

Setmana 23 al 27 Aprofitant que és la setmana cultural a l’escola.  Taller d’etiquetatge.

Crear el cartell per la fira

Setmana 14 al 19 de Maig Buscar activitats final (pressupost, horari…)
24 de Maig TV Mataró: representant dels alumnes
25 de Maig Fira Cueme!
Setmana 28 al 1 de juny Comptar els beneficis obtinguts a la fira.

Tornar els 3 € de capital inicial.

Preparar el % dels beneficis per donar-lo a la ONG.

Decidir activitat final.

15 de juny. Cloenda

 

 

 

 

Metodologia (CUEME)

Partint de la finalitat del projecte que és crear una cooperativa, on tots en som socis, la classe s’ha organitzat en diferents departaments, amb una funció concreta:

– Consell rector (Presidenta, secretari, tresorer)

– Publicitat i disseny

– Relacions publiques

– Producció

– Comptabilitat

– Informàtica

– Mitjans de comunicació

– Venta

Tot i que en determinades activitats no calia que hi hagués un rol específic dins el grup, en altres sí i ells es posaven d’acord. En qualsevol dels agrupaments que s’han fet el que s’ha prioritzat és que tothom tingués veu i pogués dir la seva, però sempre havien d’arribar a acords com a grup, no com a individu. Per això s’han realitzat diferents assemblees.

Afegir, que tal i com està plantejat el projecte, se li ha donat molta importància al treball col·laboratiu i cooperatiu.

 

 

Planificació (CUEME)

El nostre projecte rep el nom de “CUEME”, és un projecte de la diputació de Barcelona i és el primer any que l’escola el fa.

Inicialment ens reunim per parlar del projecte que presentem i ens repartim les diferents  tasques. Ens trobem per parlar de les feines que s’hauran de fer, i fem una primera planificació flexible que s’anirà modificant, si cal, al llarg del projecte.

S’ha de tenir en compte que tenim unes directrius dins d’aquest projecte que ens venen donades per la Diputació de Barcelona i hem d’anar realitzant a mesura que ens van arribant.

Els objectius que en proposem són:

 • Fomentar el treball cooperatiu per afavorir l’aprenentatge a l’aula a través del desenvolupament de conductes i actituds de col·laboració.
 • Promoure l’entrenament de l’esperit emprenedor.
 • Analitzar què és i com funciona una societat cooperativa.
 • Investigar els elements que aporten qualitat als productes que es fabriquen.
 • Promoure l’ús de les TIC.
 • Reflexionar i valorar el projecte.