Implementació

La informació per a elaborar el projecte l’han anat extraient de diversos llocs que van des d’internet, a llibres especialitzats, revistes, informació d’altres alumnes de l’escola, experts en el tema, documentals i altres vídeos de divulgació científica.

Un cop a l’aula els alumnes intercanvien la informació, la treballen, trien aquella que els resulta important rellevant i elaboren diverses activitats amb ella.

Tal i com s’ha comentat en una altra entrada, els alumnes estan asseguts en grups base de 4-5 alumnes, cosa que facilita la realització de tècniques de treball cooperatiu. Les que hem treballat han estat la lectura compartida, l’1-2-4, la parada de 3 minuts i la substància.

El procés de producció va quedant plasmat a la paret de l’aula, a on des del principi s’elaboren esquemes i murals sobre tot allò que anem treballant.

https://photos.app.goo.gl/7ZA12VLtBIJLcMKx2

Implementació (CUEME)

Adjuntem una graella amb la implementació del projecte.

1r. TRIMESTRE

 

19 de setembre Jornada de posada en marxa pel curs 2014-2015 (Diputació de Barcelona).
17, 18 i 19 d’octubre Curs de formació per la cap d’estudis (Jordana), secretària (Carme) i tutora de 5è (Laura) a l’escola industrial de Barcelona, a càrrec de la Diputació de Barcelona i l’empresa Valnalón d’Astúries
16 d’octubre Presentació del projecte al Consell Escolar del centre, acceptació i vist-i-plau per part dels seus membres.
27 d’octubre – Elecció del tipus d’empresa.

S’explica les diferències entre una societat anònima i societat cooperativa i s’escull mitjançant votació quin tipus d’empresa es vol formar. Els resultats van ser: societat cooperativa  i societat anònima. Per tant, es va decidir que la forma jurídica de l’empresa de 5è  seria “Una societat cooperativa”.

30 d’octubre

 

Per grups parlem de les avantatges i inconvenients de treballar en grup. I com podem solucionar els inconvenients. Avantatges: es treballa millor perquè som més per opinar, ens repartim la feina i treballem més ràpid, ens ajudem els uns als altres, coneixem moltes opinions, i això ens és molt útil, podem debatre, podem  ser democràtics! Podem votar! I podem compartir (experiències, opinions, material, idees, fracàs). Inconvenients: poden haver baralles, voler manar sobre els altres, no treballar, no col·laborar, fer el que no toca, distreure’s, jugar, no escoltar, no respectar el torn de paraula, no acceptar les opinions dels altres i deixar de costat algun company.

Tot seguit, presentem els departaments i les funcions de la cooperativa.

31 d’octubre -Elecció del Consell Rector, Secretari, Tresorer/a.

Ø  Llistat de les qualitats que han de tenir els representants de la cooperativa.

Ø  Candidatura i elecció per votació.

Ø  Organitzar els departaments.

 

Setmana del 6 al 10 de novembre -Pintar el títol del racó d’emprenedoria que disposem a l’aula.

-Organitzar aquest racó amb els documents que disposem (actes, notícies, etc).

– Preparar un carpesà per guardar tota la informació.

Setmana del 13 al 17 de novembre -Qualitats que ha de reunir el nom de la cooperativa.

-Elecció del nom de la cooperativa. (5è A: 25 Stars, 5è B: Working hands).

– Acord de l’aportació de capital inicial (3€).

-Acord del model de registre de socis.

17 de Novembre – Visita per part de la tècnica de l’Ajuntament Montserrat Lamata per explicar als dos grups de cinquè el projecte d’emprenedoria.

– Elaboració d’un logotip per part de cada soci/a segons el que vam parlar a la sessió anterior. (color, fons, expressió corporativa, eslògan, etc.).

 

22 de Novembre Presentació del projecte a les famílies del centre.

Presentació dels logotips i elecció per votació.

-Proposta de càrrecs i departaments de la cooperativa. Fer una foto de cada departament.

– El departament d’informàtica penja les fotos al bloc.

24 de Novembre Trobada de cooperatives al cafè del Mar.

Alguns representant de cada cooperativa van anar al Cafè del Mar a presentar el seu projecte.

Setmana del 4 al 15 de desembre Elaboració de la documentació:

-Acta de constitució.

-Estatuts de la cooperativa (diverses sessions).

-Completar de manera individual la fitxa de registre de socis (dades personals, fotografia i signatura).

– Triem la ONG. (25 stars: SPAM) i (Working hands: Haribala)

18 de desembre -Creació del compte de correu gmail de la cooperativa.

Cooperativa25stars@gmail.com

Cooperativaworkinghands@gmail.com

-Els socis/es del Departament d’informàtica aprenen a penjar notícies i imatges al blog.

6 de desembre – Proposta de càrrecs i departaments de la cooperativa. Fer una foto de cada departament.

– El departament d’informàtica penja les fotos al blog.

De l’11 fins al 15 de desembre: aportació del capital inicial. Registre en el llibre de comptes (EXCEL) i entrega del carnet de soci.

– Explicació per part de la mestra d’unes pautes pel disseny del prototip i de la seva fitxa tècnica.

Dilluns 20 de desembre – Enviem els documents necessaris per poder demanar la sol·licitud del NIF (26-11-14)

 • Instància genèrica per sol·licitar el NIF.
 • Original i fotocòpia dels estatuts.
 • Original i fotocòpia de l’acta de constitució.
 • Fitxa de registre dels socis amb la inversió econòmica inicial.
Vacances de Nadal: elaboració d’un prototip per part de cada soci/a segons el que vam parlar a la sessió anterior.

 

2n. TRIMESTRE

 

Setmana del 8 al 12 de Gener -Anàlisi dels prototips a partir d’uns criteris establerts.

-Presentació dels prototips i exposició oral (nom, utilitat, material, etc).

-Elecció i votació dels prototips per elaborar a la cooperativa.

25 stars: 8 prototips

Working hands: 7 prototips.

25 de Gener Visita Haribala (ONG triada per la cooperativa working hands) –no es van presentar.
26 de Gener Visita Spam (ONG triada per la cooperativa 25 stars)
Setmana de 29 al 2 de febrer Ens separem per departaments:

Mitjans de comunicació, encarregats de fer el documents necessaris per demanar el material reciclat a l’escola.

Preparar el cartell i les caixes per recollir el material que es preveu que necessitarem per la producció dels productes (capsetes de llaminadures, taps de suro, pinces, xapes…). Punt de recollida: cada classe (col·laboració de tota l’escola).

Comptabilitat: encarregats de començar a fer un pressupost del material que necessitem comprar per fer els prototips.

Informàtica: s’encarrega del bloc.

Publicitat i disseny: Emplenar documentació per sol·licitar el NIF (model 036). Amb l’ajuda de la mestra.

Setmana de 5 al 9 de Febrer La tresorera amb ajuda de la mestra crea un document per controlar els comptes (llibre comptable)

La resta de socis:

– fem un llistat de noms per gossos i gats, que ens van demanar la nostra ONG.

– Comencem a pensar com volem que sigui l’enquesta d’estudi de mercat.

13 de Febrer Visita Silvia Gasca, assessora ajuntament de Mataró.

Ens ajuda emplenar el model 036 i ens fa l’entrega del NIF.

14 de Febrer Trobada “Formació CUEME” assisteixen les dues tutores més la secretària.
Setmana del 9 al 23 de Febrer Estudi de mercat / Activitat 1: Comencem a preparar en petits grups l’estudi de mercat.

Estudi de mercat / Activitat 2: Disseny de l’enquesta (aportacions individuals).

Realització d’enquesta a la sortida de l’escola i familiars.

5 de març Assemblea urgent. Al cap de setmana, han entrat a robar a l’escola i s’han emportat el capital inicial de les dues classes.

Fem una assemblea, per buscar solucions aquest problema.

Entre tots els socis, decidim muntar una paradeta amb berenar durant dues setmanes i vendre-ho.

9 de març Reunió amb els responsables de “Biabanca”, banca ètica. Assisteixen els responsables de comptabilitat.
Setmana del 12  al 16 de març Buidatge de les dades de l’estudi de mercat. Anàlisi i propostes de millora.

Refer els prototips malmesos per poder presentar-los a cafè de mar.

Fer les fitxes de cada prototip amb la informació d’aquell producte (nom, edat recomanada, material, per a què serveix i instruccions d’ús).

 

16 de març Trobada i presentació prototips a Café de Mar.
21 de març Votació i elecció de l’eslògan de la cooperativa

25 stars: “ Comparteix alegria i gaudeix de la nostra cooperativa!

Working hands: “Nosaltres produïm, entre tots col·laborem i a molta gent ajudarem”

 

3r. TRIMESTRE

 

Setmana del 3 al 6 d’abril -El tresorer controla i revisa la comptabilitat de la cooperativa.
6 d’abril Presentació ONG cooperativa working hands

Sonrisas de Bombay

9 i 10 d’ abril Ràdio Mataró. 18.00h  Representant dels alumnes

Ràdio Peluts.  12.00h    Representant: mitjans de comunicació

Setmana de 9 al 13 d’abril Comprem el material necessari per fer la producció. Desprès de comprar preus, decidim comprar-ho per Amazon.
 

Setmana del 16 al 20 d’abril. (Amb l’ajuda de les famílies)

PRODUCCIÓ DELS PRODUCTES (s’organitzen 5 tallers i cada un compta amb un encarregat/da que és qui va dissenyar inicialment el treball manual).

Setmana 23 al 27 Aprofitant que és la setmana cultural a l’escola.  Taller d’etiquetatge.

Crear el cartell per la fira

Setmana 14 al 19 de Maig Buscar activitats final (pressupost, horari…)
24 de Maig TV Mataró: representant dels alumnes
25 de Maig Fira Cueme!
Setmana 28 al 1 de juny Comptar els beneficis obtinguts a la fira.

Tornar els 3 € de capital inicial.

Preparar el % dels beneficis per donar-lo a la ONG.

Decidir activitat final.

15 de juny. Cloenda

 

 

 

 

COM POSEM TOT EN MARXA?

 

El nostre projecte s’ha implementat en tres fases:

 • Fase de constitució de la cooperativa:

L’alumnat, guiat per les tutores i les pautes del projecte CUEME ha realitzat una sèrie de gestions pròpies del món de l’empresa: Elecció del nom i del  logotip de la cooperativa.  Redacció dels Estatuts. Fitxa de registre, i obtenció del CIF, decisió del Capital Inicial, elecció de l’ONG a la qual es donaran part dels beneficis obtinguts, i decisió del percentatge de la donació.

El tipus d’agrupament de l’alumnat en aquesta fase ha estat, predominantment, l’assemblea.

 • Fase de producció:

En aquesta etapa els nens i nens han dissenyat i presentat, individualment o en petit grup, els Prototips.  Per acabar de decidir quins prototips es confeccionaran pel mercat es va realitzar un estudi de mercat mitjançant enquestes a tota la comunitat educativa. Un cop decidits els productes es fa la compra de material necessari.

Seguidament es destina una setmana a la producció dels diferents articles, a l’etiquetatge i a l’envasat. 

En aquesta fase es combinen i alternen diversos tipus d’organització de l’alumnat: Assemblees, equips base, equips d’expert, parelles i treball individual.

 • Fase de venda:

El moment culminant és el dia de la venda, prèviament es dissenya i prepara la paradeta, s’assagen diàlegs propis del comerç i es demana el permís d’ocupació de la via pública

.

Un cop finalitzada la venda es fa el recompte  dels diners obtinguts a la venda. Es fa el descompte de l’import destinat  a l’ONG i del retorn del capital inicial aportat per l’alumnat i amb els beneficis es decideix l’activat lúdica a realitzar pels membres de la cooperativa.

En aquesta fase es combinen i alternen diversos tipus d’organització de l’alumnat: Assemblees, equips base, equips d’expert.

En totes les fases es demana la col·laboració de les famílies i, cada una pot aportar aquells coneixements i habilitats necessaris en cada moment.

Projecte: Regalem somriures. Implementació

La recerca s’ha dut a terme a través de lectures, webgrafies i intercanvi de coneixements previs i per grups d’experts. La posada en comú ha construït un pensament més ampli i ric adonant-se que treballar en equip ens enriqueix a tots.

L’interès promogut per tota la investigació dóna lloc a petites accions solidàries en el nostre banc de temps i al llarg de la vida quotidiana de l’escola que són avaluades i autoavaluades positivament.

La documentació del projecte es perpetua a la llibreta d’aprenentatge del projecte, mitjançant els apunts i idees comuns i esquemes produïts durant els debats i converses, per tal de ser conscients del propi procés de producció.

IMPLEMENTACIO #projecterefugiats

Ens ha funcionat molt bé dividir les tasques en tres blocs principals:

 1. Introducció: presentació del tema i visionat de vídeos, lectura de notícies. Sense presses, dedicant tot el temps necessari i conversant molt amb els alumnes, practicant l’escolta activa. De vegades el professor s’ha mantingut al marge mentre els alumnes parlaven entre ells, compartien i discutien els seus punts de vista.  Aquesta fase ha estat summament important per al desenvolupament del projecte ja que els dubtes/ inquietuds dels alumnes han generat les preguntes necessàries.
 2. Producció. En funció de les inquietuds i dubtes de l’alumnat, ells mateixos investiguen i donen resposta a tot el que prèviament han plantejat.
 3. Presentació: Lliurament de documents (portfoli, carpeta d’aprenentatge) i presentació del producte mitjançant una exposició pública del producte.

Potser el producte final no ha estat tant acadèmic com es desitjava però les reflexions dels alumnes ens han demostrat una presa de consciència i sensibilitat envers el drama dels refugiats. Hem tractat temes tant profunds i actuals com ara el racisme, la pluralitat cultural, diversitat d’identitat, valors universals i drets humans.

 

Procés cap al producte final

Des d’Anglès, es fa la introducció i es presenten les dues eines digitals que es faran servir per a la creació del diari digital:  el Weebly per crear un portafolis digital i l’aplicació ARTHR per fer el diari digital. Inicialment però també al llarg de les sessions, els alumnes aprendran les diferents opcions de cada aplicació. Alhora, es presenten diaris digitals reals.

A Català, a l’aula es repassen els diferents gèneres periodístics que els alumnes han treballat durant el primer cicle de l’ESO. A partir d’aquí, es fa un visionat d’un telenotícies de TV3 i es presenten diferents diaris digitals en català. A partir de notícies de diferents gèneres i temes, analitzem l’actualitat.

A Ciències Socials, a partir del repàs de gèneres periodístics, cada alumne realitza una petita crònica històrica en anglès i una línia del temps (aplicació Canva) sobre un personatge o un fet passat. Després s’han de reunir amb el seu grup de treball del diari digital per compartir la informació creada i penjar-la al diari digital.

A Socials també han treballat el tractament audiovisual. Individualment, cadascú va realitzar una petita crònica històrica en anglès i una línia del temps (aplicació Canva) sobre un personatge o un fet passat. Després, es reunien en el seu grup de treball, compartien el que havien creat i decidien què penjarien al diari digital.

Els productes finals creats són diferents, en relació amb l’interès de l’alumne a l’hora de cerca informació periodística i de plantejar i dissenyar les diferents activitats i el diari digital.

El professorat de cada assignatura exposa inicialment a l’alumnat quins són els criteris d’avaluació de cada activitat i fa un seguiment a l’aula de com es desenvolupa, mitjançant graelles d’observació o, si s’escau, rúbriques (sobretot, per al diari digital). L’alumne és conscient que la tasca de cada matèria es relaciona amb les altres a partir del diari digital, que n’és l’eix sobre el qual gira el projecte.

Poden consultar el material treballat al Moodle de cada assignatura. L’horari escollit s’adequa a la programació de cada assignatura i del professorat i s’ajusta el millor possible durant l’any acadèmic a fi que les activitats es seqüenciïn de manera productiva. L’alumnat ha d’elaborar tasques, dossiers o memòries a cada assignatura, on queden documentades les diferents activitats.

COM ENS ORGANITZEM?

Tal com ja vàrem comentar en una entrada anterior, els alumnes han de respondre a una pregunta final: Quin cotxe em puc comprar que contamini poc, que sigui eficient i que sigui econòmic?, pregunta que hauran de respondre als professors i, més endavant, davant d’un expert i en un “congrés” al que assitiran les famílies. Múltiples respostes seran admeses sempre que estiguin ben argumentades.

El projecte s’inicia amb dues sessions prèvies on, mitjançant un vídeo, els alumnes mostren els seus coneixements previs. Més endavant, per poder respondre a la pregunta que se’ls ha formulat, cada dia han de treballar, de manera autònoma i en petit grup, un aspecte concret relacionat amb l’energia. Aquestes tasques diàries inclouen la resolució de problemes, discussions, cerques, discriminació d’informació, etc… Tothom del grup ha d’estar al dia del que fa la resta del grup ja que també hi haurà una prova escrita. Les fonts d’on s’obtenen la informació son variades: visita al Museu de la Tècnica i la Ciència de Terrassa, pàgines web, llibres de text, material fotocopiable sobre energia (Tecno 12-18), revistes de cotxes, vídeos sobre motors, informació obtinguda als concessionaris.

El treball és semipautat, en el sentit que es segueix un calendari pautat on, a mig projecte, s’inclou el lliurament d’una tasca intermèdia. Tots els continguts de les dues assignatures que anomenem “portadores” (ciències i tecnologia), així com de les que anomenem “manilles” (auxiliars: anglès i matemàtiques), estan integrats. No es segueix un diari de projecte, malgrat que de cara a propers cursos considerem que podria ser bo.

Les aules en les quals els alumnes treballen son aules contigues, les portes de les quals estan obertes a fi que els alumnes puguin anar i venir per buscar respostes als seus dubtes. Més enllà dels ordinadors portàtils que ells puguin dur o de l’ús que en facin dels seus mòbils, tenen 8 ordinadors a disposició seva per fer les cerques oportunes.

 

Implementació – Ajuda’m a ajudar-te – Escola Cirera

Per fer el projecte s’organitzen grups heterogenis d’alumnes de 6è de primària. Els components dels diversos equips treballen amb ordinador, de forma simultània, cercant informació, creant un àudio publicitari, un tríptic, una pancarta propagandística i deixant constància del seu treball a tots els grups implicats en el projecte.

El professorat recorda els objectius del projecte, explica el producte final que cal obtenir en acabar-lo, les pautes principals de treball, i dóna a conèixer els criteris d’avaluació.

Al llarg del procés es vetlla per tal que els alumnes s’impliquin en el projecte, i desenvolupin al màxim la creativitat i l’autonomia.

En finalitzar-lo es valora l’àudio publicitari, el tríptic, la pancarta propagandística i l’exposició oral del projecte amb determinades eines d’avaluació. Els alumnes també valoren i opinen sobre el treball realitzat.

Treball en equip dels docents: Com ens coordinem per presentar els continguts procedents de diverses àrees/matèries de manera integrada?

S’estableixen el objectius següents:

OBJECTIUS COMUNS A TOTES LES ÀREES

 • Afavorir un aprenentatge motivador, que enforteixi l’autoconfiança a fi que els i les alumnes prenguin les seves pròpies decisions i aprenguin a actuar de forma independent.
 • Utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i presentació, amb ajut dels mètodes tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies.
 • Fomentar la interacció i l’autonomia.
 • Assumir la doble responsabilitat d’aprendre i d’ajudar a aprendre mitjançant un treball col·laboratiu.
 • Estructurar un treball de gran envergadura emocional i potenciació dels valors personals i d’altri.