QUI SOM?

Som l’equip impulsor de l’escola Anxaneta de Mataró. Aquest és el segon curs que participem en la Xarxa de Competències bàsiques i ho fem amb molta il·lusió i ganes de seguir enriquint-nos del treball en xarxa. Dins del nostre grup impulsor hi ha mestres de tots els cicles, tant tutors com especialistes engrescats en aquest repte. Tenim diferent s vivències sobre el treball per projectes, fet que enriqueix el nostre dia a dia preparant el projecte que us presentem. És un projecte de tota l’escola on participarem tots els mestres ( siguin dins del grup impulsor o no) i alumnes.

Convertirem l’escola en un museu, una mostra d’art del nostres “artistes”, reproduint obres de reconeguts autors, tan autòctons com estrangers.

http://www.escola-anxaneta.cat/

EQUIP IMPULSOR BRANSUELISTA

Som uns quants docents del claustre Bransuelista que enguany ens proposem analitzar junts els projectes que ja es duen a terme a l’escola. A través d’aquesta reflexió col·lectiva volem impulsar millores en la implementació del nous Projectes i nodrir-los de més qualitat amb l’aprenentatge en xarxa que estem fent.

IL·LUSIONAR + REFLEXIONAR +  COMPARTIR = ACTUAR

Biagrec, Qui som

Benvolguts companys/es som l’equip impulsor de l’Institut Miquel Biada de Mataró. Els mestres i professors som un col·lectiu molt actiu en fer que els nostres alumnes estiguin motivats en l’aprenentatge. Encarrilar aquestes activitats i poder tenir un seguiment que permeti donar sentit a totes les coses que fem, amb uns objectius clars i uns indicadors definits que ens permetin mesurar no només allò que els nois i noies aprenen sinó com s’han desenvolupat les tasques, sempre dona més seguretat. Aprendre d’altres centres amb més experiència facilita preveure i avançar-se davant situacions crítiques. De ben segur que serà una experiència enriquidora, en la que aprendrem moltíssim tan els membres que participem en la xarxa com tot l’equip impulsor del centre.

Estem a la vostra disposició. Fins aviat.

 

 

Qui som

Som una escola catalana d’Educació Infantil i Primària creada al 1983 i situada al barri de Cerdanyola, de la ciutat de Mataró. El nostre centre destaca per tenir unes instal·lacions d’un entorn natural privilegiat i amb una conservació perfecte, per una renovació profunda del nostre projecte curricular de centre, per un pla d’acció tutorial que ens serveix per atendre totes les necessitats de la relació entre alumnes-famílies i mestres i per un treball d’inclusió complert amb un pla de treball de fa més de 20 anys amb l’escola d’educació especial de Les Aigües.

L’equip impulsor està format per 14 mestres, representants dels diferents cicles, dels quals dues d’elles són les coordinadores del grup. Les nostres sessions les dediquem a treballar els diferents projectes de centre i a debatre sobre millores pedagògiques i organitzatives del propi centre.

Com equip, aquest curs ens hem decidit a presentar dos projectes, cadascú d’ells amb unes característiques molt diferents, però amb una riquesa de pràctiques, metodologies i dinàmiques a l’aula que ens han enriquit professionalment. Aquests projectes es titulen “El musical: Somriures i llàgrimes” realitzat per l’alumnat de P5 per preparar un musical a l’escola i “CUEME” un projecte d’emprenedoria realitzat per l’alumnat de 5è.

En definitiva, la varietat de propostes d’idees, d’organització, de reunions, de decisions, etc., ens ha permès fer una procés de millora de cara el treball futur de la xarxa dins del centre.

 

Qui som?

Som el grup impulsor de la Xarxa de competències bàsiques de l’Institut Damià Campeny de Mataró. Som un grup de 40 professors/es inclosos els dos coordinadors.

Som un centre públic situat al centre de Mataró i on impartim 4 línies d’ESO (a 4t només 3) i Batxillerat científic-tecnològic i humanístic-social amb 4 primers i 3 segons.

Estem treballant en 4 projectes, dels quals implementarem 4 (un a cada nivell de l’ESO). D’aquests quatre, documentarem al bloc el de 4t d’ESO, “La diversitat dins la igualtat. Tots som diferents, tots som iguals”.

Qui som?

Benvinguts a Ens projectem!: el blog que recull el treball i la reflexió de les competències Bàsiques de l’Institut Les Cinc Sénies.

En aquest espai trobareu com hem viscut la introducció del treball per projectes; d’una banda, des del punt de vista organitzatiu de centre (nivell meso) i, per altra,  d’aula (nivell micro). Les dues mirades es troben subjacents en l’estructura del procés de reflexió col·lectiva engegat al centre en implementar el treball per projectes. 

Si voleu conèixer una mica més qui formem l’equip de Les Cinc Sénies, feu clic en aquest enllaç de la nostra pàgina web:

https://www.inslescincsenies.cat/home/qui-som

L’Equip impulsor (Mataró, 1 de novembre del 2018)

Qui som (CUEME)

Som una escola catalana d’Educació Infantil i Primària creada al 1983 i situada al barri de Cerdanyola, de la ciutat de Mataró. El nostre centre destaca per tenir unes instal·lacions d’un entorn natural privilegiat i amb una conservació perfecte, per una renovació profunda del nostre projecte curricular de centre, per un pla d’acció tutorial que ens serveix per atendre totes les necessitats de la relació entre alumnes-famílies i mestres i per un treball d’inclusió complert amb un pla de treball de fa més de 20 anys amb l’escola d’educació especial de Les Aigües.

L’equip impulsor està format per 14 mestres, representants dels diferents cicles, dels quals dues d’elles són les coordinadores del grup. Les nostres sessions les dediquem a treballar els diferents projectes de centre i a debatre sobre millores pedagògiques i organitzatives del propi centre.

Com equip, aquest curs ens hem decidit a presentar dos projectes, cadascú d’ells amb unes característiques molt diferents, però amb una riquesa de pràctiques, metodologies i dinàmiques a l’aula que ens han enriquit professionalment. Aquests projectes es titulen “El musical: Somriures i llàgrimes” realitzat per l’alumnat de P5 per preparar un musical a l’escola i “CUEME” un projecte d’emprenedoria realitzat per l’alumnat de 5è.

En definitiva, la varietat de propostes d’idees, d’organització, de reunions, de decisions, etc., ens ha permès fer una procés de millora de cara el treball futur de la xarxa dins del centre.

 

L’ESCOLA TORRE LLAUDER

L’escola Torre Llauder és un centre d’Infantil i Primària, d’una línia, situat al barri Pla d’en Boet de Mataró.
L’escola va ser creada l’any 1978 i en aquests 40 anys de funcionament ens hem anat adaptant a les necessitats del barri i de la ciutat, a nivell organitzatiu i educatiu.
Actualment, apostem per la innovació i la renovació pedagògica a través de metodologies actives i flexibles (treball per racons, aprenentatge cooperatiu, tallers,…) que facilitin al nostre alumnat posar en pràctica els seus coneixements en una societat cada cop més competitiva i canviant. És per això que treballem amb un objectiu clar: donar resposta a la diversitat de ritmes del nostre alumnat i treballar per l’augment de les seves competències, així com dels seus resultats acadèmics per tal d’evitar el fracàs escolar i afavorir la seva inserció a la societat.
Des del curs passat formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques Territorial i apostem pel treball per projectes com a metodologia
motivadora, que ajuda als alumnes a aprendre a aprendre i a desenvolupar aprenentatges significatius.

ESCOLA MACHADO, UNA ESCOLA PER TOTHOM

Tot el que passa a la vida és objecte de possibles experiències que esdevinguin aprenentatges. Per això, de manera deliberada, el/la mestre/a es proposa que a les aules es construeixi socialment una vida rica en vivències, sorgides de les necessitats i els interessos de totes les persones que en formen part (que no vol dir que tots els alumnes coincideixin sempre amb els mateixos interessos ni amb la mateixa intensitat), que esdevindran històries o contextos d’ensenyament i aprenentatge que aniran evolucionant en funció de les interaccions entre els membres del col·lectiu i d’aquests amb els sabers.

Aquests contextos tindran diverses característiques, en funció de les decisions que membres del grup (mestre/a i alumnes/as) vagin prenent sobre la seva durada, l’aprofundiment, la intensitat, l’organització social de l’aula, les activitats a realitzar, la metodologia a emprar, els recursos que calen, etc.

Aquesta visió aposta de manera convençuda, doncs, per unes aules en les que sorgeixen o es plantegen preguntes, reptes, problemes, qüestions, necessitats, fites… que requereixen dels sabers curriculars per ser abordades. Per tant, el sentit dels continguts curriculars pren forma i rellevància en aquest marc, ja que necessitarem aprendre, repassar, transferir i, especialment, mobilitzar coneixements per tractar i/o resoldre les històries que la comunitat d’aula s’hagi proposat.

La manera o les maneres (ja que sempre hi ha diverses possibilitats) d’abordar aquestes històries també formaran part dels aprenentatges a realitzar. Per això, progressivament i en la mesura que sigui possible, l’alumnat anirà implicant-se en la responsabilització de les decisions de gestió que els grups requereixin.

Aquests són els principals criteris que els contextos han d’acomplir, cadascun en la seva mesura:

– que siguin propostes que permetin activitats obertes i flexibles en les que tot l’alumnat hi pugui participar (cadascú al màxim de les seves possibilitats i necessitats).
– que parteixin i permetin que sorgeixin propostes i preguntes que els infants es plantegin .
– que requereixin una organització de la classe que afavoreixi que els alumnes col·laborin entre si, s’ajudin i s’organitzin de manera autònoma .
– que potenciïn que el grup classe organitzi i documenti els coneixements que té sobre un tema, fet, pregunta… determinat.
– que les activitats no s’encaminin a “saber” sinó a comprendre el món.
– que les propostes requereixin anar més enllà de l’aula, en quant a coneixements, espais i persones (cerca i tractament de la informació; sortides pel centre, la localitat i el país; altres persones: alumnes, professorat, famílies, persones de l’entorn, experts…).

Equip Impulsor Germanes Bertomeu

L’escola viu un moment de canvi metodològic que ha sorgit del resultat d’uns anys de formació i reflexió en equip. Les aules estan dividides en Microespais, els quals potencien l’autonomia de l’infant i l’interès per aprendre. A cada Microespais es troben tasques, reptes o propostes sistemàtiques per a que l’infant pugui avançar en el seu procés d’aprenentatge. En un dels Microespais el docent  acompanya el procés cognitiu que sorgeix del projecte, personal o col·lectiu que s’estigui portant a terme.

Estem convençuts de que els canvis han de ser consensuats i s’han de fer en equip. En aquest moment tenim un objectiu comú i treballem per fer camí.  És per aquesta raó que es va crear l’Equip Impulsor, per reflexionar al voltant dels canvis i anar impulsant noves propostes de millora. Actualment esta format per onze docents del centre.