L’avaluació, la clau per saber on som

Sabem que l’avaluació és una part molt important de tot procès d’aprenentatge, on ens ajuda a identificar el què s’està aprenent i com s’està fent. També creiem que fer partícep a l’alumne de la seva avaluació és necessari per a formar alumnes critics i responsables.

Des de l’equip impulsor hem estat pensant com integrar l’autoavaluació i la coavaluació dins dels projectes. Tenint present l’aprenentatge cooperatiu que ja forma part de la nostra escola des de fa uns anys, hem dissenyat unes rúbriques avaluatives, adaptades a cada cicle de l’escola.

Us deixem la mostra de cicle inicial.

    

I com ho fem?

Des del grup impulsor hem dissenyat unes pautes per a desenvolupar els projectes, sempre deixant espai perquè cada grup-classe faci el seu propi recorregut, segons interessos i motivacions dels alumnes. Però si, que s’han creat uns punts comuns per a facilitar-ne l’implementació a tots els nivells, donant seguretat als mestres més insegurs.

  • Partirem d’una pregunta o repte que hauran de respondre.
  • Es registrarà la conversa inicial i es plasmaran les idees principals, per saber cap a on hem de tirar.
  • Amb el format més adient anirem registrant tots els passos i plasmar-los visualment per anar fent un feedback quan sigui necessari.
  • El treball cooperatiu ens ajudarà a investigar i experimentar per a trobar les respostes adients.
  • L’autoavaluació i la coavaluació seran una part important de l’avaluació del projecte.

A partir d’aquests punts en comú…. Cada grup classe és un món ple de possibilitats.

Ens hi posem!

A partir d’una pregunta o un repte plantejat, hem anat investigant la seva resolució, tot aprenent nous conceptes, sobretot matemàtics. Us deixem un breu resum dels  continguts treballats als diferents projectes que han sorgit.

P3. La festa de P3

Els alumnes de P3 volien organitzar una festa i convidar als companys de P4 i P5. Van realitzar llistes de convidats i vam calcular les quantitats per berenar i anar a comprar.

P4. Fem de cuiners

Els alumnes de P4 volien cuinar I fer un berenar. Van triar una recepta de cuina I van calcular els ingredients I les quantitats.

P5. Què és necessita per fer la sortida a l’Aquarium?

Els alumnes han treballat el calendari per saber quants dies faltaven per la sortida, la correspondència numèrica d’alumnes i acompanyants, gràfica del temps per saber què havien de portar i els euros necessaris per l’entrada i l’autocar.

1r. Qui triga més a arribar a l’escola?

Els alumnes van treballar, amb el mapa del barri, les distàncies de casa a l’escola i els itineraris per a descobrir pels diferents carrers per on poden passar i arribar al mateix punt. També van treballar les hores, descobrint qui es lleva més hora. Amb analitzar qui ve a peu, amb cotxe, moto o autobús per descobrir el temps que es triga a recórrer una distància determinada.

2n. Quin joc es pot fer amb el número 12?

Els alumnes van inventar-se diferents jocs amb el numero 12 com a protagonista. Després de presentar-los i de jugar-hi, van treballar el text instructiu per a explicar les normes del joc als altres companys de l’escola.

3r. Perquè les clavegueres són rodones?

Els alumnes van manipular amb diferents figures geomètriques per descobrir la resposta. Sortint al carrer van adonar-se que n’hi ha moltíssimes. Van visionar un vídeo que els va ajudar a sintetitzar tot el que van aprendre.

4rt. Quin itinerari hem de fer per arribar al museu de les matemàtiques.

Els alumnes han treballat els carrers i els possibles itineraris a un determinat punt, la longitud i la distància entre punts, el plànol i l’orientació, l’àrea i el perímetre.

5è. Què ens proporciona més energia, un plàtan o una beguda energètica?

Els alumnes han aprés a llegir les taules nutricionals dels aliments i el valor nutricional del plàtan i d’una beguda energètica. També han descobert els tipus de sucre que trobem i que la sacarosa és el més perjudicial. Per sintetitzar el què han aprés han fet un vídeo “La Poderada”

I aquest curs… units per les matemàtiques

Vam quedar tant contents de la implicació del claustre i dels resultats dels projectes del curs passat, que des de l’equip impulsor hem decidit seguir amb el mateix esquema que vam realitzar: des d’un mateix punt d’unió, les matemàtiques.

Així,tots començarem amb una pregunta que ha de generar intervencions que gravarem  i que plasmarem per escrit (llista, mapa conceptual, esquema) i després transcriurem  per no deixar-nos res. A partir d’aquesta transcripció veurem quins conceptes o processos integrem.També acordem que farem un producte final conjunt per sumar tots els petits projectes i tenir així tot el ventall que ofereix la nostra festa major.

Aquestes són les preguntes de partida:

P3: Preparem una festa?

P4: Fem un berenar?

P5: Anem a l’Aquarium?

1r: Qui triga més a arribar a l’escola?

2n: Quin joc podem fer amb el número 12?

3r: Perquè són rodones les tapes de les clavegueres?

4rt: Com arribem al Museu de les matemàtiques?

5è: És sana una beguda energètica?

L’equip impulsor de La Llàntia

La Llàntia és una escola de dues línies d’infantil i primària. Excepcionalment i per afrontar un augment de natalitat a Mataró, tenim una tercera línia en la promoció 2008. L’escola es mou entre 445 i 475 alumnes. D’aquest alumnes, la majoria, un 65% utilitzen el castellà a casa, un 5% és catalano-parlant, un 10% utilitza el català i el castellà a casa i un 20% utilitza altres llengües.

Tenim en marxa múltiples projectes: escacs, treball cooperatiu, programa de salut integral, programa de tutoria entre iguals, emprenedoria… Molts d’ells s’acosten a la metodologia dels projectes, però només Educació Infantil té implementat el treball per projectes de forma regular.

La nostra adhesió a la xarxa té com a objectiu ampliar aquesta forma de treballar a tots els nivells. De moment, el grup impulsor està format per 11 persones de diversos nivells, però ara que ja hem començat tenim gairebé dos terços del claustre implicats voluntàriament!!