Projecte: Regalem somriures. La veu dels alumnes

Al llarg de tot el projecte els alumnes han estat molt engrescats. Han participat molt activament des del primer moment, inclús pensant en les seves famílies. Durant les converses s’ha vist reflectit aquesta energia que han dipositat damunt el projecte.

Un exemple que va sorgir durant una de les converses sobre el tancament d’un dels Plans de Treball va ser:

               L’Ariadna va ajudar a en Diego a cercar una informació i en Diego sense                         adonar-se’n em va ajudar a mi. I quan jo vaig rebre l’ajuda, vaig veure que en                 Diego havia tornat el seu temps a una altra persona. Avui, la Lupe i jo                             estàvem en el mateix repte i jo he sigut qui l’ha ajudat oferint el meu temps.

En definitiva, el projecte no ha acabat aquí sinó que els alumnes estan disposats a responsabilitzar-se de les petites accions per regalar temps.

Projecte: Regalem somriures. Avaluació

Al llarg del projecte i en el moment del producte final s’ha anat recollint evidències que han permès una avaluació en grup i individual. Ha resultat senzill autogestionar-se el treball en grup, gràcies a l’organització establerta a les aules durant el dia a dia.

Malgrat les diferències d’opinió que han pogut anar sorgint, han estat capaços d’arribat a un consens per tal de col·laborar amb el projecte i les diferents tasques que implicaven.

 

A partir d’aquí s’ha pogut veure com les idees s’han construït i madurat i han buscat un sentit crític.

 

A través de l’observació de l’adult s’ha pogut veure com el conjunt de propostes del projecte han sigut significatives pels alumnes. Entre ells ha sorgit propostes d’intercanvi d’accions solidàries en diferents contexts al marge del treball del projecte.

Projecte: Regalem somriures. Producte final

Tot i tenir en compte tot el procés com un aprenentatge, el producte final que han de fer els alumnes ha estat la creació d’un banc de temps, que pretén continuar i créixer com a projecte d’escola, que impliqui a tota la comunitat d’aprenentatge. A més a més, han sigut partícips d’una campanya solidària que destina ossets de peluix, creats pels propis nens i nenes i les seves famílies, i que seran enviats pel l’ONG durant les seves missions a diversos països amb necessitats.

Gràcies a la comunitat d’aprenentatge que forma l’escola les famílies han tingut l’oportunitat de construir amb nosaltres aquest projecte.

La implicació dels propis alumnes i el seu interès s’ha transmès d’una forma tan natural a la resta d’alumnes que ha comportat un resultat positiu.

Projecte: Regalem somriures. Implementació

La recerca s’ha dut a terme a través de lectures, webgrafies i intercanvi de coneixements previs i per grups d’experts. La posada en comú ha construït un pensament més ampli i ric adonant-se que treballar en equip ens enriqueix a tots.

L’interès promogut per tota la investigació dóna lloc a petites accions solidàries en el nostre banc de temps i al llarg de la vida quotidiana de l’escola que són avaluades i autoavaluades positivament.

La documentació del projecte es perpetua a la llibreta d’aprenentatge del projecte, mitjançant els apunts i idees comuns i esquemes produïts durant els debats i converses, per tal de ser conscients del propi procés de producció.

Projecte: Regalem somriures. Metodologia

Durant les diferents sessions s’ha donat la possibilitat d’agrupar-se heterogèniament i per afinitats, amb l’única condició de treballar cooperativament amb alumnes barrejats de les dues classes de cinquè. En ocasions s’ha treballat en grup gran fent converses, reflexions i debats o posades en comú, i en d’altres moments ha sigut per petits grups. Les tutores de cinquè han tingut un rol de guia al llarg de tot el procés.

El treball en equip ha tingut un temps determinat per les mestres, però els propis alumnes han gestionat aquest temps a les seves necessitats, tanmateix els rols i les tasques han sigut distribuïdes per ells mateixos segons l’interès, curiositat i habilitat.

 

Les activitats estan enfocades d’una perspectiva global per tal de donar a conèixer tan valors per a la vida com els propis continguts. D’aquesta manera les propostes vetllen per tenir un significat, ésser útils i alhora vivencials per tots alumnes. S’ha tingut en compte l’atenció a la diversitat oferint diferents recursos i vies d’accés a un mateix objectiu d’aprenentatge adaptat a les necessitats de cadascú.

L’empatització amb les desigualtats i injustícies que han sentit dóna peu a la necessitat de fer una recerca per saber més i consolidar una opinió més crítica.

Durant el procés d’investigació s’ha donat la oportunitat d’anar autoavaluant-se a través d’exposar les diferents recerques i contrastant amb la dels companys.

Projecte: Regalem somriures. Planificació

Durant el curs 2017/18 s’ha dut a terme el projecte anual d’escola anomenat “Pensant en els altres”, arrel del documental produït per TV3 sobre el professor Toshiro Kanamori que ha afavorit la inclusió de les emocions en la vida quotidiana de la seva escola. A partir d’aquí cada nivell de la nostra escola ha proposat i dut a terme diverses iniciatives per tal d’aprofundir i incorporar el missatge del documental en el nostre context.

 

La proposta des de cinquè ha sorgit a través d’una conversa d’un conte que es va proposar com a lectura de microespai, on el tema principal és la presa de consciència dels problemes del món, les desigualtats i les injustícies, sorgint com a pregunta guia com podem aportar el nostre granet de sorra amb petites accions en el nostre dia a dia.

Sent conscients de l’oportunitat que tenen a les seves mans de poder oferir la seva ajuda als altres, es van engrescar en trobar entitats que servissin com a model per ser coneixedors i partícips d’alguna iniciativa. Aquesta recerca ens ha derivat a col·laborar de la mà d’Acció Planetària, associació sense ànim de lucre que vetlla per una salut bucodental a diferents països i regions amb carències sociosanitàries. La col·laboració ens permet per un costat interioritzar un hàbit d’higiene bucodental que és una necessitat real del nostre context escolar i d’altra costat, cooperar amb el projecte d’ositos hechos con amor en el qual es confeccionen peluixos amb material reciclat i s’enviarà en els propers viatges solidaris de Perú, Uganda i Índia.

 

Arrel d’escoltar la veu d’una experta de l’entitat que vam convidar a l’escola per donar a conèixer els diferents projectes solidaris i l’organització d’aquesta, ens va impregnar la idea de plantar el nostre propi banc de temps a l’escola.

 

Per tant, aquest projecte esdevé una possibilitat per potenciar els continguts de cicle superior de manera transversal i amb una mirada global. El treball per projectes facilita que els alumnes i mestres aprenguin l’un i amb els altres.

 

Equip Impulsor Germanes Bertomeu

L’escola viu un moment de canvi metodològic que ha sorgit del resultat d’uns anys de formació i reflexió en equip. Les aules estan dividides en Microespais, els quals potencien l’autonomia de l’infant i l’interès per aprendre. A cada Microespais es troben tasques, reptes o propostes sistemàtiques per a que l’infant pugui avançar en el seu procés d’aprenentatge. En un dels Microespais el docent  acompanya el procés cognitiu que sorgeix del projecte, personal o col·lectiu que s’estigui portant a terme.

Estem convençuts de que els canvis han de ser consensuats i s’han de fer en equip. En aquest moment tenim un objectiu comú i treballem per fer camí.  És per aquesta raó que es va crear l’Equip Impulsor, per reflexionar al voltant dels canvis i anar impulsant noves propostes de millora. Actualment esta format per onze docents del centre.