AVALUACIÓ #projecterefugiats

Hem optat  per l’avaluació contínua. De les eines que hem utilitzat, les que han resultat més útils han sigut aquelles que interpel·laven l’alumnat. El fet de revisar la seva pròpia feina, tenir feedback dels companys i del professor motiven l’assoliment dels objectius.

L’observació directa del treball diari, tant acadèmic com d’actitud envers el treball i els companys, també ens ajuda a fer un seguiment formatiu de l’alumne.

 

PRODUCTE FINAL #projecterefugiats

Potser la part menys important. Arribats a aquest punt, els nostres alumnes s’han convertit en uns autèntics “detectius de la realitat”, ho qüestionen tot, contrasten la informació i demostren haver assolit unes habilitats crítiques que són necessàries en l’actual societat de la informació, i de la “postveritat”.

Alhora, hem detectat una millora notable de la convivència a l’aula. Hi ha més respecte entre els alumnes, han adquirit valors del diàleg, assertivitat i empatia. 

IMPLEMENTACIO #projecterefugiats

Ens ha funcionat molt bé dividir les tasques en tres blocs principals:

  1. Introducció: presentació del tema i visionat de vídeos, lectura de notícies. Sense presses, dedicant tot el temps necessari i conversant molt amb els alumnes, practicant l’escolta activa. De vegades el professor s’ha mantingut al marge mentre els alumnes parlaven entre ells, compartien i discutien els seus punts de vista.  Aquesta fase ha estat summament important per al desenvolupament del projecte ja que els dubtes/ inquietuds dels alumnes han generat les preguntes necessàries.
  2. Producció. En funció de les inquietuds i dubtes de l’alumnat, ells mateixos investiguen i donen resposta a tot el que prèviament han plantejat.
  3. Presentació: Lliurament de documents (portfoli, carpeta d’aprenentatge) i presentació del producte mitjançant una exposició pública del producte.

Potser el producte final no ha estat tant acadèmic com es desitjava però les reflexions dels alumnes ens han demostrat una presa de consciència i sensibilitat envers el drama dels refugiats. Hem tractat temes tant profunds i actuals com ara el racisme, la pluralitat cultural, diversitat d’identitat, valors universals i drets humans.

 

METODOLOGIA #projecterefugiats

A partir d’una proposta de tema aportada pel professor i un procés de recerca i informació, els alumnes generen les preguntes que formaran part del producte final del projecte. Aquesta metodologia s’ha mostrat efectiva per alumnes amb poca autonomia personal i de treball.

Què ens ha funcionat molt bé? Presentar tot el material de forma digital i online. Hem utilitzat la plataforma de Google Drive i hem creat un Google Sites com element vertebrador del projecte.

WEB PROJECTE REFUGIATS

Planificació del #projecterefugiats

Aquest #projecterefugiats s’ha planificat per dur-lo a terme durant el segon trimestre del curs 2018-2019 amb els alumnes de 4t eso Grup D (són 11 alumnes).

Alumnes del #projecterefugiats 17-18

Prèviament, durant el primer trimestre, ens vam posar a prova realitzant el projecte Hort (vegeu a la foto el goig que fan els nostres alumnes).

La temporització del #projecterefugiats ha sigut des de 01 de desembre de 2017 fins 09 de març de 2018 que corresponen a 27 sessions i 45 hores lectives. Aquestes hores estaven distribuides en: dilluns 2h, dimecres 2h, divendres 1h.

El leiv motiv d’aquest projecte és “The most dangerous question”. El motiu d’aquest lema és que els alumnes arribessin a la resposta “Why”, per què? Per què passa, quin és el motiu dels moviments de persones refugiades?

Els alumnes, a partir del tema principal, fan preguntes pròpies i reptes.

L’intitut Josep Puig i Cadafach i el #projecterefugiats.

El nostre institut està situat a Mataró a la zona entre els barris de Cerdanyola i la Llàntia. Eso, Batxillerat i cicles són els estudis que s’imparteixen a 750 alumnes i amb una vuitantena de professors.

Som veins de l’escola La Llàntia d’on ens venen molts alumnes de primària a cursar secundària obligatòria.

El #projecterefugiats que exposarem en aquest bloc es va realitzar amb alumnes de 4t d’eso durant el segon trimestre del curs 2017-2018.

Pàgina web de l’institut Josep Puig i Cadafalch  http://inspuig.org/wp/

Permalink to: INS. JOSEP PUIG I CADAFALCH