Avaluació

L’avaluació compleix una doble funció:

 • regulació de les dificultats i els errors
 • valoració dels resultats

És formadora en tant que implica els alumnes en la presa de decisions. Utilitzem l’expressió oral, la conversa, per compartir els objectius i activar els coneixements així com per exposar els aprenentatges que anem adquirint.

Utilitzem diferents instruments d’avaluació: ens gravem en vídeo, enregistrem converses, omplim rúbriques, valorem el treball en equips cooperatius…

Metodologia

La veu dels alumnes

QUÈ ÉS LA MÀGIA?

 • ÉS BROMA
 • ÉS TRAMPOSA
 • ÉS MENTIDA
 • ÉS MOLT XULA
 • ÉS INTEL·LIGÈNCIA
 • ÉS MOLT INTERESSANT
 • ÉS TREBALL EN EQUIP
 • SÓN SECRETS
 • ÉS TENIR MOLT BONES IDEES
 • SERVEIX PER DIVERTIR-SE
 • HO FAN ELS MAGS I ELS AGRADA MOLT
 • FAN SERVIR CARTES
 • LA MÀGIA NO TÉ RESULTAT
 • AMB LA MÀGIA ES PODEN FER MOLTES COSES DIFERENTS
 • LA MÀGIA SÓN IL·LUSIONS ÒPTIQUES
 • PER FER MÀGIA HAS DE TENIR SORT
 • (…)

Producte final

Implementació

Planificació

Qui som?

Hola a tots/es, som el grup impulsor de l’escola Angeleta Ferrer de Mataró. Aquest és el segon curs que participem a la xarxa. Enguany el grup està format per nou mestres dels diferents cicles de l’escola. Ens trobem en un procés de renovació i canvi. Aquest curs hem estrenat edifici nou i ens estem iniciant en el treball per projectes i el treball cooperatiu. Com l’any passat, a banda de la participació a la xarxa de competències bàsiques, continuem amb la formació sobre treball cooperatiu.

Al llarg d’aquest curs hem dut a terme projectes a tots els nivells però a la xarxa en compartirem un sobre la màgia que han realitzat els Dofins (1r de primària).