COM AVALUEM?

Al llarg de les tres setmanes que va durar el projecte, els alumnes van haver de coavaluar-se mitjançant guions d’orientació en un parell de presentacions orals. De la mateixa manera, el professorat va fer ús de rúbriques per tal d’avaluar els productes intermedis.
A diferència, però, del curs passat, enguany vam decidir incorporar una prova escrita (de problemes ) a principis de la tercera setmana del projecte per tal de poder comprovar que els alumnes estaven assolint els continguts curriculars que ens havíem marcat. Estem contents d’haver-ho fet ja que per preparar-lo, vam haver d’anar programant aturades intermèdies per anar repassant continguts.

EL NOSTRE PRODUCTE FINAL

El gran producte final del projecte va ser la celebració del 1r congrés de cotxes ecològics a l’institut. En el congrés, organitzat en comissions d’alumnes, els diferents equips de treball van poder presentar les seves conclusions (quin cotxe de gama mitja era més eficient i ecològic) i defensar el pòster que havien elaborat per a l’ocasió. El congrés va comptar amb la participació d’un especialista amb qui els propis alumnes havien contactat. El públic va ser les seves pròpies famílies.
A continuació podeu veure un recull d’alguns dels pòsters presentats el passat 24 de maig.

PROJECTE “ENERGIA”

Som alumnes de 2n d’ESO, que fem ciències en anglès. Durant el mes passat, vàrem dur a terme un projecte sobre l’energia que els professors havien dissenyat per a nosaltres. Durant aquells dies d’abril, fèiem activitats del projecte durant dues hores diàries.

Un cop es va acabar el projecte, ens vam organitzar en comissions per tal de preparar un congrés en el qual vam exposar la feina feta.

El dia del congrés, 24/5/2018, tot va anar com havíem esperat. Un gran grup d’alumnes va estar preparant la sala d’actes del centre per tal de fer-la semblar un congrés de cotxes.

Van venir els pares dels alumnes a veure l’exposició i a arrel d’això, un expert va tenir l’amabilitat de fer una xerrada sobre els cotxes més ecològics.

Un grup va guanyar un premi al projecte més ben elaborat.

Un cop acabat el congrés es va fer un pica-pica al pati de l’institut.

En conclusió, als alumnes ens ha encantat formar part d’aquest projecte, creiem que hem aprés moltíssim sobre el tema i n’estem molt satisfets del resultat.

Aquí teniu un petit tastet fotogràfic:

 

COM ENS ORGANITZEM?

Tal com ja vàrem comentar en una entrada anterior, els alumnes han de respondre a una pregunta final: Quin cotxe em puc comprar que contamini poc, que sigui eficient i que sigui econòmic?, pregunta que hauran de respondre als professors i, més endavant, davant d’un expert i en un “congrés” al que assitiran les famílies. Múltiples respostes seran admeses sempre que estiguin ben argumentades.

El projecte s’inicia amb dues sessions prèvies on, mitjançant un vídeo, els alumnes mostren els seus coneixements previs. Més endavant, per poder respondre a la pregunta que se’ls ha formulat, cada dia han de treballar, de manera autònoma i en petit grup, un aspecte concret relacionat amb l’energia. Aquestes tasques diàries inclouen la resolució de problemes, discussions, cerques, discriminació d’informació, etc… Tothom del grup ha d’estar al dia del que fa la resta del grup ja que també hi haurà una prova escrita. Les fonts d’on s’obtenen la informació son variades: visita al Museu de la Tècnica i la Ciència de Terrassa, pàgines web, llibres de text, material fotocopiable sobre energia (Tecno 12-18), revistes de cotxes, vídeos sobre motors, informació obtinguda als concessionaris.

El treball és semipautat, en el sentit que es segueix un calendari pautat on, a mig projecte, s’inclou el lliurament d’una tasca intermèdia. Tots els continguts de les dues assignatures que anomenem “portadores” (ciències i tecnologia), així com de les que anomenem “manilles” (auxiliars: anglès i matemàtiques), estan integrats. No es segueix un diari de projecte, malgrat que de cara a propers cursos considerem que podria ser bo.

Les aules en les quals els alumnes treballen son aules contigues, les portes de les quals estan obertes a fi que els alumnes puguin anar i venir per buscar respostes als seus dubtes. Més enllà dels ordinadors portàtils que ells puguin dur o de l’ús que en facin dels seus mòbils, tenen 8 ordinadors a disposició seva per fer les cerques oportunes.

 

COM HO FEM?

Aprofitant l’experiència del curs anterior hem decidit no treballar amb grups de 5 sinó de 4 ó inclús 3. També hem vist la necessitat de compaginar el màxim d’autonomia dels grups amb un cert control per part del professorat que ens permeti anar valorant les dificultats que van trobant al llarg del projecte. Per això hem demanat  a cada grup que crei un drive compartit entre tots els seus membres i els professors que ens permetrà veure com avança cada grup a mesura que hi van penjant les tasques diàries. Aquestes tasques, així com diferents materials de suport, les tenen en un Moodle.

A banda del producte final, també els demanem un producte intermedi: un pòster digital en el que faran una primera proposta de cotxe. Per fer-ho van haver de visitar concesionaris de cotxes, prèvia redacció d’una carta de presentació, per tal de recollir informació sobre el terreny. En una propera sessió hauran de presentar el pòster als seus companys per tal de convence’ls que la seva tria és l’encertada.

També hi haurà una prova escrita a la darrera setmana de projecte per valorar la consecució de determinats continguts que no són directament observables al llarg d’aquest procés. En el projecte que vam fer el curs passat no ho vam fer i ens va quedar el dubte de com els alumnes havien entès certs conceptes. També hi haurà una autoavaluació i coavaluació al final de la primera setmana i al final del projecte.

Cap al final del projecte es treballaran les Energies Renovables i hauran de crear un Kahoot! col·laboratiu: cada grup prepararà unes preguntes sobre un tipus d’energia. El penúltim dia de projecte s’aplicarà aquest Kahoot!  i es lliuraran uns determinats premis.

Per últim, el darrer dia de projecte s’utilitzarà per reagrupar als alumnes i crear les comissions que han d’organitzar el congrés final.

ENS HI POSEM!!

Finalment posem fil a l’agulla i comencem a planificar el projecte. Tal com vam fer el curs passat iniciarem aquest nou projecte amb un grup reduït d’alumnes per tal d’ampliar-ho a la totalitat el curs vinent. Aquest any en seran 49 que fan les Ciències i la Tecnologia en anglès. Per tant, busquem un contingut que sigui comú a aquestes dues matèries i, finalment, decidim fer un projecte sobre l’Energia… però en anglès. Hi participaran 5 professors de 4 matèries (Ciències, Teconologia, Anglès i Matemàtiques).

Ja que el tema no l’han triat els alumnes, sí que volem focalitzar el projecte en alguna cosa que els pugui interessar i decidim que l’objectiu serà triar un cotxe en base a tres premises: de gama baixa o mitjana, el màxim d’eficient i que respecti uns mínims criteris ecològics.  La tria que ells facin serà presentada en un “congrés” de cotxes, amb la presència d’algun “expert”, on presentaran la seva decisió a les families.

La complexitat del tema ens obliga a intercalar alguna sessió més teòrica: una per introducir el tema i una altra per explicar el concepte d’eficiència. I a més, aprofitarem una visita ja prevista al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa per endegar el projecte.

 

QUI SOM?

Som un institut molt gran amb llarga tradició a la ciutat. Veiem la necessitat d’innovar, i és per això que estem implicats en diferents projectes: alguns d’ells al voltant del plurilingüisme (projectes CLIL i Batxibac) però també d’altres (Tots Dansen, Mostra de Teatre Juvenil,…) i des del curs 2016-17, en la XCB.

El curs passat, amb molt d’esforç i cautela, vam dissenyar un projecte sobre l’aigua per a un grup de 1r d’ESO. Malgrat les dificultats, ens vam engrescar i vam demanar un assessorament de centre per a poder, enguany, dissenyar tres projectes més i millorar el projecte del curs passat.

Confiem que aquest camí ens ajudi a fer xarxa dins el centre i sigui l’excusa per introduir metodologies a la nostra pràctica docent que facilitin l’aprenentatge de l’alumnat.