Avaluació (El Musical)

S’ha fet una avaluació continua de tot el procés des de la tria del musical fins la seva representació final davant les famílies.

La recollida d’informació s’ha fet a partir de l’observació directa de les diferents activitats i valorant l’aprenentatge dels alumnes, al llarg de tot el projecte.

Ha estat un aprenentatge vivencial, real i cooperatiu per part de tots els alumnes.

La relació entre ells ha estat exemplar ajudant-se uns als altres i col·laborant en tot moment.

Implementació (El Musical)

 • A Partir de la celebració de santa Cecília a l’escola de les AIGÜES , preguntem els alumnes que és un teatre, qui surt, què fan…
 • Activitat sorpresa: exposició de diferents objectes entre els que es trobaven alguns que feien música o soroll i altres d’ús divers. En finalitzar fèiem una posada en comú de l’experiència viscuda: conversant  sobre el resultat dels objectes més votats i la relació d’aquests objectes amb teatre musical.
 • Visualització de diferents fragments de musicals i elecció d’un. Vam projectar 4 fragments de diferents musicals i després de parlar sobre ells , els alumnes van escollir el musical de Somriures i llàgrimes.
 • Conversa sobre què necessitem per fer un musical: oficis i atrezzo que intervenen en l’obra (maquilladors, vestuari, actors, músics…).
 • Activitat de maquillatge lliure. Vam demanar la col·laboració de les famílies perquè portessin maquillatge de casa. Va ser una activitat lliure, on cada alumne maquillava a un altre company com volia. La finalitat era veure el grau d’imaginació i creativitat de cadascú d’ells.
 • El vestuari va ser un dels aspectes importants en la pluja d’idees dels alumnes a l’hora de fer una representació. A través d’una circular,elaborada a partir de les aportacions dels alumnes, vam demanar que portessin diferents peces de roba dels pares, d’algun altre familiar, disfressa… També va ser una activitat lliure on van gaudir de disfressar-se. A continuació vam organitzar un passarel·la de models.
 • Activitat de música. Vam visitar l’aula de música per experimentar tocant diferents instruments musicals. L’especialista de música va organitzar una orquestra improvitzada.
 • Paral·lelament a totes les activitats descrites, es va visionant diferents fragments de la pel·lícula Somriures i llàgrimes. Centrant-nos en la part de la cançó que ells representaran, buscant i despertat l’ interès i la motivació dels alumnes.
 • Segona sessió de maquillatge: a partir d’uns models donats cal que maquillin els companys. D’aquesta manera s’adonen el vincle entre el maquillatge i el personatge de les obres musicals.
 • Segona sessió de vestuari: es treballa la motricitat fina i el tacte fent llaços amb diferents cintes i cordes de diferents colors, mides i textures. El llaç es treballa com a complement del vestuari que els alumnes duran en la representació del seu musical.
 • Preparació del vestuari. Es demana la col·laboració de les famílies per tal que tots els alumnes vinguin vestits de blanc.
 • En assemblea es decideixen els escenaris de l’obra. El mestres del grup impulsor de xarxes els elabora.
 • La nostra escola col·labora fent activitats compartides amb l’escola de les Aigües i concretament aquest curs hem fet un treball conjunt anomenat “Tot un art”. Dins d’aquest projecte es treballa la representació teatral i la mestra de música de l’escola, assabentada del nostre projecte musical, decideix col·laborar realitzant uns racons musicals. Es van agrupar els alumnes en petits grups que passaven per 7 racons. Entre ells destacar:
 • Tocar el piano mentre els companys es relaxaven tot escoltant-lo.
 • Pals musicals que reproduïen les 7 notes musicals.
 • Un on es treballava la col·locació de les notes per colors dins dels pentagrama.
 • Un òrgan a l’ordinador on es podia tocar lliurement.
 • Un per tocar diferents partitures relacionant els colors de les notes de a partitura, amb campanes de diferents colors segons les notes.
 • Tauletes amb diferents teclats de piano.
 • Multisensorial que barrejava la llum amb les notes musicals. Amb una batuta els alumnes tocaven diferents ampolles il·luminades amb diferents colors, dins d’un ambient de foscor i relaxació.

 

 • Assaigs diversos del fragment musical com a producte final.
 • Comunicació i presentació del producte final a partir de les diferents actuacions:
  • Als companys/es de cicle infantil: dos representants de cada classe passen per les aules convidant als seus companys.
  • A l’escola d’E.E. Les Aigües: les tutores coordinen la trobada. Es fa com a tancament d’un seguit d’activitats que s’han fet conjuntament les dues escoles entre elles el “Tot un art”.
  • A les famílies: se’ls comunica a través d’un Whatsapp el dia i hora de l’espectacle, al qual estan convidades. Prèviament els alumnes ho han comunicat a les seves famílies oralment. Tindrà lloc el 13 de juny a les 10h del matí a la sala d’actes de l’escola.

 

 • Representació del Musical a les famílies.

 

 

 

Metologia (El Musical)

La metodologia utilitzada ha estat molt motivadora, ja que  partint dels interessos dels alumnes hem anat dissenyant les activitats fins arribar al producte final. En tot moment hem volgut que fos un projecte vivencial, engrescador i experimental pels alumnes.

Hem utilitzat diferents tipus d’agrupament per treballar el nostre projecte:

 • Pluja d’idees en gran grup.
 • Treball per taules i en petits grups.
 • Treball per parelles.
 • Assaig en gran grup.

S’han utilitzat diferents espais de treball segons l’activitat a realitzar:

 • A l’aula canviant la distribució  segons l’ofici a practicar.
 • A l’aula de música, on es va fer amb l’especialista, una descoberta de diferents instruments i experimentació musical.
 • Visita a l’escola d’EE per treballar uns racons musicals.
 • A la sala d’actes on s’ha assajat i practicat el musical.

Planificació (El Musical)

El nostre projecte rep el nom de EL MUSICAL , és un projecte que sorgeix a partir  del tema de l’any de l’escola , que és el teatre; i després de la visita a l’escola d’EE Les Aigües on vam veure un espectacle musical per Sta. Cecília.

Inicialment ens reunim per parlar del projecte escollit pels alumnes i ens repartim les diferents  tasques. Ens trobem per parlar de les feines que s’hauran de fer, i fem una primera planificació flexible que s’anirà modificant, si cal, al llarg del projecte.

Els objectius que en proposem són:

 • Fomentar el treball cooperatiu per afavorir l’aprenentatge a l’aula a través del desenvolupament de conductes i actituds de col·laboració.
 • Reconèixer les diferències entre una obra de teatre i un teatre musical.
 • Conèixer els oficis que intervenen en un teatre musical i  vivenciar-los.
 • Participar com actors i actrius en el Musical .
 • Reflexionar i valorar el projecte.

 

 

 

 

 

Qui som

Som una escola catalana d’Educació Infantil i Primària creada al 1983 i situada al barri de Cerdanyola, de la ciutat de Mataró. El nostre centre destaca per tenir unes instal·lacions d’un entorn natural privilegiat i amb una conservació perfecte, per una renovació profunda del nostre projecte curricular de centre, per un pla d’acció tutorial que ens serveix per atendre totes les necessitats de la relació entre alumnes-famílies i mestres i per un treball d’inclusió complert amb un pla de treball de fa més de 20 anys amb l’escola d’educació especial de Les Aigües.

L’equip impulsor està format per 14 mestres, representants dels diferents cicles, dels quals dues d’elles són les coordinadores del grup. Les nostres sessions les dediquem a treballar els diferents projectes de centre i a debatre sobre millores pedagògiques i organitzatives del propi centre.

Com equip, aquest curs ens hem decidit a presentar dos projectes, cadascú d’ells amb unes característiques molt diferents, però amb una riquesa de pràctiques, metodologies i dinàmiques a l’aula que ens han enriquit professionalment. Aquests projectes es titulen “El musical: Somriures i llàgrimes” realitzat per l’alumnat de P5 per preparar un musical a l’escola i “CUEME” un projecte d’emprenedoria realitzat per l’alumnat de 5è.

En definitiva, la varietat de propostes d’idees, d’organització, de reunions, de decisions, etc., ens ha permès fer una procés de millora de cara el treball futur de la xarxa dins del centre.

 

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de Mataró que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.