ANEM APRENEM JUNTS DOCENTS I ALUMNES

Escola Àngela Bransuela

Els objectius que ens marcavem a l’inici del projecte eren:

  1. Fomentar i millorar  l’expressió oral
  2. iniciar els alumnes en el treballar cooperatiu,
  3. Conèixer diferents oficis

Els docents han utilitzat el diari de reflexió i les graelles d’observació.

La resta d’instruments que s’han utilitzat en el projecte han estat les dianes que ens ajuden a veure el procès d’aprenentatge i ajuden als alumnes a constatar tot el que han après. Són significatives per veure l’evolució.

També l’avaluació figuroanalògica ens va ajudant en la regulació de l’aprenentatge i ens va guiant en aquesta avaluació formadora.

COM HO FAREM?

Escola Àngela Bransuela

S’enriqueix el treball entre docents que no són els tutors de P4 i P5 i el treball d’ Equip docent adquireix una nova dimensió. Coordinem  junts aquest procés  per anar donant coherència a tot el projecte. Aprenem els docents a cooperar.

Organitzarem els alumnes en grups internivell i heterogenis.

Caldra que facin recollida de dades per decidir quin seran els oficis que es construiran a l’aula. Utilitzarem rutines de pensament per a què els alumnes reflexionin sobre els oficis i els diferents materials que necessitaran per a poder organitzar l’aula.

REPTE REAL I ENTREBANCS

Escola Àngela Bransuela

El repte plantejat als alumnes de P4 i P5 era real i la motivació ens guiava en tot el projecte.

Havien recopilat ja material a través de les famílies sobre els diferents racons que s’organitzarien en l’aula de joc simbòlic i tot estava a punt per a un muntatge que comptaria amb la participació de les famílies.

Però l’atzar a vegades t’impulsa a un canvi de ruta i així va ser.

L’ajuntament ens comunica que  iniciarà de forma immediata unes obres en el lavabo d’aquesta classe. Una petició realitzada pel centre des de fa anys i anys arriba en el moment més inoportú!

Plantegem als alumnes el problema i cerquem solucions de nou.

Finalment es decideix de manera provisional repartir alguns dels racons preparats dins les aules i així ho deixem per a aquest curs.

APRENENTATGE: cercar solucions ràpides als imprevistos i ser flexibles amb els canvis

 

 

ESTEM EN MARXA DOCENTS I ALUMNES!

Escola Àngela Bransuela

A partir de la proposta inicial analitzem:

  1. Com són els racons de joc simbòlic actual a les nostres aules?
  2. Fem connexions entre el que tenim a les aules i els oficis reals.
  3. Ens preguntem de quins oficis ens agradaria tenir racons

Aquests serien els coneixements previs a partir dels quals generarem expectatives de millora.

La part de documentació girarà al voltant de la informació que tenen els alumnes dels oficis de la seva mare i el seu pare. Cada alumne farà una exposició oral a la resta de companys per explicar els oficis dels seus pares. Les famílies col·laboren en la presentació.

Els alumnes es pregunten quin oficis els agradaria tenir i fem indagació a través de sortides, visites de professionals al centre i de les seves exposicions.

 

UN PROBLEMA REQUEREIX CERCAR SOLUCIONS!

Escola Àngela Bransuela

UN AULA BUIDA, M’AJUDEU ?

La directora manifesta que té un problema perquè al haver menys cursos d’educació infantil ens ha quedat una aula buida i caldria pensar bé en com utilitzar-la. Demana als alumnes de P4 i P5 que l’ajudin a pensar en propostes d’utilitat.

S’inicia un debat i pluja d’idees sobre quins usos es podria donar a l’aula.

Tenen el repte de TRANSFORMAR UNA AULA

Es fa un treball per grups internivell i junts dibuixen què els hi agradaria que hi hagués en aquella aula. Fem l a recollida de propostes i les classifiquem. Es posa de manifest que totes tenen a veure amb el joc.

“Els desitjos s’uneixen i decideixen construir un aula per jugar”

Què necessitem per a dur-ho a terme?

Quins alumnes podran fer-ne ús?

Els fils conductors seran:

Podem treballar en grup?

Com millorar l’expressió oral?

Com millorar el racó del joc simbòlic?

Conec l’ofici de la meva mare i el meu pare?

EQUIP IMPULSOR BRANSUELISTA

Som uns quants docents del claustre Bransuelista que enguany ens proposem analitzar junts els projectes que ja es duen a terme a l’escola. A través d’aquesta reflexió col·lectiva volem impulsar millores en la implementació del nous Projectes i nodrir-los de més qualitat amb l’aprenentatge en xarxa que estem fent.

IL·LUSIONAR + REFLEXIONAR +  COMPARTIR = ACTUAR