Avaluació

Així és important el recull que va generant la tutora durant tot el procés, de els diferents aportacions i resolucions que els alumnes van fent.

Al finalitzar el projecte, i a mode de recull, els alumnes van realitzar de manera individual la col·locació del vocabulari específic, en el dibuix que es va fer inicialment. Cal apuntar, que dintre d’aquesta activitat el suport que alguns alumnes van necessitar està més orientat a la decodificació, que no pas al contingut en sí mateix, que el tenien assolit.

L’Objectiu que era contestar la pregunta inicial, s’ha complert per part de tota la classe. Cada alumne dóna explicacions coherents al dubte inicial, unes més elaborades que d’altres, però totes correctes.

Aquest projecte ha estat l’inici i la motivació per continuar treballant el cos humà a partir d’altres projectes, ja que la valoració ha estat molt positiva i el grau d’implicació de l’alumnat ha sigut molt alt.

 

Metodologia

Com a base del projecte s’ha intentat en tot moment crear dubtes i reptes a resoldre en els alumnes. A partir de preguntes, a vegades introduïdes pel mestre, d’altres pels nens, o bé en ocasions preguntes derivades de situacions espontànies.

Podem valorar que els alumnes han estat molt motivats per resoldre tot allò que anava sorgint, han explicat a casa les experiències i aprenentatges viscuts a l’escola. Sense demanar-ho ells mateixos portaven informació i recursos relacionats amb el projecte.

Tot i que havia una planificació de propostes i possibles activitats a fer, han sigut els alumnes els que han anat marcant procés, sempre tenint clar tots plegats, que havíem de resoldre la pregunta inicials: On és el que hem menjat?

És important destacar que dins els projecte s’ha interrelacionat totes les àrees, sent així un treball globalitzar i molt més enriquidor, perquè ens ha permès connectar coneixements entre sí.

Pensem que és important de tot allò que s’ha anat treballant a l’aula que hi hagi un producte final, en aquest cas, el mural. Ja que és una manera de recollir, organitzar i sintetitzar els coneixements que es van construint.

Implementació

Aprofitant totes aquestes preguntes que van sorgint, es fa el visionat del video HAPPY LEARNING, L’APARELL DIGESTIU.

Apareixen molts de conceptes. Prenc nota i els comentem: Nutrició, digestió, boca, faringe, esòfag, intestí prim (7m), intestí gros, anus, pàncrees i fetge.

Posteriorment, fem un dibuix a la pissarra de l’aparell digestiu.

Imatge de l’aparell digestiu projectada a la pissarra. Al costat les paraules claus que hauran de col·locar. Pintaran l’òrgan d’un color determinat per poder fer la identificació més ràpida.

 

Després de recollir en gran grup el vocabulari principal i fer el dibuix inicial a la pissarra, plantegem com podem recollir tota aquesta informació. Decidim fer un mural, on dibuixarem un nen/a i el seu aparell digestiu.

Per tal d’anar elaborant el mural del projecte, plantegem la pregunta: “què més podem posar al mural per recordar les paraules claus?”

Ràpidament diuen els cartellets amb les paraules. Cal organitzar-nos. En gran grup, la mestra ensenya un full din A4, i demana quants cartells es poden fer amb un full, els alumnes diuen que dos, es planteja el dubte: Com podem fer dos cartells iguals amb el mateix full? En aquí sorgeix el concepte de meitat, rectangle i dividir en parts iguals.

Es dona fulls als alumnes perquè cadascú provi de fer meitats amb el full, surten dues propostes o la divisió horitzontal o la divisió vertical, entre tots decidim que cal posar-nos d’acord i tria una de les dues opcions. La classe tria l’opció horitzontal ja que per escriure paraules ens va millor. Hem de fer 7 paraules. Quants fulls necessitarem?

 

En aquesta activitat cada alumne va mostrar diferents estratègies per resoldre el problema plantejat. Hi va haver alumnes que ho van calcular de manera directa, (nombre de fulls que es necessiten per fer 7 paraules), d’altres en canvi van resoldre la pregunta manipulant els fulls i vivenciant el problema. Però el més important és que tots van arribar a la mateixa conclusió utilitzant camins diferents.

La resposta acordada va ser: necessitem 4 fulls, i ens sobrarà 1 per si ens equivoquem a l’escriure.

 

Altres activitats que s’han anant realitzant durant la implementació del projecte:

-Joc del penjat amb les paraules clau.

-Un nen a la rotllana es tira un pet. Tothom riu i fem la reflexió de que és cosa que fa tothom…. Pregunta: “per què fem pets? Per què fan pudor?

-Busquem una explicació i fan la relació amb l’aparell digestiu.

-Busquem l’espai on anirà el mural i el racó del projecte entre tot. Fan propostes i comprovem si hi ha prou espai, movem paraules, mirem mides dels mobles tenint com a referent les rajoles del terra….

-Confeccionem els rètols, mesurem l’intestí prim, ens preguntem com ha d’estar posat a dins del cos per poder tenir cabuda, fem diferents proves, trobem la solució i el col·loquem de la manera que hem acordat entre tots a l’Àlex, el “nen” del nostre mural.

El nostre producte final serà l’exposició del mural al vestíbul de l’escola, on quedarà recollida tota la feina i les descobertes que els alumnes han anat fent.

Planificació

Un cop es va introduir la pregunta inicial, que és aquella que intenta crear el dubte i promoure l’interès d’investigació als alumnes. El projecte inicial es centra en l’aparell digestiu, però com que a la conversa primera van sorgir altres inquietuts (aparell respiratori, aparell circulatori…), aquestes es recullen i no es descarta de poder-les desenvolupar més endavant com a altres projectes.

S’exposen altres preguntes, algunes incitades per la mestra i d’altres sorgeixen entre ells:

  • I què hi ha dins de la panxa?
  • I el pastís sempre es queda allà?
  • Tots tenim el mateix a dins?
  • I el pastís passa directament?
  • I que hi ha a la panxa perquè es quedi el menjar?

Per tant, es van generant activitats per donar resposta a les preguntes plantejades. Algunes d’aquestes activitats s’expliquen a l’apartat “implementació”

Presentació

Som l’escola pública J.M. Peramàs, situada a Mataró. És un centre de doble línia, i és el segon any que participem a la Xarxa de Cb’s.

El projecte que documentarem està centrat a p5 i sorgeix fruit d’una situació quotidiana, com és la celebració d’un aniversari. A Educació Infantil es celebren els aniversaris a l’aula, les famílies conviden al grup a l’esmorzar, portant un pastís de casa.

En una d’aquestes celebracions durant el mes de març, es reparteix el pastís i la tutora fa la següent pregunta al grup: On és el que hem menjat?

 

Les respostes dels nens/es són diverses i força coherents. Després del diàleg i el debat arribem a una conclusió general: el pastís que ens hem menjat és a la panxa. D’aquesta conversa, també,  sorgeixen d’altres aspectes del cos intern. La tutora pren anotacions sobre aquests aspectes que van sorgint i i que poden ser temes d’interès relacionats i a tenir present més endavant.

Pensem que aprofitar les situacions quotidianes de l’aula és interessant, ja que els alumnes ho viuen d’una manera significativa i propera.