Conclusió de les enquestes als alumnes de l’Institut Can Planas

Un cop realitzades i analitzades les enquestes, vam fer els diferents gràfics que podeu veure a la pàgina anterior per saber els percentatges generals de cada curs.

Tot seguit, hem pogut arribar a les següents conclusions:

A 2n de l’ESO hem arribat a la conclusió que tant els nois com les noies pensen que la imatge 1 és sexista amb la justificació que totes les noies d’aquesta vesteixen roba molt provocativa.

Els percentatges d’aquesta imatge segons els nois és d’un 6% no sexista i un 94% sí que ho és. Segons les noies un 0% opina que no és sexista i un 100% creu que sí.

A la imatge 2 la gran majoria pensa que no és sexista amb la justificació que la dona que apareix a la imatge no mostra cap part del seu cos i no és provocativa.

Aquests percentatges segons els nois és d’un 94% no sexista i un 6% sí sexista. Segons les noies un 100% no sexista i un 0% sexista.

A la imatge 3, tots, tant nois com noies, creuen que no és sexista amb l’explicació que és una vestimenta llarga, on no es pot veure cap part del cos de la dona.

Els percentatges són totalment iguals amb un 100% en els dos gèneres que creuen que no és sexista.

A la imatge 4 podem observar que alguns nois creuen que sí que és sexista perquè es mostra molt el cul i això és provocatiu, mentre que uns altres pensen que no és sexista perquè es veuen donde caminant d’esquenes. En canvi, algunes noies diuen que sí que és sexista perquè la imatge és provocativa i mostren el cul, unes altres creuen que no és sexista perquè elles vesteixen de la mateixa manera a l’estiu.

Els percentatges que podem veure en aquesta imatge són: Segons els nois un 25% no sexista i un 75% sí sexista i segons les noies un 41% no sexista i un 59% sí sexista.

A la imatge 5 es pot veure que la gran majoria creu que és sexista perquè té una actitud i una roba provocativa i una postura sexista.

Els percentatges segons els nois és d’un 0% no sexista i un 100% sexista, i les noies un 7% no sexista i un 93% sí sexista.

La imatge 6 tots els nois creuen que no és sexista perquè no hi ha cap indici provocatiu i porta un vestit molt llarg. Les noies la gran majoria creu que no és sexista perquè només vesteix un abrig d’hivern i algunes creuen que és sexista perquè porta un vestit.

Els percentatges segons el nois és d’un 100% no sexista i un 0% sexista, i les noies un 93% no sexista i un 7% sexista.

La imatge 7 gairebé tots creuen que és sexista perquè es veu a la dona infeliç i l’home sembla que s’estigui aprofitant d’ella. Alguns creuen que no és sexista perquè només surt una parella enamorada.

Els percentatges són: En els nois un 6% no sexista i un 94% sí sexista. Les noies un 4% no sexista i un 96% sí sexista.

Relacionat amb el gènere musical que és més escoltat pel alumnes de 2n de l’ESO hem arribat a la conclusió que els gèneres musicals més escoltats són pop, amb una gran diferència (42%) i reggaetón (21%).

A 4t de l’ESO, en la imatge 1 , alguns nois i algunes noies creuen que és sexista perquè la posició de la dona és explícitament sexual i amb poca roba, d’altres creuen que no és sexista perquè les dones fan el que volen.

Els percentatges obtinguts són: En els nois un 29% no sexista i un 71% sí sexista. Les noies un 11% no sexista i un 89% sí que ho és.

La imatge 2, la gran majoria, tant nois i noies,  creu que no és sexista perquè no hi ha cap moviment eròtic i no és mostra cap part del cos de la dona, i el videoclip en general, no és sexista. Els que opinen que sí és sexista ho justifiquen amb que les dones que surten creuen que vesteixen de criades i perquè el color rosa predomina molt.

Els percentatges obtinguts en els dos gèneres son: 94% no sexista i un 6% sí sexista.

La imatge 3, gairebé tots creuen que no és sexista perquè la dona vesteix elegant i amb un vestit llarg. D’altres creuen que és sexista perquè el vestit és ajustat.

Els percentatges són: En els nois un 95% no sexista i un 5% sí sexista, i les noies un 93% no sexista i un 7% sí sexista.

La imatge 4, segons els nois la majoria pensa que no és sexista perquè la vestimenta no és provocativa i els que pensen que és sexista ho expliquen dient que mostren el cul i poca roba. I segons les noies, la majoria creu que no és sexista perquè no és una imatge provocativa. D’altres creuen que és sexista perquè vesteixen amb poca roba, es mostra el cul i s’exposa el cos de la dona.

Els percentatges són: En els nois 71% no sexista i un 29% sexista, i les noies un 57% no sexista i un 43% sí sexista.

La imatge 5, la majoria creu que és sexista perquè la noia està excitada i perquè vesteix roba interior provocativa. I els que creuen que no és sexista diuen que la dona pot fer el que vol.

Els percentatges segons el nois és d’un 38% no sexista i un 62% sí sexista, i les noies un 21% no sexista i un 79% sí sexista.

La imatge 6, la gran majoria creu que no és sexista perquè no es mostra cap part del cos de la dona de manera provocativa. Els que creuen que és sexista ho justifiquen perquè creuen que la dona es troba lligada.

Els percentatges són segons els nois un 100% no sexista i un 0% sexista, mentre que les noies és d’un 95% no sexista i un 5% sexista.

I per últim, la imatge 7, segons els nois i les noies, creuen que no és sexista perquè és una parella enamorada. I els que diuen que és sexista és per l’expressió de la cara de la dona.

Els percentatges en els nois és d’un 55% no sexista i un 45% sexista. Les noies és un 54% no sexista i un 46% sí sexista.

El gènere musical més escoltat pels alumnes de 4t de l’ESO és el reggaetón (37%) i el pop (33%).

A 1er de batxillerat, a la imatge 1, la majoria, tant nois com noies, creuen que és sexista perquè es mostra la dona com a objecte sexual i perquè és una imatge provocativa. D’altres creuen que no és sexista perquè la dona pot fer el que vol.

Els percentatges són: Segons els nois un 0% no sexista i un 100% sexista. Segons les noies, un 25% creu que no és sexista i un 75% sí sexista.

A la imatge 2, la gran majoria creu que no és sexista perquè la dona no vesteix de manera provocativa ja que no es mostra cap part del seu cos. D’altres creuen que sí és sexista perquè dóna a entendre que per ser bona dona s’ha de vestir així.

Els percentatges són: En els nois un 0% no sexista i un 100% sí sexista, mentre que les noies és d’un 93% no sexista i un 7% sí sexista.

La imatge 3 hi ha una igualtat absoluta, ja que tots dos gèneres creuen que la imatge no és sexista perquè vesteix d’una manera elegant i la dona que hi ha a la fotografia transmet força.

Els percentatges són iguals, tant en nois com en noies, un 100% no sexista i un 0% sí sexista.

La imatge 4, segons els nois hi ha alguns que creuen que és sexista perquè es mostra el cul i d’altres creuen que no és sexista perquè són dones caminant. Segons les noies, la majoria creu que no és sexista perquè son dones caminant i d’altres creuen que és sexista perquè es mostra el cul de la dona.

Els percentatges són: En els nois un 48% no sexista i un 52% sexista, i les noies un 64% no sexista i un 36% sí sexista.

La imatge 5, la majoria opina que és sexista perquè la imatge és provocativa i la postura no és natural. D’altres creuen que no és sexista perquè la dona pot fer el que vol amb el seu cos.

Els percentatges en els nois són un 5% no sexista i un 95% sí sexista, i en les noies un 36% no sexista i un 64% sí sexista.

La imatge 6 , la gran majoria pensa que no és sexista perquè no vesteix de manera provocativa i alguns nois creuen que és sexista però no saben justificar la seva resposta.

Els percentatges són: En els nois un 95% no sexista i un 5% sexista. I en les noies un 100% creu que és sexista i un 0% sexista.

La imatge 7, tant nois com noies, la majoria creuen que no és sexista perquè  és una parella enamorada i els que creuen que és sexista és perquè hi ha una visió d’un escot molt pronunciat.

Els percentatges són els següents: Segons el nois un 55% és no sexista i un 45% sí sexista, i les noies un 64% no sexista i un 36% sí sexista.

Els gèneres musicals més escoltats en 1er de batxillerat són el pop (45%), el reggaetón (18%) i l’electrònica (13%).

A 2n de Batxillerat, a la imatge 1, alguns nois creuen que és sexista perquè és una vestimenta molt provocativa, i d’altres creuen que no és sexista perquè les dones fan el que volen. Segons les noies, la majoria creu que és sexista perquè la posició de les dones no és adequada, perquè és un estereotip sexual, s’exhibeix el cos de la dona i el ball és ofensiu.

Els percentatges són: En els nois un 25% no sexista i un 75% sí sexista i les noies un 32% no sexista i un 68% sí sexista.

A la imatge 2, la majoria creu que no és sexista perquè no hi ha una exhibició del cos de la dona. Alguns diuen que és sexista pel color que predomina a la imatge.

Els percentatges són els següents: En els nois un 94% no sexista i un 6% sí sexista, en les noies un 84% no sexista i un 16% sí sexista.

La imatge 3, la gran majoria pensa que no és sexista perquè és una dona amb elegància i perquè la vestimenta és neutral. Alguns nois creuen que és sexista perquè mostra les característiques d’una dona inferior.

Els percentatges obtinguts són: En els nois un 94% no sexista i un 6% sí sexista. I les noies un 100% no sexista i un 0% sí sexista.

La imatge 4, la majoria dels nois creuen que és sexista perquè s’enfoca el cul i vesteixen de manera provocativa. Alguns creuen que no és sexista perquè surten dones caminant d’esquenes. I en canvi, les noies, la majoria creu que no és sexista perquè les dones fan el que volen i perquè son dones caminant d’esquenes. Algunes creuen que sí és sexista perquè es mostra el cul.

Els percentatges són: En els nois 43% no sexista i un 57% sí sexista. En les noies un 81% no sexista i un 19% sí sexista.

La imatge 5, la majoria creu que és sexista perquè incita el sexe i és provocativa. I d’altres creuen que no és sexista perquè les dones fan el que volen.

Els percentatges són: En els nois un 25% no sexista, i un 75% sí sexista. En les noies un 44% no sexista i un 54% sí sexista.

La imatge 6 la gran majoria creu que no és sexista perquè les dones fan el que volen, perquè no atrau al sexe i no és provocativa. D’altres creuen que sí però no saben justificar la seva resposta.

Els percentatges obtinguts han estat: En els nois un 94% no sexista i un 6% sí sexista. En les noies un 88% no sexista i un 12% sí sexista.

La imatge 7, segons els nois, la gran majoria creu que és sexista per l’escot pronunciat de la dona  i els que pensen que no és sexista és perquè diuen que són una parella enamorada. Les noies, en canvi, la majoria creu que és no sexista perquè és una parella enamorada i les que creuen que és sexista perquè es veu l’escot pronunciat de la dona.

Els percentatges obtinguts d’aquesta imatge són: En els nois un 19% creu que no és sexista i un 81% creu que sí és sexista. Les noies un 58% creu que no és sexista i un 42% sí sexista.

Els gèneres musicals més escoltats a 2n de Batxillerat són el pop (35%),Reggaetón (14%) i  R&B (13%).