El feminisme

Paper de la dona i l’home a la societat. Divisió de rols

La divisió de rols no és positiva per a cap sexe, ja que porta a la repressió de l’individu. És a dir, la societat té unes referències clàssiques, com per exemple: els homes no poden tenir por i les dones si; els homes poden expressar la seva ràbia però les dones no etc…

La divisió de rols està relacionada amb l’educació. Antigament l’educació estava dividida per a homes i per a dones. Actualment existeix la coeducació, tant per a homes com per a dones de la mateixa manera, però encara hi ha conseqüències psicosocials molt rellevants a l’educació infantil i adolescent, com per exemple:

-Els homes per a sentir-se “algú” necessiten ser superiors a les dones.

-Les dones tenen problemes per a desenvolupar una motivació d’assoliment per por a ser qualificades com a competitives i poc femenines.

-Por dels homes a assemblar-se a les dones, ja que elles estan qualificades com a grup inferior.

roles-de-genero

Divisió de rols: dividida entre homes i dones.

 

53b5f204eb71df26a37e996d2671ef70

Divisió de rols: Pare “educant” el seu fill segons la divisió de rols

 

 

 

 

 

 

 

stereotypes-620x349

Segons la divisió de rols, els nois juguen amb cotxes i les noies amb nines.

Feminisme

Quan parlem de feminisme, estem parlant del moviment social i polític que va començar a ser visible el segle XX a les societats occidentals, quan es va exigir que homes i dones tinguessin els mateixos drets. La influència del feminisme ha aconseguit canvis com el vot femení, la igualtat davant la llei o els drets reproductius.

image5feminismo

  • El patriarcat (Del grec άρχειν (“manar”) i πατήρ (“pare”)

El patriarcat és una organització social primitiva la qual l’autoritat és exercida per l’home de cada família. Aquest terme s’utilitza per parlar d’una situació de desigualtat entre homes i dones.

El patriarcat es manifesta de diferents maneres:

  1. Falta d’economia. Exemple: Falta d’ingressos o ingressos baixos.
  2. Divisió sexual del treball. Exemple: Les dones s’encarreguen únicament del treball domèstic.
  3. Més importància d’homes que dones en els treballs. Exemple: Les dones cobren menys que els homes.
  4. Violència sexual, assetjament sexual i violació.
  5. Sexualitat. Exemple: Hi ha un escàs respecte dels drets sexuals i reproductius de la dona.
  6. Prostitució. Exemple: Exercida majoritàriament per dones.
patriarcado

Homes de cada família obtenen l’autoritat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patriarcado2

Pare adorat per tots els membres de la seva família.