LITERATURA CATALANA (2n BATXILLERAT)

ENTRADES:

LECTURES Curs 2018-19

MODERNISME. NARRATIVA.

 CATERINA ALBERT I PARADÍS ( “VÍCTOR CATALÀ”).  L’Escala (1869-1887) SOLITUD  (1905 )

TEATRE

  JOAN PUIG I FERRETER. (La Selva del Camp, el Baix Camp,  1882 – París, França,  1956) dramaturg, escriptor i polític AIGÜES ENCANTADES  (1907)

 NOUCENTISME – Postsimbolisme

POESIA

 JOSEP CARNER.  (Barcelona, 1884 – Brussel·les (Bèlgica),1970),  poeta, periodista, autor de teatre i traductor, conegut com el príncep dels poetes.  EL COR QUIET ( 1925)

NARRATIVA

  MARIA AURÈLIA CAPMANY. (Barcelona, 1918-1991). Novel·lista, autora de teatre i assagista. FELIÇMENT,  JO SÓC UNA DONA  (1969)

POESIA

 JOAN VINYOLI. ( Barcelona, 1914-1984)  VENT D’ARAM (1976)

TEATRE

  JOAN OLIVER. (Sabadell, Vallès Occidental,  1899- 1986) narrador, dramaturg, traductor i periodista, feia servir el nom de Pere Quart com a poeta.  BALL ROBAT (1995)

TEMARI DEL CURS: El temari gira l’entorn de les lectures esmentades que llegirem segons l’ordre i la periodització següent:

1r Trimestre:  Modernisme.    La novel·la: Solitud    //  El teatre: Aigües encantades

2n Trimestre:  Noucentisme i simbolisme:   El cor quiet   //   2a meitat segle XX:  La narrativa: Feliçment, jo soc una dona

3r Trimestre:  La poesia: Vent d’aram    //  El teatre: Ball robat

MATERIAL DE L’ALUMNE/A: No usem llibre de text. Llegim les lectures obligatòries i fragments de textos diversos proporcionats per la professora. Ús de les eines TIC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement.

OBJECTIUS

 1. Llegir significativament textos literaris
 2. Analitzar, interpretar i valorar textos de diferents gèneres literaris.
 3. Comentar textos literaris relacionats amb les obres treballades.
 4. Conèixer els principals autors i obres de la literatura catalana.
 5. Fer treballs de recerca bibliogràfica sobre autors i obres de la literatura catalana.
 6. Valorar críticament un autor o una obra, amb criteris raonats.
 7. Crear textos a partir dels models literaris analitzats.
 8. Desenvolupar la pròpia capacitat crítica en la discussió i el contrast de punts de vista sobre obres i autors diversos.
 9. Gaudir de la lectura, en tant que activitat d’oci que suposa un enriquiment de la sensibilitat
 10. Valorar la pròpia identitat.

SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA

Cada avaluació comprendrà:

 • a. un exercici sobre cada lectura obligatòria examinada durant el període;
 • b. un exercici escrit sobre el temari en què s’hi podrà incloure comentaris de textos literaris i/o teòrics;
 • c. un exercici escrit de comentari de text literari;

S’arbitraran mecanismes de recuperació en cas de suspendre la 1a i/o  2a avaluacions. La 3a es recupera durant la setmana d‘exàmens finals.