Finalment hem aconseguit muntar el vídeo del projecte sobre l’hort.

El password es: santmarti