Cada dia alguns alumnes ens encarreguem de treure les herbes que no ens interessa de l’hort. És una feina una mica pesada però ajuda a que les altres plantes creixin millor.

De 29 d’octubre de 2015
De 29 d’octubre de 2015