A més a més de les remeieres, que ens ajuden a atreure els insectes per a la pol·linització; també plantem flors per a alegrar la vista i atreure més insectes, avui hem plantat domirfoteques.