Aquest any, a més de fer uns articles sobre les feines a l’hort i al camp, també farem un article d’una planta del nostre hort, una herba o planta espontània i un arbre. Aquest mes de gener farem com veieu l’ortiga, les bledes i l’alzina.

De planta del mes

Descripció:

Ortiga (Urtica) és un gènere de plantes de la família de les Urticaceae totes elles caracteritzades per tenir pèls que alliberen una substància àcida que fa coïssor i inflamació a la pell. Tota la planta és de color intensament verd i semicaducifòlia durant l’hivern. Als Països Catalans les ortigues més comunes són Urtica dioica, la més gran, i Urtica urens, més xica. Es fan en terrenys molt nitrogenats com per exemple l’entrada dels corrals, suporten molt el fred i són molt difícils d’eliminar amb herbicides o llaurant, ja que tenen estolons.

Les anomenades ortigues mortes pertanyen a la família de les labiades dins dels gèneres Lamium i Stachys, i malgrat que el seu aspecte s’assembla força a les veritables ortigues no tenen pèls urticants.

Usos

Les ortigues han tingut ús com a fibra tèxtil i com aliment, ja que una vegada cuites perden el poder lacerant i tenen un gust agradable. Es mengen com a verdura, en sopa, en truita, etc. Es prefereixen els brots tendres i s’han de collir amb guants o paper de diari.

Popularment les fregues amb plantes d’ortigues es consideren un remei contra l’artrosi o els dolors musculars com la torticoli.

En la medicina científica també s’ha comprovat una certa acció dels preparats d’ortiga contra l’artritis.

En agricultura ecològica una decocció d’ortigues s’empra com adob nitrogenat i com insecticida.

Altres informacions

En tractar-se d’una planta cosmopolita i l’única amb la característica urticant ha generat nombroses llegendes i costums arreu del món.

Segons alguns no piquen si mentre es passa entre elles es recita una oració, o bé es manté la respiració.

Plantes de fulla ampla que creixen entre les ortigues com l’agrella, del gènere Rumex, o la llapassa o bardana Arctium minus es considera popularment que curen la inflamació provocada per les ortigues (malgrat que una vegada ha entrat l’àcid dins el cos només tenen un lleuger efecte emolient).

Medicinalment l’ortiga també és astringent, homeostática, anti-arterioescleròsica, galactògena,…

(Fonts: plantes del nostre entorn, herbari Montnegre, botanical-online.com)