FEINES A L’HORT
Mes de repòs a les feines del camp, és un mes per fer tasques de manteniment i si és el cas de reparacions.
Es cullen cols, bròquils, bledes, enciams i espinacs, i molt especialment l’api pel brou del Nadal.
CAMPS, BOSCOS I PRATS
Recol•lecció de l’oliva. Continua la collita de mandarina i taronja.
S’inicien les empeltes, sempre que les temperatures siguin baixes però sense arribar a les gelades.
Època per plantar arbres.
Recordeu que és prohibit de recollir molsa, grèvol, avets,… del bosc.