Com aquests darrers mesos estem tenint aquestes temperatures tan elevades hem de baixar a regar sovint l’hort.