Durant tota aquesta setmana hem escampat un compost vegetal que ens proporciona un dels nostres col·laboradors “Reciclatge Vegetal Viñals”. I com podreu veure les faves ja comencen a treure el cap.

De hort octubre